WIE MOET BETALEN OP DE EERSTE DATE?? - SUPERGAANDE INTERVIEW

Wie moet schoolgeld betalen?

Gevraagd door: Marinus van de Pol  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (75 stemmen)

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. En u een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding volgt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Lesgeld is een vast bedrag dat u elk studiejaar betaalt voor uw opleiding.

Wie betaald schoolgeld mbo?

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

Wat als je geen schoolgeld kan betalen?

Je moet bij de school terecht kunnen voor hulp. Dit is afgesproken in het Servicedocument Schoolkosten (punt 16). Daarnaast bieden sommige gemeenten financiële ondersteuning bij het betalen van opleidingskosten. Dit komt dan uit de pot 'bijzondere bijstand' van de gemeente.

Is lesgeld verplicht?

Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor schooljaar 2022 - 2023 € 1.239,-. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd.

Hoe moet ik mijn schoolgeld betalen?

Betaal via iDEAL in Mijn DUO. Of gebruik de betaalgegevens op de lesgeldrekening. Vraag aan in Mijn DUO of met het formulier Aanvraag termijnregeling lesgeld. Dit kan vanaf half september.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel moeten mijn ouders bijdragen aan studie?

De kosten voor ouders

Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021).

Wat kost schoolgeld per jaar?

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijke collegegeld € 2.209,-. Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.314,-.

Wie betaald de opleiding?

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget.

Kun je schoolgeld terug krijgen?

Lesgeld terugkrijgen

Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u soms (gedeeltelijk) terugkrijgen als u zich uitschrijft bij uw opleiding. Bijvoorbeeld als u voor het einde van het schooljaar uw diploma behaalt. Of als u stopt met de lessen omdat uw ouders gaan scheiden.

Is de middelbare school gratis?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen.

Wie betaald schoolgeld bij scheiding?

Als jullie geen afspraken hebben gemaakt over schoolkosten, dan vallen deze kosten onder de alimentatie. Dat wil zeggen dat degene die alimentatie ontvangt, de schoolkosten moet betalen. De andere ouder is dan niet verplicht om hieraan bij te dragen.

Welke maand hoef je geen schoolgeld te betalen?

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld: U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober. U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Wat betaal je aan schoolgeld mbo?

Hoogte lesgeld voltijd mbo

Het lesgeld is € 1.239 voor het studiejaar 2022/2023.

Heb je als 16 jarige recht op studiefinanciering?

Doet u mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of rentedragende lening. U kunt wel een studentenreisproduct krijgen als u nog geen 18 bent. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.

Is hbo gratis onder de 18?

Bij het hbo en de universiteit gaat dat anders. Dan betaal je meteen vanaf het begin van de studie collegegeld, ongeacht de leeftijd van je kind. De hoogte hiervan verschilt ook. Voor het mbo zal dit in 2022 rond de 1200 euro per studiejaar zijn en voor het hbo en universiteit rond de 2200 euro per studiejaar.

Wat gebeurt er als je DUO niet betaald?

Kunt u uw schuld aan de DUO niet betalen, dan wordt onherroepelijk de deurwaarder ingeschakeld. Als u geen of laag inkomen heeft en u kunt de DUO niet betalen, neem dan met Sociaal Verhaal contact op voor gratis advies.

Is schoolgeld aftrekbaar van de belasting?

Nee, studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Misschien komt u wél in aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

Hoeveel geld terug van duo?

De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt deze alleen voor de officiële duur van je studie. Voor een 4-jarige opleiding onder het leenstelsel krijg je dus maximaal € 1.436,-. Voor een langere opleiding kun je meer krijgen.

Kan mijn werkgever mijn opleiding betalen?

Als u voor uw werk een opleiding moet volgen, dan betaalt uw werkgever de kosten. U hoeft niets terug te betalen. U mag de opleiding onder werktijd doen.

Kan de gemeente mijn opleiding betalen?

Kan ik een vergoeding krijgen voor een opleiding? Soms kan de gemeente de kosten voor een opleiding vergoeden. Uw klantbegeleider bepaalt of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Hoe krijg ik 1000 euro voor opleiding?

Als werkende of werkzoekende kunt u een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Wie betaald schoolreisjes?

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

Is ouderbijdrage verplicht op middelbare school?

Nee, u bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage voor extra activiteiten en voor verplichte laptops (of tablets) is altijd vrijwillig.

Is de ouderbijdrage verplicht?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Vorige artikel
Wat meegeven naar opvang baby?
Volgende artikel
Waarom missie belangrijk?