Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een klas basisschool?

Gevraagd door: Siem de Jonge  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (26 stemmen)

Gemiddeld is de groepsgrootte 23 of 24 leerlingen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep. Een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden kan ook.

Hoeveel leerlingen zitten er in de klas?

Scholen mogen zelf bepalen hoeveel kinderen er in een klas zitten. Zij vermelden dit vaak in het schoolplan of de schoolgids. Veel basisscholen en middelbare scholen houden een maximum van 28 leerlingen aan. Ouders in de medezeggenschapsraad (MR) hebben recht op informatie over dit beleid.

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld op een school?

Het gemiddelde aantal leerlingen in een klas is al een aantal jaren redelijk stabiel en ligt volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) rond de 23 leerlingen.

Hoeveel groepen zijn er op de basisschool?

Op een reguliere basisschool is het onderwijs verdeeld in 8 groepen.

Hoe groot is een gemiddeld klaslokaal?

Een klaslokaal is 6,20 m breed en 6,80 lang. Volgens de wet hebben leerlingen in een klaslokaal minstens 1,3 m2 per persoon nodig.

In deze school zitten alle leerlingen samen in één klas

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoe groot is een schoolgebouw?

Basisschool: 3,5 vierkante meter vloeroppervlak per leerling. Middelbare school: tussen de 5,7 en de 14,8 vierkante meter per leerling. Leerwegondersteuning: per leerling is er 0,7 (jaar 1 en 2) of 1,2 (jaar 3 en 4) vierkante meter extra, bovenop het standaard aantal vierkante meter.

Hoe groot mag een klas zijn?

De school bepaalt zelf hoe groot de groep is. Er is geen maximum voor de groepsgrootte. Gemiddeld is de groepsgrootte 23 of 24 leerlingen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep.

Welke klas is groep 8?

derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) vijfde klas: 10-11 jaar (groep 7) zesde klas: 11-12 jaar (groep 8)

Hoeveel kinderen moet een school hebben?

Stichtingsnorm basisonderwijs

Hoeveel leerlingen aan een nieuwe basisschool verbonden moeten zijn verschilt per gemeente. De opheffingsnorm van de gemeente is bepalend. De stichtingsnorm is 1,6 keer de opheffingsnorm, en altijd minimaal 200 leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten op de middelbare school?

Sinds 2008 is het aantal basisschoolleerlingen gedaald met 170.000. Gemiddeld krimpt het voortgezet onderwijs tussen 2016 en 2031 met 12%, van 1.000.000 naar 870.000 leerlingen. In sommige regio's loopt dit op tot meer dan 35%. De leerlingendaling is ongelijk verdeeld.

Hoeveel leerlingen blijven zitten 2021?

Hoeveel leerlingen gaan naar vwo? Meer jongeren zijn naar de havo of het vwo gegaan en minder naar het vmbo. In 2020/2021 zit 36 procent van de leerlingen in de leerjaren 3-6 op havo/vwo-niveau. Ruim 18,5 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt een vwo-opleiding en ruim 17 procent gaat naar de havo.

Hoeveel fte per leerling?

Afhankelijk van de hoogte van de ratio is het de vraag of de middelen zo veel als mogelijk worden ingezet in het primaire proces: zo veel mogelijk onderwijzend personeel in de klas. In 2017 ligt de ratio gemiddeld op 16,5 leerlingen per fte voor het po en op 15,6 in het vo.

Hoeveel kinderen in de klas speciaal onderwijs?

Het speciaal basisonderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso) hebben kleinere groepen. Leerlingen krijgen meer tijd en individuele begeleiding om te leren. In de meeste klassen zitten 12 tot 18 leerlingen.

Wat is Grade 6?

Vanaf dat kinderen een jaar of 12 a 13 zijn, gaan ze naar junior highschool tot een jaar of 15 en vervolgens naar senior highschool. Het Amerikaanse schoolsysteem kent daarbij leerjaren, ook wel grades genoemd. Een grade is hetzelfde als een klas in Nederland.

Wat is groep 6 in Amerika?

Je begint op de kindergarten, dat is één of twee jaar en staat bij ons gelijk aan de kleuterklassen; groep 1 en 2. Daarna ga je naar de elementary school voor vier jaar, 1-4 grade. Bij ons is dit dus groep 3 t/m 6.

Wat is year 6 in Nederland?

Grade 12 (Senior) - 6e middelbaar.

Welk geboortejaar in welk leerjaar?

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2020-2021: 1 september 2020 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2018. 9 november 2020 >> geboren zijn ten laatste op 09/05/2018. 4 januari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 04/07/2018.

Hoe oud ben je als je klaar bent met vwo?

Als VMBO-leerlingen hun eindexamen doen, zijn ze normaal gesproken 16 jaar oud. Voor leerlingen in het HAVO geldt dat de meesten het 5e en laatste jaar afronden als ze 17 zijn geworden. Leerlingen die het VWO doen, doen eindexamen in het 6e jaar als ze 18 worden.

Hoe klein mag een school zijn?

Dit is afhankelijk van de zogenaamde leerlingdichtheid in een gemeente. In dichtbevolkte gebieden kan voor een basisschool met ruim 200 leerlingen al sluiting dreigen. Terwijl voor een school in een zeer dunbevolkte gemeente de minimale norm van 23 leerlingen geldt.

Hoeveel leerkrachten per school?

Een voorbeeld: op basis van het aantal leerlingen heeft een school recht op 10 voltijdse leerkrachten. De school kan ervoor kiezen om 10 klassen te maken. Ofwel kan ze 9 klassen vormen, en 1 leerkracht als "taakleerkracht" aanstellen.

Hoeveel klassen heeft de middelbare school?

Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs. Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).