What To Do About Parental Alienation Syndrome

Hoe lang duurt ouderverstoting?

Gevraagd door: Kyra Demmendaal  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (59 stemmen)

Ouderverstoting heet ook wel oudervervreemding of Parental Alienation Syndrome (PAS) genoemd en is eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Een kind dat te maken krijgt met ouderverstoting kan hier vaak levenslang last van houden.

Wat doet ouderverstoting met je?

Ze worden de persoon die de coalitie-ouder wil dat ze zijn en niet meer wie ze zelf zijn. Dit kan bij de kinderen leiden tot een laag zelfbeeld, verwarring, een identiteitscrisis, angsten, depressie en alcohol- of drugsmisbruik. Niet alleen bij de kinderen, ook bij ouders heeft ouderverstoting grote gevolgen.

Hoe bewijs je ouderverstoting?

Feitelijk is de enige mogelijkheid die je hebt om oudervervreemding aan te tonen, door een dossier op te bouwen van onwil of inactie van de andere ouder om het contact tussen je kind en jou te bevorderen.

Wat doet een rechter bij ouderverstoting?

Wordt de situatie aan de rechter voorgelegd, dan vraagt de rechter in de meeste gevallen advies aan de raad. Het advies van de raad heeft globaal 3 mogelijke uitkomsten: De raad adviseert een ondertoezichtstelling gevolgd door (gedwongen) hulpverlening (en verdere analyse van de situatie).

Wat doet ouderverstoting met een kind?

De gevolgen van PAS kunnen voor het kind zeer ernstig zijn, van kleinere psychische klachten tot depressie, identiteitsproblemen, het niet kunnen aangaan van eigen relaties, angst, depressie, drugs- of alcoholmisbruik, valse inschattingen van de werkelijkheid, verwarring, laag zelfbeeld.

42 gerelateerde vragen gevonden

Is ouder verstoting strafbaar?

Ouderverstoting is strafbaar volgens art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht! Veel kinderen van verstoten ouders ontwikkelen op latere leeftijd zelf psychische en emotionele problemen.

Hoe los je ouderverstoting op?

Je kunt hiervoor terecht bij jeugdzorg, maar ook het inschakelen van een goede mediator met de juiste specialiteit kan helpen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Gaat het om een ernstige vorm van ouderverstoting, dan is er geen contact meer tussen het kind en één van de ouders.

Kan vader kind afnemen van moeder?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Wat als een kind zijn ouder niet meer wil zien?

Probeer samen tot een oplossing te komen, eventueel met een mediator erbij. In bijna alle gevallen heb je recht op omgang met je kind! Wanneer het niet lukt om samen een oplossing te vinden, vraag dan advies aan een advocaat over hoe je het beste kunt handelen.

Wat gebeurd er als je niet voor de rechter komt?

De rechter kan uw zaak bij verstek behandelen. Hij behandelt uw zaak dan zonder uw aanwezigheid en zonder dat u uw advocaat daartoe heeft gemachtigd. Soms verleent de rechter geen verstek, omdat hij het nodig vindt dat u aanwezig bent. De zaak wordt dan uitgesteld en u wordt nogmaals opgeroepen.

Hoe ontstaat ouderverstoting?

Ouderverstoting wordt veroorzaakt door een verborgen hechtingstrauma van de verstotende ouder, welke door een scheiding wordt getriggerd. Oude gevoelens van minderwaardigheid en verlatingsangst komen daarbij naar boven. Deze ouder kan niet rouwen en zal het verdriet van het trauma gelijk omzetten in boosheid.

Hoe kun je ouderverstoting voorkomen?

Voorkom ouderverstoting en respecteer jouw ex-partner als ouder. Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Wees een liefdevolle ouder en kies voor jouw kind. Zoek tevens juridische hulp, maar kies voor een gespecialiseerde familierechtadvocaat.

Kan ouderlijk gezag ontnomen worden?

Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt uw gezag ook verliezen omdat de rechter dat bepaalt. Bijvoorbeeld als u uw kind slecht behandelt.

