Jonge kinderen op YouTube of Instagram; Waar stopt plezier en begint werk?

Hoeveel kinderen werken er op de wereld?

Gevraagd door: Zara Esajas BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (4 stemmen)

Wereldwijd moeten ongeveer 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken. Ze werken vaak te lang, krijgen te weinig loon of doen werk dat gevaarlijk voor ze is. Ze hebben het zo druk met werken dat er weinig of geen tijd overblijft om naar school te gaan of met vrienden te spelen.

Hoeveel kinderen zijn wereldwijd het slachtoffer van kinderarbeid 2021?

73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie. Deze cijfers publiceerden de ILO en UNICEF op de Werelddag tegen kinderarbeid, 10 juni 2021. Volgens de ILO en UNICEF lopen nog eens miljoenen kinderen het risico om in kinderarbeid te belanden als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Welke landen veel kinderarbeid?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Hoeveel kinderen werken in kinderarbeid?

Wereldwijd zijn er naar schatting zo'n 152 miljoen (ILO, 2017) kinderen tussen 5 en 17 jaar die kinderarbeid verrichten. Ze werken in mijnen, op het land, in de huishouding, in fabrieken... Terwijl ze recht hebben op goed onderwijs, het recht om te spelen en om echt kind te zijn.

Hoeveel verdient een kind met kinderarbeid?

Kinderen werken in Nederland vaak als vakkenvuller, bollenpeller of babysitter, maar sommigen doen ook zwaar werk in fabrieken en bij boerderijen. Kinderen verdienen in Nederland veel minder dan het standaard minimumloon; al voor 2,57 euro per uur kan een kind legaal in dienst worden genomen.

37 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel verdiende kinderen in de fabrieken?

Twaalf of vijftien uur per dag werken was heel gewoon, en vrije dagen bestonden nauwelijks. Het loon dat de kinderen verdienden, bedroeg ongeveer 50 tot 70 cent per week, dat in zijn geheel moest worden bijgedragen aan het huishouden van het gezin. Alleen een brood kon in die tijd al 70 cent kosten.

Wat verdiende je vroeger?

In 1960 was bijvoorbeeld € 100 een flink bedrag, bijna een half maandsalaris. Toentertijd was het maandsalaris namelijk 460 GULDEN, wat omgerekend naar het geld van nu € 200,- is. Een paar keer uit eten of twee keer de weekboodschappen doen, en die euro's zijn op.

Hoeveel kinderen werken er in de kledingindustrie?

Daar werken zo'n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Ze werken vooral in steengroeven en in de kledingindustrie.

Hoeveel kinderen werken in de kledingindustrie?

Er werken nog steeds meer dan 3,5 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar in Bangladesh. Bijna 50% van de textiel geproduceerd in Bangladesh wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Volgens Stop kinderarbeid dragen veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A en Esprit, bij aan deze situatie.

Wat voor werk doen ze bij kinderarbeid?

Kinderen moesten werken in fabrieken, maar soms ook thuis. In Derde Wereld landen (landen in ontwikkeling waar we ontwikkelingshulp aan geven), is kinderarbeid nog heel gewoon. In 1874 werd het Kinderwetje van Van Houten van Samuel van Houten ingesteld, waardoor kinderarbeid verboden werd.

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Is kinderarbeid wereldwijd verboden?

Voortaan zijn de ergste vormen van kinderarbeid verboden. Voor het eerst in de geschiedenis van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben alle 187 lidstaten de ratificatie van een verdrag afgerond. Tonga, een eilandstaat in de Stille Oceaan, was het laatste land om Conventie 182 te ratificeren.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Wie heeft de kinderarbeid afgeschaft?

Dankzij het initiatief van politicus Samuel van Houten komt er in 1874 een verbod op kinderarbeid in fabrieken. Toch verdwijnt kinderarbeid niet volledig. Met de Leerplichtwet in 1901 worden kinderen van zes tot twaalf jaar verplicht om onderwijs te volgen.

Heeft de Primark kinderarbeid?

Primark zegt zelf niet samen te werken met leveranciers waar kinderarbeid voorkomt. Dit staat ook duidelijk aangegeven op hun website. De kleding die verkocht wordt bij de keten moet voldoen aan hun gedragscode. Alle beschuldigingen die Primark krijgt, worden zeer serieus genomen.

Hoe groot is de kledingindustrie?

De mode-industrie is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie ter wereld. Tevens zijn de productieomstandigheden waaronder de kleding wordt gemaakt vaak problematisch. Wereldwijd werken zo'n 47 miljoen mensen in de kledingindustrie, waarvan 85% vrouw.

Doet Zara aan kinderarbeid?

Bijna alle grote modemerken zijn betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid. Honderdduizenden Oeigoeren zitten vast in 'heropvoedingskampen' en komen terecht op katoenplantages en -spinnerijen. En deze dwangarbeid wordt ingezet voor grote merken als Adidas, Tommy Hilfiger en Zara, en zelfs Patagonia.

Doet Nike aan kinderarbeid?

In 1998 deed Phil Knight een belofte: Nike zou een einde maken aan kinderarbeid en de omstandigheden in fabrieken gingen radicaal verbeteren.

Wat verdiende een arbeider in 1920?

De inzet was een uurloon van 75 cent voor geschoolde en 72 cent voor ongeschoolde arbeiders. De deelnemers aan de staking waren tevreden met het uiteindelijke resultaat, respectievelijk 73 en 70 cent uurloon en de 8-urige werkdag.

Wat verdiende je in 1950?

Hij beweert dat het inkomen van de gemiddelde aardbewoner vandaag maar liefst 4,4 keer hoger ligt dan in 1950. In 1950 – bijna zeventig jaar geleden – verdiende een gemiddeld huishouden zo'n 3.300 Amerikaanse dollar op jaarbasis.

Hoe leefde een kind van een rijke fabrikant?

Ook werkten de kinderen in de industrie. Ze hielpen hun ouders met het aardappelen rapen of bonen plukken. Ook deden ze in veel gezinnen aan huisnijverheid. Ze maakten schoenen, klompen of sigaren.

Welke kledingmerken doen aan kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Is er kinderarbeid in België?

In België bestaat er al sinds 1889 een wet op kinderarbeid, die in de loop der jaren werd aangepast. Als basisprincipe is het in België verboden om kinderen arbeid te laten verrichten. Concreet gaat het om kinderen jonger dan 15 jaar die nog voltijds leerplichtig zijn.

Wat wordt er wereldwijd gedaan tegen kinderarbeid?

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk in om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Daarvoor bestaat geen hapklare oplossing. Maar we kunnen wel belangrijke stappen zetten om de situatie van kinderen op dit gebied te verbeteren.

Volgende artikel
Hoe belangrijk is een moeder?