Een dag in de kinderopvang

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Gevraagd door: Ruben Aksoy  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (40 stemmen)

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Welke veiligheidseisen zijn er voor de slaapruimte en bedden?

De slaapkamer dient overzichtelijk ingedeeld te zijn. De kinderen moeten makkelijk neer te leggen zijn en uit hun bedjes te halen zijn. De gangpaden tussen de bedjes zijn minimaal 80 cm breed, dit i.v.m. snel handelen bij calamiteiten. De slaapkamer wordt niet als speelruimte gebruikt.

Hoeveel slaapruimte kinderopvang?

Voor de buitenschoolse opvang is per kind ten minste 3,5 m2 bruto- oppervlakte passend ingerichte binnen(speel)ruimte beschikbaar. Een kindercentrum, waar dagopvang wordt geboden, beschikt voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar over een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Wat zijn de eisen voor een kinderopvang?

Het gebouw moet een brandmeldinstallatie, rookmelders, zelfsluitende branddeuren en blustoestellen hebben. Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn. Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er zware eisen aan ventilatie.

Waar moet je op letten bij een kinderdagverblijf?

11 tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
 1. Bezoek een aantal kinderdagverblijven. ...
 2. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerkers. ...
 3. Bekijk het kinderdagverblijf goed. ...
 4. Vraag naar de samenstelling van de groepen. ...
 5. Vraag naar de dagindeling en de pedagogische visie. ...
 6. Vraag hoe het kinderdagverblijf communiceert met ouders.

33 gerelateerde vragen gevonden

Wat kan beter in de kinderopvang?

Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
...
Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
 • Bieden van een veilige basis.
 • Stimuleren van persoonlijke competentie.
 • Bevorderen van sociale competentie.
 • Overdragen van normen en waarden.

Wat mag ik verwachten van een kinderdagverblijf?

De pedagogische basisdoelen zijn het uitgangspunt.
 • Basisdoel 1: De Pedagogisch medewerker biedt emotionele en fysieke veiligheid aan het kind.
 • Basisdoel 2: Ontwikkelen van persoonlijke competentie.
 • Basisdoel 3: Ontwikkelen van sociale competentie.
 • Basisdoel 4: De kans geven om waarden en normen eigen te maken.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Heb je een diploma nodig voor kinderopvang?

Omdat gekwalificeerde medewerkers belangrijk zijn voor een professionele kinderopvang, moet iedereen in de kinderopvang ten laatste op 1 april 2024 kwalificaties hebben. Die kan je op verschillende manieren behalen: via een diploma, een ervaringsbewijs of een certificaat.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Hoeveel vierkante meter per kind in de kinderopvang?

De volgende eisen worden aan ruimtes in kindercentra gesteld: Er is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

Hoeveel stamgroepen mag een kind hebben?

Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten. Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep.

Wat is Besluit Kwaliteit kinderopvang?

1 De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Wat kun je doen om wiegendood te voorkomen?

Tips ter voorkoming van wiegendood
 1. Leg de baby vanaf de geboorte in rugligging te slapen. ...
 2. Gebruik geen dekbed, kussens, slappe matrassen of hoofdbeschermers. ...
 3. Niet te warm. ...
 4. Ventileer de slaapkamer van je baby goed. ...
 5. Laat de baby niet bij jullie in bed slapen. ...
 6. Houd je baby vrij van rook. ...
 7. Speengebruik. ...
 8. Tweelingen niet in 1 bed.

Welke leeftijd ledikant naar beneden?

Een ledikant is meestal geschikt tot de leeftijd van 2,5 jaar, maar het kan zijn dat je kindje eerder toe is aan een groter bed. Voelt je peuter zich opgesloten in het ledikant, slaapt hij erg onrustig en klimt hij er op eigen houtje uit? Dan is het tijd voor een peuterbed.

Welke factoren hebben een invloed op wiegendood?

Wiegendood wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van verschillende risicofactoren. Wees als ouder steeds waakzaam. Leeftijd, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, geslacht en etniciteit. Deze factoren heb je zelf niet in de hand.

Welke opleiding heb je nodig om een kinderdagverblijf te beginnen?

Voor kinderopvang heb je minimaal een diploma pedagogisch medewerker mbo niveau 3 nodig. Alle andere aangewezen diploma's kun je hier vinden. Daarnaast moet je een EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

Waarom opleiding kinderopvang?

Kinderen zien groeien en ontdekken

De manier waarop kinderen elkaar benaderen, samen spelen of een uitdaging aangaan: het is zo leuk om aan de zijlijn te staan kijken hoe kinderen dit proces doorlopen. Soms hebben ze wat ondersteuning nodig of ontdekken ze het helemaal zelf.

Welk diploma heb je nodig voor kinderopvang Belgie?

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Verantwoordelijke kinderopvang te worden?
 • 7e Specialisatiejaar BSO. Kinderzorg.
 • Leertijd. Begeleider in de kinderopvang.
 • BuSO. Kinderzorg - BuSO Opleidingsvorm 4.
 • HO - Bachelor. Pedagogie van het jonge kind (Professionele bachelor - HO )
 • Syntra Ondernemerschapstraject.

Wat doet een mentor kinderopvang?

Mentorschap in het algemeen

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Wat doet een mentor coach?

Een coach snelt je te hulp met een rugzak vol tools en methodes. Hij of zij blijft vaker uit het inhoudelijke, om je net daardoor beter te kunnen helpen in het proces. Je mentor helpt met een rugzak vol (zakelijke) ervaring. Dit laat toe om samen met je mentor ook in inhoudelijke vraagstukken te duiken.

Wat doet een leerling mentor?

In het onderwijs is een mentor een leraar die een groep leerlingen onder zijn of haar hoede neemt en de leerlingen begeleidt en adviseert waar dit nodig is.

Hoeveel Wendagen kinderdagverblijf?

Na de derde wendag wordt met de ouders besproken of het gewenst is het kindje vaker te laten wennen of dat het al de eerste echte dag kan komen. We bespreken wel goed met de ouder dat het kindje een terugval kan krijgen, dat het, als het kan, niet al te laat wordt gehaald.

Welke vragen mag stellen bij een creche?

Deze vragen moet je stellen!
 • Hoe ziet een dag op de kinderopvang eruit?
 • Welk pedagogisch beleid wordt er gehanteerd?
 • Als mijn kind voor het eerst komt, hoe verloopt dat dan?
 • Wat zijn de breng- en haalmomenten?
 • Hoe wordt er om gegaan met veiligheid en hygiëne?
 • Is er ruimte om buiten te spelen?

Wat moet je vragen bij een kinderdagverblijf?

10 belangrijke vragen om te stellen aan een kinderopvang
 • Wat is jullie pedagogisch beleid? ...
 • Wat is de groepsindeling en -grootte? ...
 • Wat zijn jullie openingstijden, breng- en haaltijden? ...
 • Uit welke contractvormen kan ik kiezen? ...
 • Wat zit er allemaal bij de prijs inbegrepen?

Vorige artikel
Kan een biologisch kind erven?