Sparen voor je kind: zo doe je dat!

Hoeveel inkomen voor een kind?

Gevraagd door: Floortje van den Hoek  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (41 stemmen)

Volgens het CBS is dus één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent (€ 375 ,- euro bij een inkomen van € 1500,- per maand) en drie kinderen 29 procent (€ 435,- per maand bij een inkomen van € 1500,-). Maar.. waar geef je al die kosten dan aan uit?

Hoeveel inkomen nodig voor een kind?

Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent. Voor een eenoudergezin zijn die percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent.

Wat is de inkomensgrens voor kindgebonden budget?

Ben je een stel met 1 kind? Dan kom je in aanmerking voor kindgebonden budget als jullie gezamenlijke jaarinkomen grofweg onder de €68.000 blijft. Ben je een stel met 3 kinderen? Dan kom je in aanmerking voor kindgebonden budget als jullie gezamenlijke inkomen grofweg onder de €113.000 blijft.

Wat is de inkomensgrens voor kindgebonden budget 2023?

In 2023 mag je vermogen niet hoger zijn dan € 127.582 of € 161.329 samen met je eventuele toeslagpartner. Je vermogen is de optelsom van je bezittingen minus je schulden. Alleenstaanden die meer verdienen dan € 70.000 bruto ontvangen sowieso geen kindgebonden budget. Heb je een toeslagpartner?

Hoeveel euro per maand kind?

De kosten stijgen met de leeftijd : een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro.

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat kost een kind netto?

Eén kind kost gemiddeld 23 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen 31 procent en drie kinderen 37 procent. Heb je vier kinderen? Dan kun je erop rekenen dat 42 procent van je besteedbaar inkomen naar je kids gaat.

Wat spaar je per maand voor je kind?

Gemiddeld sparen ouders 500 euro per jaar per kind. Dit komt neer op ruim 40 euro per maand. De meeste mensen weten ook al precies waar het kind het geld aan moet besteden.

Is kindgebonden budget afhankelijk van je inkomen?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Het inkomen van uw kind tellen we niét mee. Het maakt niet uit hoeveel uw kind verdient.

Waarom heb ik geen recht op kindgebonden budget?

Uw kindgebonden budget stopt in de volgende situaties: Uw jongste kind is 18 jaar geworden. De persoon (meestal een ouder) op wiens naam de toeslag staat, is overleden. U gaat samenwonen met iemand die al kindgebonden budget krijgt.

Is de kinderbijslag inkomensafhankelijk?

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen.

Heeft het inkomen van mijn kind invloed op toeslagen?

Het zit zo: Het inkomen van een kind dat thuis woont, telt mee voor de huurtoeslag. Dit is ook zo als het een kind van uw toeslagpartner of medebewoner is. U geeft voor de huurtoeslag dus uw eigen jaarinkomen door, maar ook dat van uw kind.

Hoeveel toeslagen krijg je als alleenstaande moeder?

Dit heet 'alleenstaande ouderkop'. De alleenstaande ouderkop is een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor alleenstaande ouders. En het is de opvolger van de alleenstaande ouderkorting die inmiddels is afgeschaft. In 2023 is deze extra toeslag voor alleenstaande ouders maximaal € 3.848,- per jaar.

Wat is een normaal inkomen gezin netto?

In 2021 verdienden mensen in loondienst en ondernemers samen gemiddeld € 45.400 bruto. Dat betekende destijds een besteedbaar (netto) inkomen van € 33.580 per jaar en € 2.798 per maand.

Wat kost een kind per maand alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Hebben beide ouders recht op kindgebonden budget?

Kindgebonden budget

Het geld kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. Je krijgt dan dus allebei een deel van het kindgebonden budget uitbetaald van de Belastingdienst.

Hoeveel gaat de kinderbijslag omhoog in 2023?

Iedereen met (kinderen onder de 18 jaar) heeft in principe recht op kinderbijslag. De kinderbijslag is voor alle ouders op 1 januari 2023 omhoog gegaan met € 20 tot € 29 afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Hoeveel kindgebonden budget krijgt een alleenstaande ouder?

Alleenstaande ouders ontvangen daarbij nog de zogenoemde 'alleenstaande ouderkop'. In 2022 is de maximale extra toeslag voor alleenstaande ouders € 3.285 per jaar. Als je al andere toeslagen ontvangt, benadert de Belastingdienst je vanzelf over het kindgebonden budget.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag.

Is een tweede kind veel duurder?

Een tweede kind is iets minder prijzig: aan twee kinderen besteden ouders 28 procent van hun inkomen, oftewel ruim 16.000 euro per jaar in totaal. Een derde en een vierde kind kosten respectievelijk 32 en 39 procent van het besteedbare inkomen.

Wat sparen ouders gemiddeld voor hun kind?

Uit onderzoek van bank- en verzekeringsgroep Argenta blijkt dat ruim de helft van de ouders jaarlijks gemiddeld 821 euro spaart per kind. In totaal zet 77 procent van de ouders iets aan de kant voor de kinderen.

Wat is de beste manier om te sparen voor je kind?

Je kunt op verschillende manieren geld opzijzetten. Bijvoorbeeld via een spaarrekening of door te beleggen. Je kunt de rekening op je eigen naam zetten of op de naam van het kind. In dat laatste geval kan het kind er vanaf zijn achttiende mee doen wat hij of zij wil.

Wat kost een basisschool kind per maand?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Vorige artikel
Wat houd moeder kind huis in?