Kinderalimentatie

Waarom krijg je kinderalimentatie?

Gevraagd door: Tara de Groot B  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (60 stemmen)

Kinderalimentatie is er voor de financiële bijdrage voor de zorg voor en opvoeding van jullie kind(eren). Als jouw inkomen na de scheiding lager is dan die van je (ex-)partner, kan het zijn dat je (ex-)partner je financieel moet ondersteunen.

Waar moet kinderalimentatie aan besteed worden?

Van de kinderalimentatie moeten alles worden betaald wat te maken heeft met het levensonderhoud. Niet alleen de kosten van eten en drinken, maar ook kleding, lidmaatschappen van sportclubs, zwemles, verjaardagscadeautjes voor vriendjes en vriendinnetjes, enzovoort.

Waarom betaal je kinderalimentatie?

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaat. Voor het kind moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn.

Wat moet er betaald worden van de kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten van jullie kinderen onder de alimentatie. De verzorgende ouder zal dus de meeste kosten voor de kinderen moeten betalen vanuit de alimentatie. Maar er zijn uitzonderingen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten.

Is kinderalimentatie een inkomen?

Ontvang jij kinderalimentatie? De ontvangen kinderalimentatie hoef je niet in te vullen op jouw belastingaangifte. De kosten die je maakt om de alimentatie voor jouw kinderen te ontvangen, zijn niet aftrekbaar. Als je kinderalimentatie betaalt, dan kun je dit dus niet opgeven in jouw belastingaangifte.

32 gerelateerde vragen gevonden

Is kinderalimentatie belastbaar inkomen?

En ontvangt u daar alimentatie voor? Dan hoeft u dat bedrag aan ontvangen alimentatie niet aan te geven in uw aangifte. De kinderalimentatie is vrijgesteld van belasting.

Wat telt mee voor berekening kinderalimentatie?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoeveel moet je verdienen voor een alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Hoeveel kinderalimentatie 2022?

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2022 is dat 1,9%.

Wat voor invloed heeft kinderalimentatie op toeslagen?

[iii] Kinderalimentatie is geen inkomen in de zin van de wet en heeft daarom geen invloed op de aanspraak op toeslagen.

Wat gebeurt er als je geen alimentatie betaalt?

Uw ex-partner betaalt de kinderalimentatie of partneralimentatie niet. Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen.

Is alimentatie wettelijk verplicht?

De partner met de meeste draagkracht is verplicht alimentatie te betalen aan de partner met de minste draagkracht, zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan. Naast partneralimentatie is ook kinderalimentatie verplicht.

Is geen alimentatie betalen strafbaar?

Wat zijn hiervan de gevolgen? De afspraken over alimentatie zijn (net als de omgangsregeling) afdwingbaar als de rechter deze afspraken heeft vastgesteld. Betaalt u niet, dan kan uw ex-partner het Landelijk Bureau Incasso Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen.

Hoeveel procent gaat alimentatie omhoog in 2022?

Het indexeringspercentage voor 2022 bedraagt 1,9%. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Hoe wordt draagkracht alimentatie berekend?

Voor de bepaling van de draagkracht wordt gekeken naar het inkomen in 2021. Wat telt mee? Voor het bepalen van het inkomen moet gekeken worden naar het reguliere (maandelijkse) inkomen, maar ook naar vakantiegeld, een dertiende maand of bonus en inkomen uit overwerk of onregelmatigheidstoeslagen.

Hoeveel kinderalimentatie 2021?

Voor 2021 bedraagt het percentage van de indexering alimentatie 3%. Dit betekent dus dat het bedrag dat het afgelopen jaar betaald werd, vanaf 1 januari 2021 wordt verhoogd met 3%. U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag voor 2021 berekenen.

Hoe bereken je het NBI?

Berekening NBI algemeen

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt gevormd door alle inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid, uitkeringen, winst uit onderneming, pensioen, vermogen) te verminderen met te betalen belastingen (zoals inkomstenbelasting en de Zvw premie).

Wat is een draagkrachtberekening?

Een draagkrachtberekening is een onderdeel van de alimentatieberekening die bij een echtscheiding wordt gemaakt. Bij het bepalen van de alimentatie worden twee punten tegenover elkaar afgewogen: de behoefte en de draagkracht.

Wat bepaald hoogte alimentatie?

Hoogte kinderalimentatie

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Kan ik alimentatie inbrengen in belastingen?

Ja. Het onderhoudsgeld dat u ontvangt (en dat voor de schuldenaar aftrekbaar is), wordt beschouwd als een gewoon inkomen. U moet het aangeven in uw belastingaangifte. Maar 80% van dat ontvangen onderhoudsgeld is effectief belastbaar.

Is alimentatie bruto of netto?

De partneralimentatie is een brutobedrag en de ontvanger houdt van dit brutobedrag maar ongeveer 51 % over. Dan kan nog minder zijn als er recht is op kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en/of zorgtoeslag.

Kun je afzien van kinderalimentatie?

De wet beslist dat je niet mag afzien van kinderalimentatie. Je mag dus niet in het ouderschapsplan afspreken dat jullie van de verplichting en het recht op kinderalimentatie afzien. Want als later één van jullie wel voldoende draagkracht krijgt, dan moet er vanaf dat moment kinderalimentatie betaald worden.

Hoe lang alimentatie terugvorderen?

INNING ALIMENTATIE

Het Nationaal Loket Alimentatie Inning kan de te weinig betaalde alimentatie voor u terugvorderen tot wel 5 jaar terug.

Is alimentatie verplicht bij scheiding?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Volgende artikel
Wat is kindsdeel opeisbaar?