Wat valt onder basisschool?

Gevraagd door: Ayden Kramer  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (65 stemmen)

Kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud gaan naar de basisschool. In de basisschool zijn de vroegere kleuterschool en lagere school samengevoegd (sinds 1985). De schooldirecteur heeft de dagelijkse leiding.

Wat valt onder basisonderwijs?

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Welke opleidingsniveaus zijn er?

In dit artikel
 • Primair onderwijs (po)
 • Voortgezet onderwijs (vo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • PhD.

Wat is een bijzondere basisschool?

Er zijn openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet vanuit een godsdienst of levensovertuiging.

Welke leeftijd welke klas?

eerste klas: voor kinderen van 6-7 jaar (komt overeen met groep 3 van de basisschool) tweede klas: 7-8 jaar (groep 4) derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6)

Wat zijn verkiezingen? (Basisschool)

16 gerelateerde vragen gevonden

Welk geboortejaar in welk leerjaar?

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2020-2021: 1 september 2020 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2018. 9 november 2020 >> geboren zijn ten laatste op 09/05/2018. 4 januari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 04/07/2018.

Wat is het verschil tussen bijzonder en speciaal onderwijs?

Bijzonder onderwijs wordt soms verward met speciaal onderwijs (in Vlaanderen het buitengewoon onderwijs), onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Welke vier soorten speciaal onderwijs zijn er?

Het speciaal onderwijs (bestaat uit 4 clusters, namelijk:
 1. Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen. ...
 2. Cluster 2: dove, slechthorende kinderen. ...
 3. Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen. ...
 4. Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Hoe werkt bijzonder onderwijs?

In een school voor buitengewoon onderwijs is gespecialiseerde hulp aanwezig. De kinderen krijgen er aangepast onderwijs en aangepaste opvoeding, verzorging en behandeling. Het buitengewoon lager onderwijs is ingedeeld in types, volgens de speciale zorg die de kinderen nodig hebben.

Welke niveaus zijn er in het mbo?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden toelatingseisen. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen studenten zich inschrijven voor een opleiding.

Welke niveaus zijn er in het vmbo?

Het vmbo maakt leerlingen klaar voor een opleiding in het mbo. Soms stromen leerlingen na het vmbo door naar de havo.
...
Er zijn 4 leerwegen in het vmbo:
 • Theoretische leerweg (vmbo-t): ...
 • Gemengde leerweg: ...
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader): ...
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis):

Is praktijkonderwijs speciaal onderwijs?

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen). Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor: wonen.

Welke Zorgniveaus zijn er?

Zorgniveaus
 • Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht. ...
 • Niveau 2: Extra zorg in de groep. ...
 • Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen. ...
 • Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen. ...
 • Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Wat is OBS basisschool?

Het openbaar onderwijs verwijst naar scholen, in hoofdzaak lagere en secundaire, die door de overheid worden ingericht en die volledig of ten dele door die overheid worden gefinancierd.

Welke klassen zijn onderbouw basisschool?

Wet op het Basisonderwijs

De acht leerjaren kunnen worden onderverdeeld in drie bouwen: Onderbouw: groep 1 en 2; Middenbouw: groep 3, 4 en 5; Bovenbouw: groep 6, 7 en 8.

Wat is een RENN4 school?

RENN4 - Gespecialiseerd onderwijs voor specifieke behoeftes. Welkom bij RENN4, wij verzorgen gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes op het terrein van leren en gedrag.

Welke IQ gaan naar speciaal onderwijs?

Dit betekent meestal een IQ tussen de 80 en 89. Vaak gaan kinderen pas naar speciaal onderwijs wanneer ze een IQ lager dan 70 hebben.

Wat is een Toelaatbaarheidsverklaring?

Of heeft u kind een stoornis of gedragsproblemen? Dan heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. De school voor speciaal onderwijs vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Waarom is speciaal onderwijs belangrijk?

Een kenmerk van het speciaal onderwijs is dat kinderen in hun eigen tempo kunnen leren en zij meer persoonlijke begeleiding krijgen. Onderliggende angsten kunnen bijvoorbeeld aangepakt worden, waardoor een kind meer ruimte krijgt om zich daadwerkelijk met het schoolwerk bezig te kunnen houden.

Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.

Waarom is bijzonder onderwijs belangrijk?

Het bijzonder onderwijs is een elegante manier om groepen met tegengestelde belangen zoveel mogelijk ruimte te geven, zonder de fundamenten van de rechtsstaat te schaden. Nederland is een land zonder echte meerderheden. Het past in onze traditie van pragmatisch en verstandig samenleven om bijzonder onderwijs te hebben.

Hoe oud ben je als je klaar bent met vwo?

Als VMBO-leerlingen hun eindexamen doen, zijn ze normaal gesproken 16 jaar oud. Voor leerlingen in het HAVO geldt dat de meesten het 5e en laatste jaar afronden als ze 17 zijn geworden. Leerlingen die het VWO doen, doen eindexamen in het 6e jaar als ze 18 worden.

Hoe oud ben je als je naar de middelbare school gaat?

Leerlingen worden toegelaten tot voortgezet onderwijs na het primair onderwijs (het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs) en zijn dan gemiddeld 12 jaar.

Hoe oud ben je als je in groep 1 zit?

Basisonderwijs / Lagere School

De basisschool in Nederland, ook wel lagere school genoemd, begint in het jaar dat het kind 4 jaar wordt. Het kind komt dan in groep 1. Hoewel de daadwerkelijke leerplicht pas ingaat in het jaar dat het kind 5 jaar wordt, beginnen bijna alle kinderen al op 4-jarige leeftijd aan groep 1.

Vorige artikel
Wat zet je op een geboorte?
Volgende artikel
Hoe vaak voeden baby 12 weken?