Wat is kindermishandeling en hoe herken je het? - Week tegen kindermishandeling 2020

Welke kenmerken zijn er bij kindermishandeling?

Gevraagd door: Alex Wolters Bsc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (55 stemmen)

Hoe gedraagt het kind zich?
 • Is snel afgeleid.
 • Is overdreven druk of juist overdreven rustig.
 • Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in.
 • Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school.
 • Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.
 • Speelt gewelddadige of seksuele situaties na.

Wat wordt gezien als kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Wat is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling?

In alle jaren betreft het in de meerderheid van de gevallen emotionele verwaarlozing gevolgd door fysieke verwaarlozing. Seksueel misbruik wordt het minst gemeld. Bij 29 procent van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt was er sprake van meer dan één vorm van mishandeling (Alink e.a., 2018).

Wat zijn de vormen van kindermishandeling?

Soms zijn kinderen slachtoffer van één vorm, maar meestal komen er meerdere vormen tegelijkertijd voor.
 • Lichamelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Psychische mishandeling. ...
 • Psychische verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik. ...
 • Getuige van partnergeweld.

Wat zijn Kindsignalen?

Signalen van kindermishandeling, ook wel 'kindsignalen' genoemd, zijn gedragingen of (uiterlijke) kenmerken bij de jeugdige die kunnen wijzen op het vóórkomen van kindermishandeling, nu of in het verleden.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de 5 stappen van de meldcode?

Vijf stappen
 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Welke drie kenmerken maken een blauwe plek verdacht?

Over de grootte van de blauwe plek en de associatie met toegebracht letsel kan geen uitspraak worden gedaan. Blauwe plekken met een herkenbaar patroon van een object zijn zeer verdacht voor toegebracht letsel. Petechiën, waarbij ziekte is uitgesloten, zijn verdacht voor toegebracht letsel.

Is schreeuwen mishandeling?

Het geweld kan lichamelijk zijn of seksueel, maar ook verbaal geweld, zoals schreeuwen of bedreigen hoort daarbij. Alle huiselijk geweld is strafbaar.

Is slaan mishandeling?

Mishandeling is het bewust verwonden of pijn doen van een ander, door iemand bijvoorbeeld te slaan of te schoppen. Als je door iemand gekleineerd, geïntimideerd of gepest wordt, kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling.

Wat is ernstige kindermishandeling?

De bekendste zijn lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling en seksueel misbruik. Maar lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing en getuige van partnergeweld zijn ook ernstige vormen van kindermishandeling.

Is schreeuwen naar je kind kindermishandeling?

Kindermishandeling gaat niet altijd om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Ook zonder dat je het ziet kan er sprake zijn van een vorm van kindermishandeling. Denk dan aan: schreeuwen, kleineren of bang maken. Kinderen kunnen op verschillende manieren slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Is een kind slaan kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Wat valt onder emotionele kindermishandeling?

Vormen emotionele mishandeling

Naast handelingen zoals uitschelden, manipuleren, kleineren, bang maken, isoleren, uitsluiten, opsluiten en te hoge eisen stellen op cognitief gebied is niet passende 'inzet' van het kind bij partnergeweld ook een vorm van emotionele mishandeling.

Is kind slaan strafbaar?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Hoe herken je emotionele mishandeling?

Zoals: altijd in tweestrijd zijn, onzekerheid, je onveilig voelen, onverklaarbare somberheid en niet weten wat je wilt. Maar ook moeite met relaties, angsten, verslavingen, lichamelijke klachten, je verdoofd voelen en apathie? Dan kan het zijn dat je te maken hebt (gehad) met emotionele mishandeling.

Wat is passieve mishandeling?

Bij passieve mishandeling wordt er iets niet gedaan (het kind krijgt geen aandacht); Er hoeft niet per se schade te worden toegebracht om van kindermishandeling te spreken. Een risico op schade is hiervoor voldoende; Mishandeling gaat niet alleen om fysieke schade, maar ook om psychische schade.

Is 1 klap mishandeling?

Uit de rechtspraak volgt dat het bij mishandeling draait om het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel bij een ander. Een eenvoudige klap kan dus al mishandeling opleveren.

Hoe lang moet je vastzitten voor kindermishandeling?

De maximumstraffen voor verschillende vormen van mishandeling variëren van 3 jaar tot 15 jaar. In sommige gevallen kan de strafeis hoger zijn dan 15 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van mishandeling met een terroristisch doel. De rechter mag bij ernstig geweld nooit alleen een taakstraf geven.

Hoe krijg je mishandeling bewijzen?

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel.

Wat is narcistische mishandeling?

Narcistische mishandeling is verradelijk in die zin dat het misbruik geheim, sluw en vaak indirect is. De narcist kan het ene moment liefhebbend zijn en het volgende moment je tot woede drijven. Deze manier van handelen noemen ze Gaslighting.

Wat is psychisch huiselijk geweld?

Word je door iemand in je omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Wat doet schreeuwen met een kind?

Dat geldt ook voor regelmatig schreeuwen tegen kinderen, blijkt uit diverse wetenschappelijke studies. Het kan bijvoorbeeld tot op latere leeftijd leiden tot gedragsproblemen als agressief en defensief reageren, stemmingsproblemen als depressie en cognitieve problemen zoals concentratiestoornissen.

Hoe begint een blauwe plek?

Hoe ontstaat een blauwe plek? Een blauwe plek ontstaat als een bloedvat beschadigd raakt. Doordat u zich bijvoorbeeld stoot gaat deze onderhuids bloed lekken, waardoor een blauwe of rode vlek in de huid ontstaat. Na een paar dagen wordt deze vlek vaak groen of geel van kleur.

Wat zegt de kleur van een blauwe plek?

De medische term voor een blauwe plek is hematoom. Wanneer de kleine onderhuidse vaatjes door een klap openscheuren, ontstaat een poel van bloed. Als deze poel vlak onder de huid zit, is het hematoom rood, als de poel wat dieper zit, is het hematoom blauw.

Welke blauwe plekken kindermishandeling?

Op onderstaande illustratie zie je de locaties die blauwe plekken verdacht maken voor kindermishandeling: de binnenzijde van lichaamsdelen, plekken waar géén bot dicht aan het oppervlak zit, de oorschelp en wangen, de halsregio, de voorzijde van de romp, handen en voeten en het genitale gebied.

Volgende artikel
Hoeveel wiegendood in Belgie?