Liefde 💝 Mei 2022 💫 Deze persoon wil je niet loslaten omdat zijn ego gekrenkt wordt 🤔

Kan ik mijn kind onterven 2022?

Gevraagd door: Raf Dircken Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (59 stemmen)

Een kind volledig onterven zal dus niet kunnen!
U kan wél vrij beschikken over de andere helft van uw nalatenschap.

Kan je een kind helemaal onterven?

Legitieme portie

U kunt uw kind niet helemaal onterven. Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

Hoeveel is kindsdeel bij Onterving?

Als er sprake is van onterving, heeft u alleen recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Stiefkinderen hebben geen recht op een kindsdeel, tenzij anders is vastgelegd.

Hoe een kind geheel te onterven?

In Nederland is het niet mogelijk een kind compleet te onterven. De wet bepaalt dat een kind altijd recht blijft houden op een klein deel. Dat deel noemen we de wettelijke portie of legitieme portie. De wet bepaalt dat deze portie gelijk is aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament.

17 gerelateerde vragen gevonden

Kun je onterven aanvechten?

Verdeling aanvechten

Een erfgenaam die denkt dat hij of zij in de erfenis niet alles heeft ontvangen waar hij recht op heeft, kan de verdeling uit het testament aanvechten. De wet benadrukt echter dat de waarde van zijn deel lager moet zijn dan 25% van de waarde van het deel van de andere erfgenamen.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Heeft een onterfd kind nog rechten?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Hoeveel kan je wegschenken?

Want je zou tijdens je leven je vermogen zo goed als volledig kunnen wegschenken. Er blijft dan weinig of niets over. De wettelijke reserve verliest dan haar nut. De reserve wordt daarom berekend op de nalatenschap zoals die er zou uitzien als de overledene tijdens zijn leven géén schenkingen had gedaan.

Hoe groot is het erfdeel van een kind?

Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders. Dat kindsdeel is niet opeisbaar, moeder krijgt de hele erfenis en de kinderen moeten in beginsel wachten tot zij overlijdt voordat ze het kindsdeel krijgen.

Hoeveel bedraagt de erfrechtelijke reserve?

Binnen een huwelijk bestaat de reserve van je echtgenoot/echtgenote uit het vruchtgebruik van de helft van je nalatenschap, met minimaal het vruchtgebruik van de gezinswoning en van de huisraad. De wettelijk samenwonende partner heeft geen recht op een reserve.

Wat kost het om een kind te onterven?

Je regelt bij NuNotariaat je testament al voor 250 euro. Partners betalen voor 2 testamenten 399 euro. Je tekent je testament bij 1 van de ruim 53 aangesloten notariskantoren (inbegrepen in de vaste lage prijs).

Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben. De legitieme portie is het deel waar kinderen recht op hebben als ze onterfd zijn. Het is dus het minimale deel dat zij moeten ontvangen uit een erfenis van hun ouders.

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kun je zomaar onterft worden?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders.

Kun je je kind onterven in Nederland?

Wettelijk gezien is het niet mogelijk om kinderen volledig te onterven. Kinderen hebben namelijk altijd recht op een geldelijk bedrag dat wij de legitieme portie van de erfenis noemen. Concreet betekent dat het volgende: stel een moeder heeft drie kinderen onder wie de erfenis zou worden verdeeld.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Als u als kind onterfd bent, kunt u uw legitieme portie opeisen als u dat wilt. U moet hier dan een beroep op doen bij de erfgenamen. Dat kan met een brief aan de erfgenamen, of aan de executeur, als die er is. U heeft recht op inzage in informatie en stukken om de hoogte van de legitieme te bepalen.

Kunnen je ouders je onterven?

Daar ouders wettelijke erfgenamen zijn, hebben zij automatisch recht op uw erfenis. Het is dan ook alleen mogelijk om uw ouders via een testament te onterven. De notaris maakt deze voor u op en verwerkt hierin dat uw vader en/of moeder geen recht meer heeft op uw nalatenschap.

Kan een testament aangevochten worden?

Een testament dat is gemaakt op grond van bedreiging, bedrog of onjuiste beweegredenen is vernietigbaar. Een testament kan niet vernietigd worden op grond dat zij door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Hoe lang kun je een testament aanvechten?

Dan komt het wel eens voor dat een kind zijn vader of moeder er toe beweegt om een ander kind te onterven. Als dat onder dwang gebeurt of op grond van leugens, dan kun je zo'n testament aanvechten. Maar let op! Hiervoor geldt een zeer korte termijn van meestal maar één jaar.

Volgende artikel
Wat als je kind lui is?