ℹ️ Kindgebonden budget

Hoe werkt kindgebonden budget?

Gevraagd door: Madelief van der Horst  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (54 stemmen)

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind. Je kind hoeft niet bij je te wonen.

Hoe hoog moet je inkomen zijn voor kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van je inkomen. Voor het maximale bedrag aan kindgebonden budget is de inkomensgrens 21.431 euro in 2021 voor alleenstaanden en 38.181 euro voor partners.

Wat doe je met kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens. Omdat het kindgebonden budget per kind wordt uitgekeerd, profiteren met name grote(re) gezinnen van deze maandelijkse bijdrage.

Wat is de inkomensgrens voor kindgebonden budget 2022?

De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daar bovenop is er een daadwerkelijk verschil tussen wel of geen toeslagpartner. De inkomensgrens met mag maximaal € 99.000,- per jaar zijn. Zonder toeslagpartner is de inkomensgrens € 70.000,- voor 2022.

Wat mag je maximaal verdienen voor kindgebonden budget?

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

23 gerelateerde vragen gevonden

Is kindgebonden budget afhankelijk van inkomen?

Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Waarom moet ik kindgebonden budget terugbetalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Wat is de inkomensgrens voor kindgebonden budget 2020?

Alleenstaande ouders met een inkomen tot € 21.431 ontvangen het maximum kindgebonden budget (zie tabel 1). Voor stellen met kinderen is de inkomensgrens in 2020 verhoogd tot € 38.181. Hiermee wil het kabinet tweeverdieners met een middeninkomen een steuntje in de rug geven.

Hoe wordt hoogte kindgebonden budget bepaald?

Kindgebonden budget

Je kind hoeft niet bij je te wonen. Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van jou en je eventuele toeslagpartner. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Wie heeft recht op kindgebonden budget?

Voorwaarden kindgebonden budget

U heeft 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate. Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog.

Hoe voorkom ik dat ik toeslag moet terugbetalen?

3 gouden tips: Hoe voorkom ik dat ik mijn toeslag moet...
  • Tip 1: Check of wij het goede inkomen van u hebben. En geef meteen een betere schatting van uw inkomen door. ...
  • Tip 2: Geef wijzigingen snel door. Verandert iets in uw leven? ...
  • Tip 3: Check of u aan de voorwaarden voldoet.

Waarom moet ik terugbetalen belastingaangifte?

Bijvoorbeeld als u: inkomsten hebt waarover u nog geen belasting hebt betaald, zoals bijverdiensten. te weinig loonheffing hebt betaald via uw werkgever. een te laag bedrag hebt betaald via een eerdere voorlopige aanslag.

Welke maand stopt kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget stopt per 1 mei. De laatste betaling is eind maart.

Is kindgebonden budget bruto of netto?

Geen van beide, want u geeft uw 'toetsingsinkomen' op. Dat is in ieder geval nooit uw netto-inkomen. Het kan wel ongeveer uw bruto-inkomen zijn, maar meestal net wat hoger.

Waarom krijg ik minder belasting terug 2021?

Heb je een hypotheek waar je verplicht op aflost en krijg je nu per maand een deel van de hypotheekrenteaftrek op jouw bankrekening? Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager.

Hoe kan ik zien wat er openstaat bij de belastingdienst?

U kunt uw aanslagen en beschikkingen ook vinden in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Gebruikt u de Berichtenbox nog niet? Activeer dan eerst uw account op MijnOverheid. Daarna kunt u meteen de juiste aanslag of beschikking opzoeken.

Hoe betaal je toeslag terug?

Ongeveer 2 weken nadat u heb betaald, krijgt u een nieuwe brief met acceptgiro en betaalinformatie. In deze brief staat ook hoeveel toeslag u in totaal nog moet terugbetalen. Maak de bedragen van de volgende maanden weer over vóór de datum waarop u moet betalen. Elke keer als u hebt betaald, krijgt u een nieuwe brief.

Hoe weet je of je zorgtoeslag moet terugbetalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Hoe zet ik mijn toeslagen stop?

U kunt met Mijn toeslagen doorgeven dat u uw huurtoeslag of kinderopvangtoeslag definitief wilt stopzetten. Klik bij 'Wijziging doorgeven' op 'Toeslag stoppen'. Kies vervolgens de toeslag die u wilt stopzetten. Voldoet u nog wel aan de voorwaarden, maar wilt u tóch geen toeslag meer ontvangen?

Welke ouder krijgt kindgebonden budget?

De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget maar aan één ouder en dat is degene die de (hoofd)aanvrager is van de kinderbijslag. Wie dat is, bepaalt u met uw ex-partner. Degene die het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.

Hoeveel is alleenstaande Oudertoeslag?

De alleenstaande ouderenkorting, niet te verwarren met de alleenstaande ouderkorting, is een heffingskorting voor personen die recht hebben op AOW. In 2020 gaat het om een bedrag van € 433. Dit belastingvoordeel (is een heffingskorting) is een vast bedrag en onafhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Vorige artikel
Wat mag dreumes eten?