Kassa (BNNVARA) over de vrijwillige ouderbijdrage bij SvPO

Wat valt onder vrijwillige ouderbijdrage?

Gevraagd door: Jinthe de Vos  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (16 stemmen)

Een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen meestal extra activiteiten en materialen waarvoor het geld van de overheid niet toereikend is. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs.

Is vrijwillige ouderbijdrage aftrekbaar?

Nee. Een ouderbijdrage is niet aftrekbaar als gift. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7742, al aangegeven dat een vrijwillige ouderbijdrage niet aftrekbaar is.

Hoeveel procent betaalt vrijwillige ouderbijdrage?

De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage verschillen daarnaast sterk. Zo betaalt 39 procent maximaal 50 euro, terwijl 14 procent van de ouders 100 tot 200 euro betalen. Verder betaalt 11 procent tot 500 euro en maar liefst 6 procent geeft aan meer dan 500 euro te betalen.

Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt?

De ouderbijdrage is de eigen bijdrage die ouders jaarlijks betalen aan de instelling waar hun kind naar toe gaat. Dit kan een school zijn, maar ook de kinderopvang of de jeugdhulpverlening. Het bedrag wordt gebruikt voor extraatjes, zoals schoolreisjes en excursies.

Hoeveel vrijwillige ouderbijdrage basisschool?

Hoogte ouderbijdrage

Ook moet de medezeggenschapsraad instemmen met de doelen waaraan het geld zal worden besteed. Het bedrag kan en mag dus per basisschool verschillen. Er is geen minimum- of maximumbedrag vastgesteld. Gemiddeld gaat het om zo'n 42 euro per jaar per kind.

41 gerelateerde vragen gevonden

Wie bepaalt hoogte ouderbijdrage?

Het is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Ook bepaalt het bestuur waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. Hiermee moet de medezeggenschapsraad van de school instemmen.

Hoe wordt ouderbijdrage berekend?

De kosten voor ouders

Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021).

Wat is een redelijke ouderbijdrage?

De kosten voor ouders

Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

Wat is een normale ouderbijdrage?

De school bepaalt de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage in overleg met de medezeggenschapsraad. Verreweg de meeste scholen vragen een bijdrage die onder de honderd euro ligt; in het basisonderwijs gemiddeld 30 euro per kind. Je bent als ouder niet verplicht deze bijdrage te betalen.

Hoeveel bedraagt ouderbijdrage?

Het Nibud heeft studenten gevraagd of hun ouders een bijdrage leveren aan hun studie. Uit dit onderzoek blijkt dat 68 procent van alle studenten geld van hun ouders kreeg. Uitwonende studenten ontvangen gemiddeld €339 per maand, thuiswonende studenten krijgen €109 per maand (Nibud studentenonderzoek 2021).

Is schoolgeld betalen verplicht?

je school is verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de medezeggenschapsraad (MR). De vertegenwoordigers (vaak ouders en leerlingen) in de MR moeten instemmen met een verandering van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wie betaald schoolreisjes?

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

Wat is de hoogste vrijwillige ouderbijdrage op een school in Nederland?

De hoogste bekende vrijwillige ouderbijdrage kent een school in Amsterdam: € 9.600 per kind per jaar. Daarmee straal je duidelijk uit welke kinderen welkom zijn en welke niet. Gelukkig kan ook deze school vanaf 1 augustus kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen niet meer uitsluiten van activiteiten.

Is ouderbijdrage verplicht op basisschool?

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en kan per school verschillen. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt.

Wie betaalt schoolkosten?

Het antwoord is als volgt: wanneer je kind jonger is dan 18 jaar, vallen de studiekosten binnen de kinderalimentatie. Tussen de 18 en 21 jaar ben je als ouders verplicht om bij te dragen aan de levensonderhoud en studie van je kind. Wanneer een kind studeert, kan hij/zij de vader verplichten om een bijdrage te betalen.

Kan je schoolkosten aftrekbaar?

Nee, studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Misschien komt u wél in aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

Wie betaalt schoolboeken?

De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen.

Wat zijn ouders verplicht te betalen?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Welke kosten moeten ouders betalen?

Beide ouders hebben een onderhoudsplicht. Artikel 203, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

Welke kosten vallen onder de onderhoudsplicht?

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Is bijdrage van ouders inkomen?

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind. Je kind hoeft niet bij je te wonen.

Hoeveel is de ouderbijdrage middelbare school?

Op basisscholen ligt het gemiddelde bedrag dat scholen van ouders vragen rond de 50 euro, op middelbare scholen rond de 200 euro. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws bleek eerder al dat de vrijwillige bijdragen op middelbare scholen kunnen variëren van enkele tientjes tot 600 euro per jaar.

Wat krijgt een school per leerling?

Een school van 220 leerlingen (gemiddelde schoolgrootte in Nederland) zonder dergelijke bijzondere bekostiging, ontvangt per schooljaar 2021/2022 circa € 5.900 per leerling excl. NPO middelen (€6.600 incl. NPO middelen).

Kan ouderbijdrage niet betalen?

Een leerling weigeren om mee te gaan op schoolreisje als de 'vrijwillige' ouderbijdrage niet is betaald? Dat mag niet meer. Alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die de school naast het reguliere aanbod organiseert.

Wat als je schoolreisje niet kan betalen?

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, is de school financieel verantwoordelijk. Dit om te voorkomen dat kinderen van ouders met een kleine beurs thuis moeten blijven.

Volgende artikel
Wat betekent als je plas groen is?