Bereken hoeveel uur je als jobstudent mag werken met de jobteller

Hoeveel uur mag je maximaal werken als student?

Gevraagd door: Maria Bozkurt  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (69 stemmen)

Als je aan de slag gaat als jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt. Je hebt 600 uur per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je mag je 600 uur combineren met 190 uur verenigingswerk, maar je moet wel de wettelijke limieten respecteren.

Hoeveel uur mag je werken naast je studie?

Hoeveel uur een student mag werken, verschilt per leeftijd. Ben jij 16 of 17 jaar oud, dan geldt er een maximale arbeidstijd van 40 uur per week. Maar dit betekent niet dat je naast jouw studie nog 40 uur kan gaan werken, dit houdt in dat je in totaal 40 uur bezig bent.

Hoeveel uur per week mag je werken als student?

De wekelijkse arbeidsduur én je uurrooster moeten duidelijk in de overeenkomst voor studenten en in het arbeidsreglement (dat je op je eerste werkdag krijgt) vermeld staan. Als algemene regel geldt dat je niet meer dan 38 uur per week en niet meer dan 9 uur per dag werkt.

Hoeveel uur mag je werken als je 23 bent?

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang en hoeveel uw werknemer (van 18 jaar of ouder) maximaal mag werken, dat is: maximaal 12 uur per dienst. maximaal 60 uur per week.

Hoeveel uur mag je max per dag werken?

Maximaal aantal uren werktijd

Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

33 gerelateerde vragen gevonden

Is 36 uur werken veel?

De 36-urige werkweek krijgt steeds meer bekendheid. Meer bedrijven kiezen ervoor om van de gebruikelijke 40-uur af te stappen en dat is niet voor niets. Een 40-urige werkweek neemt namelijk een groot deel van je leven in beslag en een werkweek van 36-uur kan daar verandering in brengen.

Hoeveel uur per maand bij 40 uur per week?

Als je 40 uur per week werkt, werk je dus gemiddeld 173,33 uur per maand. Bij 36 uur per week is dit gemiddeld 156 en bij 38 uur is dit 164,67. Met deze aantallen kun je eenvoudig jouw uurloon omrekenen naar maandloon.

Hoeveel pauze bij 12 uur werken?

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze.

Heb je recht op pauze na 4 uur werken?

Pauze nemen is verplicht. Na 5,5 uur werken heb je officieel recht op pauze. Deze 5,5 uur werken is eigenlijk het maximaal aantal uur dat je mag werken zonder pauze, omdat je anders je scherpte verliest. Wanneer je langer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze.

Wat als je meer dan 600 uur werkt als student?

Als u boven de grens van 600 uren gaat, betaalt u vanaf het 601ste uur de normale sociale bijdragen. Te veel werken kan er ook voor zorgen dat u (tijdelijk) geen recht meer heeft op het Groeipakket (kindergeld).

Wat gebeurt er als een student meer dan 475 uur werkt?

Studenten die niet meer dan 475 uur per jaar werken als jobstudent behouden hun kinder bijslag. Wanneer deze 475 uur zijn bereikt mag men nog tot 80 uur werken per maand (waar voor men de normale sociale bijdrage betaalt). Indien men meer werkt, valt de kinderbijslag weg voor die maand.

Hoeveel mag je max verdienen als student 2023?

Pas wanneer je meer dan 1 4514,29 euro (bruto, na aftrek sociale bijdragen) verdient in 2023, zal je daarop belast worden. Let wel: dit bedrag geldt enkel wanneer je geen andere belastbare inkomsten hebt dan het loon van je studentenjob, en wanneer je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je aangifte.

Kan je fulltime werken en studeren?

Jazeker. Het diploma dat je behaalt via een traject van werken & studeren, is volledig hetzelfde als dat van het voltijdse traject voor de betrokken opleiding.

Hoeveel geld mag je als student verdienen?

Als jobstudent mag je jaarlijks maximaal €12.657,14 bruto verdienen. Dat brutobedrag geldt na afhouding van je (verminderde) sociale zekerheidsbijdragen. Dit bedrag wordt de belastingvrije som genoemd.

Hoeveel mag je als student verdienen zonder kindergeld te verliezen?

Voor de inkomsten van 2022 bedraagt dit 9.270 euro. Omdat de fiscus automatisch nog eens beroepskosten in mindering brengt, mag je bruto belastbaar loon niet meer bedragen dan 13.242,85 euro. Hou er wel rekening mee dat ook onderhoudsbijdragen voor kinderen voor 80 % als een belastbaar inkomen beschouwd worden.

Is reistijd werktijd?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Hoe vaak mag je te laat komen op je werk?

Dat een werknemer eens een keer te laat komt, daar is niets aan te doen. Wanneer de werknemer echter regelmatig te laat komt op het werk, kan de werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te treffen. Die maatregelen lopen uiteen van waarschuwingen tot ontslag (op staande voet).

Hoeveel zondagen mag je werken?

Minimum aantal vrije zondagen

U heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. In uw cao of bedrijfsregeling kan een lager aantal staan. Maar dit geldt pas nadat u heeft ingestemd met minder dan 13 vrije zondagen per jaar, bijvoorbeeld wanneer het voor uw functie nodig is om op zondag te werken.

Is 32 uur parttime of fulltime?

Een werkweek van 32 uur is een echte parttime week. Je hebt een volle dag vrij en hoeft daar geen langere werkdagen voor te draaien. Steeds meer werknemers kiezen voor een 4-daagse werkweek. Ook starters zonder kinderen of mantelzorgtaken.

Is 32 uur werken voordeliger?

Met een 32-urige werkweek, meestal verdeeld over 4 dagen werken, houdt een werknemer namelijk nog een extra vrije dag per week over, waardoor er net wat extra tijd én energie overblijft. Dit laatste is ook direct een ander groot voordeel van 32 uur werken; doordat er meer energie overblijft, wordt er beter gepresteerd.

Hoeveel verdien je als je 32 uur werkt?

Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%. Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-. Je netto-inkomen is dan € 1.814,-. Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit.

Hoeveel uur is 100% werken?

Fulltime dienstverband van 36 uur is 100%. Werknemer werkt 32 uur. Dit is 32/36 x 100 = 88,89%. Het parttimepercentage is dan 88,89%.

Is het voordeliger om minder te werken?

Minder werken heeft altijd financiële impact. Je krijgt minder salaris en je bouwt minder pensioen op. Je kunt dat opvangen door te (be)sparen, beleggen, te onderhandelen over je salaris of je kunt met deeltijd pensioen gaan. Mogelijk krijg je ook recht op toeslagen.

Is 4x9 werken een recht?

Voor zover goed onderbouwd, zo mogelijk neergelegd in beleid, kan een verzoek om 4 x 9 uur te mogen werken, afgewezen worden. Daarmee is duidelijk dat er grenzen zijn aan de huidige opgang van Het Nieuwe Werken.