Hoe ziet een dag op het kinderdagverblijf eruit?

Wat verdient een eigenaar van een kinderdagverblijf?

Gevraagd door: Fenne de Hoog  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (21 stemmen)

Directeur / eigenaar
Op basis van 40 uur verdient een directeur 3500-4000 euro per maand, is het uurloon rond de 16 euro.

Hoeveel verdien je als kinderbegeleider?

Het loon van een kinderverzorgster: 1.578 euro netto.

Hoe werkt salarisschaal kinderopvang?

Die schaal loopt van 2.128 tot 2.899 euro bruto op fulltimebasis, wat in de kinderopvang neerkomt op 36 uur.

Hoe zit het met salarisschalen?

In een salarisschaal is vastgesteld hoeveel salaris je voor een functie krijgt op basis van je werkervaring. Vaak zijn er meerdere schalen en horen bij elke schaal andere functies. De loonschalen zijn verdeeld in tredes: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris.

Hoe weet je in welke salarisschaal je zit?

Hoe hoger je functie wordt gewaardeerd, des te hoger is de loonschaal waarin die valt. Zo'n functiematrix vind je het gemakkelijkst door te zoeken in het cao-document op 'functiematrix', 'functieraster', 'functie-indeling' of iets soortgelijks. Daarbij staat per functie in welke schaal deze valt.

36 gerelateerde vragen gevonden

Wat verdient een begeleider in de kinderopvang?

Het loon van een begeleidster in de buitenschoolse kinderopvang: 2.087 euro bruto.

Hoeveel verdient een begeleidster?

Een Begeleider in Nederland verdient gemiddeld € 2.620 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.230 (laag) tot € 3.015 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Hoeveel verdien je als leerkracht?

Als starter mag je uitgaan van een gemiddeld salaris van 2.661 euro/maand. Vanaf 4 jaar ervaring verdien je gemiddeld een maandelijks brutobedrag van 3.256 euro, afhankelijk van je positie binnen de instelling. Vanaf elf jaar anciënniteit kan je rekenen op een gemiddeld maandloon van 3.984 euro.

Wat verdien je als pedagogisch medewerkster?

Salaris pedagogisch medewerker

'Je verdient tussen de 2.069 en 3.072 euro. Een pedagogisch medewerker niveau B verdient minimaal 1.979 euro bruto per maand bij aanvang van zijn of haar carrière. Het eindsalaris kan 2.828 euro bruto per maand bedragen.

Hoeveel verdient een pedagogisch medewerker netto?

Salarissen variëren van € 2.155 (laag) tot € 2.920 (hoog).

Wat verdient een leidster in de kinderopvang?

Het aanvangssalaris van een Kinderverzorgers bedraag meestal tussen de € 1.670 en € 2.505 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 1.993 en € 2.861 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Hoeveel verdient een Leefgroepbegeleider?

Het loon van een opvoeder / begeleider: 1.738 euro netto.

Wat verdient een begeleider specifieke doelgroepen?

Het gemiddelde begeleider specifieke doelgroepen salaris in Nederland is € 34.824 per jaar of € 17,86 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 29.462 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 36.722 per jaar.

Wat verdien je als opvoeder?

We vroegen een opvoedster in een onderwijsinstelling hoeveel zij verdient en wat haar job precies inhoudt.

Hoeveel kinderen per begeleider in creche?

Er zijn maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider. Er moeten minstens 2 kinderbegeleiders in de opvang aanwezig zijn.

Wat is de best betaalde job?

De 7 bestbetaalde beroepen van het moment
  1. Directeur of CEO van een grote onderneming. ...
  2. ICT Manager. ...
  3. Managers in zakelijke of administratieve dienstverlening. ...
  4. Artsen. ...
  5. Managers in verkoop, marketing, reclame, PR, R&D. ...
  6. Managers in de industrie, bouw of logistiek. ...
  7. Wiskundigen, actuarissen en statistici.

Wat zijn loongroepen?

Het loongebouw gaat uit van 6 loongroepen (loongroep 1 tot en met 6). Alle schalen hebben een beginsalaris en 4 treden. De werknemer ontvangt tenminste het basisuurloon dat overeenkomt met zijn leeftijd of aantal dienstjaren van de loongroep waarin zijn functie is ingedeeld overeenkomstig bijlage II.

Hoe schaal je iemand in?

Hoe zwaar jouw functie is, bepaalt logischerwijs waar je bent ingedeeld. Een salarisschaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag. Let op: deze bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. Bij de tabel met salarisschalen staat of het gaat om een salaris per vier weken of per maand.

Wat is een Inpassingstabel?

In de periodesalarisgegevens wordt het overwerkuurloon opgeslagen dat is afgeleid van het salaris volgens het maximum inpassingsnummer óf het maximum uurloon. Inpassingsnummer: het volgnummer binnen de inpassingstabel. Aan ieder volgnummer is een, aan het tijdvak gerelateerd, salaris verbonden.

Wat is een Functiejaar?

Het aantal jaren ervaring in je functie zorgt er meestal voor dat je salaris groeit binnen een loonschaal. Bij elk jaar ervaring hoort een periodiek of functiejaar. Hoe meer jaren ervaring je hebt, hoe meer periodieken je krijgt en hoe hoger je loon wordt.

Wat verdien je op een peuterspeelzaal?

Het aanvangssalaris van een Onderwijsgevenden in het voorschoolse onderwijs bedraag meestal tussen de € 2.128 en € 2.773 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.499 en € 3.328 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat verdien je als pedagogisch medewerker niveau 4?

Na je opleiding start je op ongeveer 2384 euro bruto*. Na 5 jaar verdien je ongeveer 2986 euro bruto per maand. Per uur is dat omgerekend 17,26 euro bruto.

Welke schaal pedagogisch coach?

Functie met coaching, zonder beleidstaken - pedagogisch coach: hiervoor gebruikt u de functiebeschrijving pedagogisch coach. In de cao Kinderopvang is deze functie gewaardeerd in salarisschaal 9 en in de cao Sociaal Werk in salarisschaal 8.