Duurzaam woon-werkverkeer: #2 Wat kun je als werkgever doen?

Hoe ver mag een werkgever je laten rijden?

Gevraagd door: Alexander Gerritsen LLM  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.9/5 (58 stemmen)

Conclusie. De voorzichtige conclusie die je uit dit overzicht kunt trekken, is dat je van een werknemer een reistijdvermeerdering tot drie uur per dag wel mag vragen (afwijkende (individuele of collectieve) afspraken daargelaten). Je moet daar dan wel een goede reden voor hebben.

Hoeveel reistijd naar werk is acceptabel?

Er is niet één duidelijk antwoord te geven op de vraag wat een goede maximale reistijd naar werk is, want dat is per persoon verschillend. Als richtlijn adviseren we je wel om van deur tot deur maximaal 45-60 minuten enkele reis aan te houden. Het belangrijkst is dat je bij jezelf nagaat wat jij nog te doen vindt.

Hoe ver mag je werkgever je laten reizen?

Als het vervoermiddel efficiënter wordt, of er minder vertraging optreedt tijdens een reis, leggen mensen wel een grotere afstand af. Maar de hoeveelheid reistijd die men accepteert, blijft gelijk. Deze 'wet van reistijd' stelt dat het acceptabel is om 70 tot 90 minuten per dag onderweg te zijn.

Hoeveel km rijden naar werk?

De gemiddelde reisafstand van de Nederlander

Voor werkend Nederland is de gemiddelde reistijd naar het werk ongeveer 50 minuten. De gemiddelde reisafstand van deur tot deur is ongeveer 22 kilometer (CBS, 2016). Voor de meesten ligt de reisafstand doorgaans tussen de 15 en 35 kilometer.

Hoeveel reistijd is eigen tijd?

De reistijd die een werknemer heeft naar de plaats waar het werk gedaan moet worden is voor de meesten gewoon eigen tijd die geen arbeidstijd is. Het is meestal normaal woon-werkverkeer waarover de werkgever geen zeggenschap heeft.

23 gerelateerde vragen gevonden

Is reistijd ook rusttijd?

De arbeidstijdenwet (ATW) meldt dat de tijd die een werknemer van huis onderweg is naar zijn werk als “rusttijd” en dus niet als werktijd aangemerkt dient te worden.

Is reistijd werktijd?

De rit van uw bedrijf naar het andere werkadres (en terug) telt als werktijd. U werkt bij een bedrijf en gaat aan het begin van de werkdag vanuit huis rechtstreeks naar uw eerste klant. Deze rit telt als werktijd.

Hoeveel km vergoeding mag je vragen?

Belastingvrije vergoeding eigen vervoer

Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,21 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Is werkgever verplicht om woon werkverkeer te betalen?

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte (art. 4 van de cao nr. 19/9 van 23 april 2019).

Is 21 cent per kilometer verplicht?

Als je nu € 0,19 vergoedt per kilometer mag je dat zo houden. De € 0,21 is een maximale onbelaste vergoeding, je mág de vergoeding verhogen maar dat hoeft dus niet. Daarnaast kan de cao bepalen welke reiskosten je kunt vergoeden.

Kan een werkgever je zomaar verplaatsen?

Uw werkgever mag niet zomaar zonder een wijzigingsbeding uw locatie veranderen. Daarvoor gelden extra eisen. Neem contact op met een van onze juristen. Dan krijgt u persoonlijk advies.

Kan een werkgever je verplichten om op een vrije dag te komen werken?

Strikt juridisch moet de medewerker dus zelf instemmen wanneer gevraagd wordt om op een vrije -dus niet ingeroosterde dag- te verschijnen. Dus als je nee zegt, mag je in principe niet ingeroosterd worden. Vrije dagen zijn er namelijk om tot rust te komen.

Wat te doen bij arbeidsconflict met leidinggevende?

Lees hieronder onze 5 tips om een arbeidsconflict met je leidinggevende op te lossen.
  1. Praat met je werkgever over het probleem.
  2. Schakel juridische hulp in bij een conflict.
  3. Wees voorzichtig met ziekmelding bij een arbeidsconflict.
  4. Blijf de regels volgen.
  5. Bouw je eigen dossier op.

Hoeveel uur werk je normaal?

Hoewel acht uur werken op een dag nog steeds heel normaal is, is er de afgelopen decennia veel veranderd. We werken een stuk minder dan vroeger: gemiddeld zo'n 32 uur per week. Bovendien kunnen werkweken vaak flexibeler worden ingedeeld. Zo komt de werkweek van 36 uur vaker voor.

Hoeveel uur werk je in je leven?

Uitgaande van 46 werkweken per jaar komt de werkende Nederlandse man gemiddeld uit op 69.000 uur in zijn hele leven – dat is 2.000 uur mínder dan de gemiddelde Europese man. Nederlandse werkende vrouwen bungelen met 44.000 uur zelfs bijna onderaan, alleen Italiaanse vrouwen werken nog minder uren.

Hoeveel dagen werk je met 32 uur?

Wanneer je 32 uur in de week werkt, betekent dit dus dat je vier dagen in de week werkt.

Hoeveel km vergoeding moet werkgever betalen?

De kilometervergoeding 2023 stijgt naar €0,4259 per km. Tot 31 december 2022 werd de kilometervergoeding voor federale ambtenaren vastgelegd op €0,4170 per kilometer.. Maar dat tarief stijgt dus vanaf 1 januari 2023 naar €0,4259 per km.

Hoeveel km vergoeding woon werk?

Een reiskostenvergoeding is een vergoeding die de kosten dekt die een werknemer maakt om van huis naar werk te reizen en vice versa. Doorgaans wordt er een tarief gehanteerd van € 0,21 per kilometer. Dit is het maximale belastingvrije bedrag dat je als werkgever kan uitkeren.

Is werkgever aansprakelijk voor woon-werkverkeer?

De werkgever is in principe aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt niet voor een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

Is 19 cent per kilometer verplicht?

Er bestaat geen wettelijke reiskostenvergoeding. Je werkgever is dus niet verplicht om een vergoeding te betalen. Als je recht hebt op reiskostenvergoeding, maakt het niet of je met de fiets, de auto of lopend naar je werk gaat. Heb je een auto van de zaak of een ov-kaart van je werkgever?

Is 19 cent per kilometer voldoende?

De hoogte van de kilometervergoeding

Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting. Voor de belastingvrije vergoeding per kilometer maakt het niet uit met welk vervoer u reist of hoe u reist.

Wat zijn de nieuwe regels bij reiskosten?

Met ingang van 1 januari 2022 kunt u de vaste reiskosten niet zomaar meer onbelast vergoeden en moet u de daadwerkelijk gemaakte ritten van uw werknemers (laten) registreren. Kies daarom voor een systeem die dit op een simpele en snelle manier voor u kan doen, zonder hoge administratielast.

Is reistijd betaald?

Reistijden voor het woon-werkverkeer beschouwt de wet niet als arbeidstijd. Dat betekent dat uw werknemer de tijd die hij of zij nodig heeft om op het werk te komen of van het werk naar huis te komen niet mag beschouwen als werktijd. Hierover bent u als werkgever dan ook geen reistijdvergoeding verschuldigd.

Is pauze ook werktijd?

Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.

Vorige artikel
Is opvolgmelk gezond?
Volgende artikel
Wat baby aan in bed 16 graden?