Hoe hebben jullie je verlof geregeld na de bevalling?

Hoe lang verlof na baby?

Gevraagd door: Stijn van Lucel  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (10 stemmen)

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Hoeveel verlof baby?

Als u zwanger bent, heeft u recht op samen minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum.

Hoeveel bevallingsverlof moeder?

Een werkneemster die gaat bevallen, heeft recht op een moederschapsverlof van vijftien weken. Indien de geboorte van een meerling wordt verwacht, bedraagt het moederschapsverlof in principe zeventien weken, maar kan het worden verlengd tot negentien weken (zie verder).

Hoeveel dagen vaderschapsverlof 2023?

U hebt als vader of als meeouder recht op 20 werkdagen geboorteverlof als het kind geboren is sinds 1 januari 2023. Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling. U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Die 20 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Hoe werkt 5 weken vaderschapsverlof?

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

15 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Wat is het verschil tussen deze vormen van verlof? Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt daarentegen voor beide werkende ouders. Andere belangrijke verschillen zijn de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

Is zwangerschapsverlof 100 betaald?

Zwangerschapsuitkering via werkgever

Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon.

Kan ik mijn zwangerschapsverlof verlengen?

Uitgebreid bevallingsverlof

Afhankelijk van de situatie kun je tot 10 weken extra krijgen. Het UWV rekent hiervoor met de volgende stappen: Tel het aantal dagen dat je kindje na de geboorte in het ziekenhuis heeft gelegen. Trek de eerste 7 dagen ervan af.

Welk verlof bij geboorte kind?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Welk verlof na bevallingsverlof?

U heeft altijd recht op minstens 16 weken verlof. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Als uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag uw bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken).

Hoeveel ouderschapsverlof 2023?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Wat doen met baby tijdens verlof?

Ga bijvoorbeeld op zwangerschapsyoga, breng je bakkunsten naar een hoger niveau of haak een babydekentje. Zo vermaak je je al een stuk meer tijdens je verlof.

Hoeveel verlof heeft een vader bij geboorte?

Het geboorteverlof wordt stapsgewijs opgetrokken. Je hebt nu als werknemer-vader of mee of co-ouder recht op 15 dagen geboorteverlof wanneer je kind geboren is op of na 1 januari 2021.

Hoeveel weken ouderschapsverlof vader 2023?

Beide ouders krijgen vanaf dan 9 weken (deels) betaald ouderschapsverlof. Je krijgt deze 9 weken voor 70% doorbetaald. Het betaald ouderschapsverlof komt bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof die je als moeder krijgt en de 6 weken geboorteverlof (vaderschapsverlof) voor de vader of je partner.

Heb je recht op vakantie na zwangerschapsverlof?

Als u ziek bent of zwangerschapsverlof of bevallingsverlof heeft, bouwt u gewoon vakantie-uren op. Uw wettelijke vakantie-uren blijven nog een half jaar geldig na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd. U mag met uw werkgever schriftelijk een langere termijn afspreken.

Wat als zwangerschapsverlof in vakantie valt?

Zwangerschapsverlof wat samenvalt met gepland vakantieverlof, kan op een later moment – in overleg met de werkgever– alsnog worden opgenomen (artikel 8.6 cao po en artikel 14.1 lid 7 cao vo). Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment worden genoten.

Heeft zwangerschapsverlof invloed op vakantiedagen?

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Heb je altijd recht op 16 weken zwangerschapsverlof?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof.

Hoeveel geld krijg je als je zwanger bent?

Werk je in de privésector? Dan ontvang je: 82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen. 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof.

Hoeveel uur mag je werken als je zwanger bent?

U kunt niet worden verplicht om meer te werken dan: maximaal 10 uur per dienst; in een periode van 4 weken maximaal gemiddeld 50 uur per week; in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.

Is betaald ouderschapsverlof per kind?

Regels ouderschapsverlof

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

Het geboorteverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het geboorteverlof is ook wel bekend onder de naam partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof.

Hoe vaak mag je aanvullend geboorteverlof aanvragen?

U kunt maximaal 5 keer het aantal uren van uw werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. U kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden.

Hoeveel bevallingsverlof heb je?

Bevallingsverlof duurt in totaal 15 weken (17 weken bij een meerling) en bestaat uit pre- en postnataal verlof: Het prenataal verlof duurt maximaal 6 weken (8 weken bij een meerling). Het postnataal verlof duurt minimaal 9 weken.

Hoeveel papadagen heb je?

Opnemen papadagen

Dit kan op verschillende manieren: elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Vorige artikel
Wat doe je tijdens het zoenen?