Alleen met minderjarige kinderen op vakantie, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

Wie is verantwoordelijk voor minderjarig kind?

Gevraagd door: Jens Werdes  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (14 stemmen)

Schuld door schade minderjarig kind
Er gelden de volgende wettelijke regels: Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij u. Dit geldt als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft over het kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u daarop meestal de schade verhalen.

Wie is verantwoordelijk voor een kind?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Hoe lang blijf je verantwoordelijk voor je kind?

Een 18-jarige kan bijvoorbeeld zelf abonnementen afsluiten of leningen aangaan. Als ouder kun je dit niet terugdraaien. Als ouder blijf je wel onderhoudsplichtig totdat je kind 21 jaar is.

Wie is financieel verantwoordelijk voor een 18 jarige?

Vanaf 18 jaar is uw kind verantwoordelijk voor zijn eigen geldzaken. Uw volwassen kind mag zelf contracten of leningen sluiten. En als hierdoor schulden ontstaan, is uw kind verantwoordelijk. U kunt nog wel aansprakelijk zijn voor schulden die uw kind maakte vóór de 18e verjaardag.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn zoon?

Als ouder ben je in de regel niet aansprakelijk voor de schulden die je meerderjarig kind maakt. Het doet daarbij niet ter zake of je kind nog bij je inwoont. Teken geen borgstelling voor de schulden van je zoon of dochter. Doe je dat wel, dan riskeer je toch voor de schulden op te draaien.

43 gerelateerde vragen gevonden

Kan deurwaarder beslag leggen op mijn spullen voor schuld van mijn zoon?

8. Kan een deurwaarder beslag leggen op mijn spullen voor de schuld van mijn zoon? Ja, dat kan! Als een inwonend kind schulden heeft kan de deurwaarder beslag leggen op jouw spullen.

Wat mogen ze niet in beslag nemen?

Zaken die je nodig hebt om normaal te kunnen leven, zoals een bed, tafel en stoelen, een koelkast... mag hij in principe niet in beslag nemen. Ook bijvoorbeeld boeken en schoolmateriaal van kinderen en maaltijcheques mogen niet in beslag genomen worden.

Welke leeftijd ouders financieel verantwoordelijk?

Toch is je kind pas vanaf 21 jaar financieel onafhankelijk. Tot die tijd heb je als ouder een onderhoudsplicht. Dat betekent dat je verplicht bent je kind financieel te ondersteunen in de kosten van studie en levensonderhoud.

Wat zijn de plichten van een vader?

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind.
...
Officiële handelingen namens kind
  • uw kind inschrijven op een school;
  • een paspoort aanvragen voor uw kind;
  • toestemming geven voor een medische behandeling.

Wat is een redelijke ouderbijdrage?

De kosten voor ouders

Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

Wat moeten ouders betalen?

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen totdat deze 21 zijn. Dat betekent dat je er verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Als er een conflict is tussen ouders en kinderen, dan kan je kind in sommige gevallen toch een aanvullende beurs krijgen.

Hoe oud mag een kind beslissen waar hij woont?

Kinderen worden op hun 18e verjaardag meerderjarig. Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken.

Wat mag een kind van 12 beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

Wat is de rol van de ouders?

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En wel op die manier dat die zorg, begeleiding en opvoeding in lijn is met de rechten van het kind. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren.

Is het strafbaar als je ouders je slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Kan vader kind afnemen van moeder?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Hoe belangrijk is een vader voor een zoon?

Betrokken vaderschap bevordert de algemene ontwikkeling

Wanneer je als vader nauw betrokken bent bij de opvoeding, bevordert dit zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van je kind. Ook laat onderzoek zien dat kinderen die veel tijd met hun vader doorbrengen ook beter zijn voorbereid op de basisschool.

Hoe krijg je een vader uit de ouderlijke macht?

Gezamenlijk ouderlijk gezag stoppen

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is.

Kan een vader gezag opeisen?

Het gezagsregister is online toegankelijk via rechtspraak.nl. De moeder moet dan wel voor de aanvraag haar toestemming geven. Geeft zij deze niet, dan kan de vader het gezag alleen aanvragen via een verzoek gericht aan de rechtbank. Daarvoor heeft de vader wel een advocaat nodig.

Hebben ouders ook rechten en plichten wat wat?

Maar je ouders hebben ook rechten, zoals:

Dat zijn beslissingen over alles wat met opvoeding te maken heeft bijvoorbeeld voeding, kledij, vrije tijd, opleiding en waarden en normen. Dat betekent niet dat jij niets te zeggen hebt. Je hebt het recht je menig te geven en inspraak te krijgen bij persoonlijke beslissingen.

Wat verandert er als je 17 wordt?

Ben je 16 of 17 jaar, dan kun je ook berecht worden volgens het volwassenenstrafrecht. Je kunt een eigen bedrijf beginnen, als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter. Je kunt je als donor opgeven, zonder toestemming van je ouders. Je mag trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders.

Wat valt er onder levensonderhoud kind?

Voor kinderen geldt de termijn voor het levensonderhoud tot een leeftijd van 21 jaar. Dit houdt onder andere in dat de ouders het kind moeten voorzien van eten, onderdak en scholing.

Kan een deurwaarder op je bankrekening kijken?

Uw bank geeft binnen 2 weken informatie over uw banksaldo aan de deurwaarder. Dit heet een 'verklaring'. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van deze verklaring.

Kan een deurwaarder beslag leggen op spullen van ouders?

Beslaglegging op de inboedel van de ouders of van de huisgenoten is niet mogelijk. Wanneer de deurwaarder langs komt voor schulden van de ouders, dan is beslaglegging op de inboedel van het inwonend kind zelf, niet mogelijk.

Kan ik mijn inboedel op naam van iemand anders zetten?

Kan ik mijn inboedel op naam van iemand anders zetten? Neen. Dit heeft geen enkele zin. Het zogenaamd veilig stellen van roerende goederen is een fabel.

Volgende artikel
Hoe lang duurt ouderverstoting?