Maak kennis met Kind en Gezin

Is Kind en Gezin gratis?

Gevraagd door: Olaf Gansneb genaamd Tengnagel tot Bonkenhave  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (22 stemmen)

Je kan volledig gratis bij Kind en Gezin terecht. We zijn er voor je vanaf de zwangerschap tot je kind naar school gaat.

Is Kind en Gezin verplicht?

De dienstverlening van Kind en Gezin is volledig gratis en ook vrijblijvend. Dat wil zeggen dat je, hoewel je als ouder of opvoeder wel verplicht bent om je kind te laten opvolgen, dat niet per se door Kind en Gezin hoeft te gebeuren. Het kan bijvoorbeeld ook door een kinderarts of huisarts.

Welke gratis vaccinaties krijgt een kind op 16 weken?

1 vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B.

Met wie werkt Kind en Gezin samen?

Werkten nauw samen met lokale partners (lokale overheid, Huis van het Kind, Kinderopvang). Samen met alle partners wil elk team alle (aanstaande) ouders en gezinnen ondersteunen en kansen geven.

Welke diensten heeft Kind en Gezin?

Tijdens de eerste belangrijke levensjaren van je kind kan je rekenen op Kind en Gezin. Je kan bij ons terecht met je verhaal, vragen of zorgen . Daarnaast volgen we de ontwikkeling van je kind nauwgezet op. We staan klaar met onze deskundigheid over de gezondheid, opvoeding, veiligheid en voeding van je kind.

34 gerelateerde vragen gevonden

Waar bestaat een gezin uit?

De rijksoverheid hanteert sinds 1996 de volgende definitie voor gezin: “Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen (VWS, 1996)”.

Wat kan een kind van 24 maanden?

Je kind kan nu goed lopen en begint al zelf te spelen. Het kan al heel goed duidelijk maken wat het wil. En begrijpt meer dan het kan zeggen. En die tomeloze nieuwsgierigheid wordt – op z'n minst een beetje – in evenwicht gebracht doordat hij regels begint te begrijpen.

Welke factoren hebben een invloed op wiegendood?

Wiegendood wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van verschillende risicofactoren. Wees als ouder steeds waakzaam. Leeftijd, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, geslacht en etniciteit. Deze factoren heb je zelf niet in de hand.

Wat doet Kind en Gezin na de geboorte?

In de eerste dagen na de geboorte brengt de regioverpleegkundige jou en je kindje een bezoek in de kraamkliniek of bij je thuis. Ze vertelt wat Kind en Gezin doet, luistert naar al je vragen en ervaringen en geeft advies op maat. Ze maakt een dossier aan voor je kind waarin zijn gegevens worden bijgehouden.

Waarom komt Kind en Gezin langs?

Onze huisbezoeken. Tijdens elk huisbezoek maakt een medewerker van Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden …

Welk vaccin voor 16 jarige?

Het COVID-19-vaccin van Pfizer is door het EMA goedgekeurd voor de basisvaccinatie voor 12-17-jarigen. Het gebruik van ditzelfde vaccin als boostervaccin werd door het EMA goedgekeurd op 24 februari 2022. Voor alle andere 12-17-jarigen wordt het vaccin aangeboden.

Wat zit er in Poliovaccinatie?

In sommige vaccins, zoals de vaccins tegen buiktyfus, kinkhoest (whole cell), inspuitbare griepvaccins en geïnactiveerd (inspuitbaar) poliovaccin (IPV), wordt gebruik gemaakt van volledige (whole) micro-organismen die chemisch of thermisch geïnactiveerd worden.

Waar heb je recht op als je een kind krijgt?

Elke ouder heeft recht op kinderbijslag. Kort na de geboorteaangifte van je kind bij de burgerlijke stand krijg je bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank vraag je kinderbijslag aan. Tot je kind 18 jaar is, ontvang je elk kwartaal kinderbijslag.

Hoeveel geld krijg je als je een kind krijgt?

Als u zwanger bent met een WW-, WIA- of Ziektewet-uitkering kunt u zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgen en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). De uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering is 100% van uw dagloon. Vóór de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering.

Wat krijg je bij je eerste kind?

Elk kindje dat geboren wordt heeft recht op de Kinderbijslag of het Groeipakket. Dat bestaat uit 2 vaste bedragen, namelijk het eenmalige Kraamgeld of Startbedrag en het maandelijkse basisbedrag. Afhankelijk van jouw situatie kan nog recht hebben op bijkomende premies en toeslagen.

Wat in orde te brengen na geboorte?

medisch attest met dag, uur en plaats van geboorte en geslacht van de baby. identiteitskaart of paspoort van de moeder en de vader (meemoeder) trouwboekje of akte van erkenning. voornamen van je kind.

Wat moet partner doen na bevalling?

Wat moet je partner regelen na de bevalling?
 • Kraamzorg regelen. Bel na de geboorte direct de kraamzorg. ...
 • Baby aangeven bij gemeente. Belangrijk: geef je baby aan in de gemeente waar de kleine is geboren. ...
 • Ouderlijk gezag regelen. ...
 • Geboortekaartjes versturen. ...
 • Inschrijven verzekeringen. ...
 • Toeslagen aanvragen. ...
 • Testament opstellen.

Wie verwittigen als je kindje geboren is?

Na de bevalling moet u bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw kind geboren is, of in de kraamkliniek aangifte doen van de geboorte.

Hoe kan je wiegendood vermijden?

Wiegendood voorkomen
 • Respecteer het leefritme van de zuigeling, in het bijzonder het slaap-waakritme.
 • Ga bij huilbuien zorgvuldig na wat er scheelt.
 • Rugligging.
 • Stem de kleding en de dekens af op de temperatuur van de slaapkamer en niet op de buitentemperatuur.

Wat is de kans op wiegendood?

De meeste onderzoeken spreken over het overlijden van een zuigeling voor de leeftijd van 12 maanden, al spreken sommige recente onderzoeken ook over een grens van 18 en zelfs 24 maanden. Wiegendood komt echter vooral voor tijdens de eerste zes maanden na de geboorte en meestal niet vlak na de geboorte.

Wat zijn de symptomen van wiegendood?

Het treedt op tijdens de slaap, is pijnloos en gebeurt stil. Vaak vindt men braaksel terug rond het kind, maar dit is meestal niet de doodsoorzaak. Wiegendood is niet erfelijk; een herhaling binnen dezelfde familie is erg zeldzaam. Het treedt vooral op voor de leeftijd van 6 maanden.

Wat kan een kind van bijna 2?

Motorische ontwikkeling

Een kindje van 2 jaar kan motorisch al best veel. Hij kan nu goed lopen, zowel vooruit als achteruit. Ook kan hij nu rennen en tijdens het rennen kan hij van richting veranderen. Hij kan op zijn teentjes lopen, gaat steeds beter springen en klimmen en hij kan even op één beentje staan.

Wat te doen met een kind van 2?

Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke peuterspelletjes voor je kind van 2 jaar, bijvoorbeeld:
 1. Tekenen en verven.
 2. Huishoudspelletjes.
 3. Puzzelen.
 4. Peuterliedjes zingen.
 5. Memory spelen.
 6. Een zandkasteel bouwen in de zandbak.
 7. Schommelen.
 8. Verstoppertje.