What is Child Benefit and why you should claim it (UK)

Wat mag je doen met kinderbijslag?

Gevraagd door: dr.h.c. Robin Aksoy Msc  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.2/5 (60 stemmen)

Geld dat veel ouders gebruiken om bijvoorbeeld kleding of schoolspullen van te betalen. Maar als je inkomen het toelaat kun je de kinderbijslag ook opzijzetten voor grotere uitgaven in de toekomst. Denk aan een studie voor je kind of financiële hulp bij de aankoop van een huis.

Kan mijn kind zelf de kinderbijslag ontvangen?

Voor minderjarige kinderen betalen we de kinderbijslag in principe verder aan de mama. Zijn de kinderen officieel ingeschreven op het adres van de papa? Dan kan de papa per brief of via mail vragen om zélf de kinderbijslag te ontvangen.

Wie mag kinderbijslag ontvangen?

Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u waarschijnlijk kinderbijslag krijgen. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Kunnen ze kinderbijslag inhouden?

Op kinderbijslag mag geen beslag worden gelegd door schuldeisers[1]. Dat is iets anders. De bewindvoerder mag de kinderbijslag wel gebruiken. Zelfs voor het aflossen van schulden.

Is kinderbijslag voor de kinderen?

De overheid betaalt -via de kinderbijslag- mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van je kind(eren) tot 18 jaar. Dit bedrag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoogstwaarschijnlijk krijg je kinderbijslag als je een of meerdere kinderen hebt (jonger dan 18 jaar) en in Nederland woont.

17 gerelateerde vragen gevonden

Wie heeft recht op mijn kinderbijslag?

Wie vraagt de kinderbijslag aan? Ben jij de enige ouder met ouderlijk gezag? Dan vraag jij de kinderbijslag aan bij jouw kinderbijslagfonds. Zijn er meerdere personen in jouw gezin die een recht kunnen openen op kinderbijslag of deel je het ouderlijk gezag?

Heeft de vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan heeft u samen afgesproken wie de kinderbijslag krijgt.

Hoeveel mag je verdienen om kinderbijslag te behouden?

Indien de inkomsten uit zijn/haar activiteiten (uitgezonderd studentencontracten en stages om diploma te behalen) en sociale uitkeringen (uitgezonderd tijdelijke werkloosheid als gevolg van een toegestane activiteit) het toegestane maximumbedrag van € 759,28 bruto per maand niet overschrijden.

Kan er beslag worden gelegd op kinderbijslag?

Voor welke uitkeringen geldt een beslagverbod? De deurwaarder mag onder andere geen beslag leggen op de volgende uitkeringen: kinderbijslag; studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; overlijdensuitkering van de SVB en het UWV; tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van het CAK.

Waarom moet je kinderbijslag terugbetalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Waar is de kinderbijslag voor bedoeld?

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de verzorging van kinderen tot 18 jaar. Wij betalen de kinderbijslag per kwartaal . Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u kinderbijslag krijgen als u hiervoor verzekerd bent.

Heeft samenwonen invloed op kinderbijslag?

U gaat trouwen of samenwonen

Dan kunt u kiezen: u krijgt de kinderbijslag voor alle kinderen. uw partner krijgt kinderbijslag voor alle kinderen.

Wie heeft geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering.

Kun je je kind van 18 uit huis zetten?

Het is mogelijk dat een meerderjarig kind uit huis geplaastst geplaatst. Het kind is namelijk niet meer onder het gezag van de ouders. Echter blijven ouders wel tot en met het 21e levensjaar onderhoudsplichtig.

Wat mogen ze niet in beslag nemen?

De deurwaarder mag geen beslag leggen op:
  • zaken die behoren tot de inboedel van de door de debiteur bewoonde woning;
  • kleding van de debiteur en zijn gezin;
  • voorraad levensmiddelen;
  • zaken redelijkerwijs nodig voor de persoonlijke verzorging (toiletartikelen, scheergerei, föhn e.d.);

Kan kinderbijslag gesplitst worden?

U bent co-ouder en heeft samen 2 of meer kinderen

Kies samen met de andere ouder wie de aanvrager van de kinderbijslag wordt. U kunt 1 ouder kiezen of u kunt beiden aanvrager van de kinderbijslag worden voor de verschillende kinderen.

Wat kan een schuldeiser niet doen?

Op een briefomslag mag niet staan dat de brief over invordering van schulden gaat. Een schuldeiser mag geen informatie opvragen of meedelen aan buren, familie, vrienden...van de schuldenaar. Hij mag ook geen schuld invorderen in bijzijn van een persoon die niet de schuldenaar is.

Hoe verlies je je kindergeld?

Je kinderbijslag wordt geschorst als je:
  • per maand meer dan € 759,28 bruto verdient;
  • zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep;
  • een werkloosheidsuitkering of tijdkrediet ontvangt tijdens de toekenningsperiode die per maand meer dan € 759,28 bruto bedraagt.

Hoeveel uur mag je werken voor kinderbijslag?

Vanaf 1 januari 2023 mag je als student tot 600 uur per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen, in plaats van 475 uur. Dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor het 'ten laste' zijn van je ouders en je kinderbijslag.

Hoeveel uur mag je werken zonder kindergeld te verliezen?

Vanaf 18 tot 25 jaar kun je als student werken en toch je Groeipakket behouden als je: ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen); ten hoogste 80 uur per maand werkt met een 'gewoon' contract.

Wie heeft het meeste recht op het kind?

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Is kinderalimentatie verplicht?

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Hoe krijg ik de kinderbijslag op mijn naam?

U kunt wijzigingen snel en veilig aan ons doorgeven via Mijn SVB. Alleen de persoon die post van ons ontvangt kan een wijziging doorgeven. Is dat uw partner? Dan kan uw partner een wijziging via Mijn SVB doorgeven.

Waar is de kinderbijslag het hoogst?

Het land van tewerkstelling dat het hoogste bedrag kan uitkeren is het land dat bij voorrang de kinderbijslag moet gaan betalen. Beide landen van vroegere tewerkstelling keren een pensioen uit? Dan is opnieuw het land waar je kinderen wonen verantwoordelijk.

Volgende artikel
Wat is de duurste opleiding?