Kan een kind zelf beslissen?

Kinderen worden op hun 18e verjaardag meerderjarig. Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken.

Hoe krijg ik weer contact met mijn kind?

Wat kan ik doen wanneer mijn kind geen contact meer wil?
 • Probeer allereerst het gesprek aan te gaan met je kind. ...
 • Het kan prettig voor je kind zijn om door een onafhankelijk persoon gehoord en begeleid te worden, zodat hij/zij geen rekening hoeft te houden met gevoelens van loyaliteit naar jou en de andere ouder.

Hoe reageren als kind je uitscheldt?

Aanpak
 1. Leef je in. Stap in de schoenen van je kind. ...
 2. Kijk dóór het gedrag heen. ...
 3. Negeer de scheldwoorden en vraag dingen als: “Wat maakt jou nu zo boos?” Of benoem wat er gebeurt: “Je wilde zó graag nog even buiten spelen.”
 4. Vervolgens benoem je kort wat de regel is bij jullie thuis (zonder een hele “preek” te houden).

Wat te doen als ex kind niet meegeeft?

U kan aangifte doen als sprake is van een strafbaar feit. Als een ouder een kind bewust onttrekt aan het gezag van de andere ouder, dan is dat een strafbaar feit volgens artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Om een melding of aangifte te doen kunt u bellen met 0900-8844.

Is een kind verplicht om naar zijn vader te gaan?

De wet schrijft namelijk voor dat zowel de kinderen als de ouders recht hebben op omgang met elkaar. Ouders hebben zelfs de plicht om aan de omgang mee te werken. De rechter kan een ouder het recht op omgang met het kind slechts ontzeggen indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

Wat te doen als omgangsregeling niet wordt nagekomen?

De omgangsgerechtigde ouder kan via een kort geding procedure (spoedprocedure) de rechter vragen om de andere ouder te verplichten de omgangsregeling te moeten naleven. Het opleggen van een dwangsom voor elke keer dat de verzorgende ouder niet meewerkt aan de omgangsregeling.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Wat is de minimale omgangsregeling?

Minimale omgangsregeling

Wanneer er geen bijzonderheden zijn, dan wordt een regeling van om-de-week een weekend (vrijdag-zondag) en (2)wekelijks een vaste dag doordeweeks doorgaans als minimum gezien. Je bent als ouder verplicht om het contact met de andere ouder te bevorderen.

Kan ik mijn ex uit de ouderlijke macht zetten?

Willen u of uw (ex)partner niet meer beiden zorgen voor uw kind(eren)? Bijvoorbeeld na een scheiding of beëindiging van een relatie? Ga dan naar de rechtbank om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen. Dit heet ook wel eenhoofdig gezag aanvragen.

Hoe haal je je moeder over?

Zorg ervoor dat je ouders 'ja' zeggen met deze tips!
 1. Toon waardering. Geef je ouders nooit het gevoel dat jij het vanzelfsprekend vindt dat ze ja zullen zeggen. ...
 2. Ruil. Vraag niet zomaar om spullen of toestemming! ...
 3. Informeer. Leg uit waarom je iets wilt en wat het precies is dat je wilt. ...
 4. Respect. ...
 5. Stel het antwoord uit.

Hoe kun je je kind loslaten?

Je kunt dat doen door je eigen hobby's of werkzaamheden uit te voeren. Of samen met vrienden of je partner leuke dingen te doen. Als het namelijk goed met jou gaat, kan je er ook beter voor je kind zijn. Daarnaast heb je nog het loslaten zodat je kind zich kan ontwikkelen.

Wat is het pas syndroom?

Het gebrek aan contact tussen het kind en zijn ouder [1]

In het Engels noemt men dit het PAS syndrome (Parental Alienation Syndrome). In de praktijk is het PAS syndroom een gecontesteerd begrip en het syndroom is dan ook niet als dusdanig psychologisch erkend door de American Psychiatric Association.

Volgende artikel
Wat is oma in Italiaans?