Hoeveel dagen vaderschapsverlof als vader? Papa's perceptie Afl. 3

Hoeveel dagen vrij voor vader?

Gevraagd door: ds. Selina Mangel D  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (4 stemmen)

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Hoeveel vaderschapsverlof 2022?

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden. Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen. Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31 december 2022) krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Hoelang vaderschapsverlof 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.

Hoe werkt 5 weken vaderschapsverlof?

5 weken aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Oftewel: vijf keer het aantal werkuren per week. Dit verlof vraag je aan via je werkgever. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV.

Hoe lang heeft een man vaderschapsverlof?

Sinds 1 juli 2020 is het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid naar 6 weken in totaal. Naast de volledige werkweek die je in de eerste vier weken op kan nemen, krijg je 5 extra werkweken vrij: het aanvullend geboorteverlof.

22 gerelateerde vragen gevonden

Is vaderschapsverlof betaald?

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Hoe werkt geboorteverlof?

Je werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan verlof, dat is geboorteverlof. Je werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Op 1 juli 2020 is het verlof uitgebreid.

Hoe werkt aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt uw werknemer een uitkering van 70% van het dagloon.

Hoe zit het met papadag?

Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je tenminste een jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Wanneer vaders gebruik maken van deze vorm van verlof, wordt dit ook wel aangeduid met de term 'papadag'. Je hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof.

Hoeveel dagen vaderschapsverlof Belgie?

Vaderschaps- of geboorteverlof

Vaders en co-ouders hebben recht op tien dagen verlof bij de geboorte van een kind. (15 dagen indien geboren na 1 januari 2021). U dient dit verlof op te nemen binnen vier maanden na de bevalling. Deze 10 dagen mogen in één keer of verspreid worden opgenomen.

Hoe lang aanvullend geboorteverlof?

Binnen 6 maanden opnemen

U moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. U kunt alleen aanvullend geboorteverlof krijgen als uw kind op of na 1 juli 2020 geboren is.

Is vaderschapsverlof verplicht?

Vanaf 1 januari 2021 heb je als vader of partner van de moeder na de geboorte van het kind recht op 15 dagen geboorteverlof. Je mag de 15 dagen geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling. Je bent niet verplicht om 15 dagen op te nemen. Je hoeft de 15 dagen niet in één keer op te nemen.

Kan je vaderschapsverlof opnemen in halve dagen?

Je moet de tien dagen niet achtereenvolgens opnemen. Je mag ze deze vrije dagen namelijk ook spreiden over de periode van 4 maanden. Je kan vaderschapsverlof enkel in hele dagen opnemen. Een halve dag vaderschapsverlof opnemen kan dus niet.

Hoe lang ouderschapsverlof 2022?

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

Kan de werkgever vaderschapsverlof weigeren?

Kan een werkgever je aanvraag voor vaderschapsverlof weigeren? Als je geboorteverlof hebt aangevraagd, mag je werkgever dit niet weigeren. Binnen een termijn van 4 maanden (vanaf de geboorte) mag je zelf kiezen wanneer je deze 10 dagen verlof precies opneemt.

Hoeveel papadagen heb ik?

elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Is papadag betaald?

Na de geboorte van je kind heb je op dit moment 2 dagen betaald vaderschapsverlof en kun je nog 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof er direct aan vastplakken. Maar ná die dagen begint het natuurlijk pas echt!

Wat kost een papadag?

Ouderschapsverlof is onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Hoe wordt aanvullend geboorteverlof uitbetaald?

Zoals hierboven beschreven, betaalt het UWV het aanvullend geboorteverlof, à 70% van het UWV-dagloon van de partner. Dit kan het UWV ofwel rechtstreeks aan de werkgever of de werknemer betalen. Het is raadzaam om te kiezen voor rechtstreekse betaling van de opgenomen verlofuren aan de werknemer.

Hoe bereken je aanvullend geboorteverlof?

U kunt maximaal 5 weken aanvullend partnerverlof krijgen, op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte. De aanvullende geboorteverlof voor partners vergoeding krijgt u van uw werkgever of van het UWV. De vergoeding is bruto 70% van uw inkomen (tot het maximum dagloon).

Wie betaald aanvullend geboorteverlof?

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken

Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Ouderschapsverlof neemt u op na de opname van het zwangerschaps- en bevallingsverlof of (aanvullend) geboorteverlof. Geboorteverlof moet u binnen vier weken na de geboorte opnemen.

Hoe geboorteverlof opnemen?

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor het vaderschaps- of geboorteverlof aan? Dien een aanvraag in bij uw ziekenfonds. Voeg daarbij een uittreksel van de geboorteakte van het kind (vader of gehuwde meemoeder van het kind).

Welke dag gaat geboorteverlof in?

Geboorteverlof gaat direct in na de dag van de bevalling

Zowel onder de huidige regels als onder de nieuwe regels geldt dat de werknemer het verlof binnen vier weken moet opnemen. Een verschil is wel dat het huidige kraamverlof ingaat op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Hoe vraag ik vaderschapsverlof?

Hoe aanvragen? Vraag je geboorteverlof op voorhand aan bij je werkgever. Verwittig je werkgever bij de geboorte en bezorg hem een kopie van de geboorteakte. Dat document krijg je wanneer je de geboorte (binnen de 15 dagen) aangeeft in de gemeente waar je kindje is geboren.