Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

Hoe lang betaald zwangerschapsverlof?

Gevraagd door: Norah van den Velde  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (72 stemmen)

Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen? U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof.

Hoeveel wordt je betaald tijdens zwangerschapsverlof?

82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen. 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof. 78.24 % van je loon als je moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten.

Hoeveel zwangerschapsverlof 2022?

ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon.

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.

Hoeveel dagen vrij vader bij geboorte?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2022?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij ook 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken.

Hoeveel vaderschapsverlof 2022?

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden. Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen. Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31 december 2022) krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Hoeveel papadagen heb ik?

Opnemen papadagen

elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Hoeveel dagen aanvullend geboorteverlof?

U kunt maximaal 5 keer het aantal uren van uw werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. U kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden.

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

Geboorteverlof gaat direct in na de dag van de bevalling

Bij het geboorteverlof wijzigt dit. Het verlof gaat dan direct in na de dag van de bevalling. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2022?

Betaald ouderschapsverlof is er vanaf augustus 2022. Beide ouders kunnen dan de eerste negen weken van ouderschapsverlof een uitkering krijgen. Het gaat om minimaal 70 procent volgens een aangepast wetsvoorstel. De uitkering wordt betaald door het UWV.

Wie betaald ouderschapsverlof 2022?

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Ouders geven bij hun werkgever aan dat ze gebruik willen maken van dit recht, de werkgever vraagt vervolgens de uitkering aan bij UWV.

Hoe bereken ik zwangerschapsverlof?

Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen. U moet uiterlijk 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof.

Hoe wordt aanvullend geboorteverlof uitbetaald?

Zoals hierboven beschreven, betaalt het UWV het aanvullend geboorteverlof, à 70% van het UWV-dagloon van de partner. Dit kan het UWV ofwel rechtstreeks aan de werkgever of de werknemer betalen. Het is raadzaam om te kiezen voor rechtstreekse betaling van de opgenomen verlofuren aan de werknemer.

Hoe wordt aanvullend geboorteverlof berekend?

Per 1 juli 2020 is het geboorteverlof uitgebreid met 5 weken aanvullend geboorteverlof. Hierbij geld dus dat de medewerker na de geboorte vijfmaal het aantal werkuren per week recht heeft op aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof heeft de medewerker recht op een WAZO-uitkering van 70 % van het dagloon.

Hoe werkt aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt uw werknemer een uitkering van 70% van het dagloon.

Is papadag betaald?

Salaris, papadag en CAO

Ouderschapsverlof is in principe een onbetaald verlof. Echter, in de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken voorkomen.

Is vaderschapsverlof betaald?

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Hoe werkt een papa dag?

'Papadag', een dag in de week waarop vaders niet werken en de tijd nemen om voor hun kind te zorgen. Vandaag de dag lijkt het niet meer dan logisch dat een man ook een deel van de zorg op zich neemt. En daarbij dus misschien een (halve) dag minder in de week gaat werken.

Kan je vaderschapsverlof opnemen in halve dagen?

Je moet de tien dagen niet achtereenvolgens opnemen. Je mag ze deze vrije dagen namelijk ook spreiden over de periode van 4 maanden. Je kan vaderschapsverlof enkel in hele dagen opnemen. Een halve dag vaderschapsverlof opnemen kan dus niet.

Hoeveel vaderschapsverlof?

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Kan de werkgever vaderschapsverlof weigeren?

Kan een werkgever je aanvraag voor vaderschapsverlof weigeren? Als je geboorteverlof hebt aangevraagd, mag je werkgever dit niet weigeren. Binnen een termijn van 4 maanden (vanaf de geboorte) mag je zelf kiezen wanneer je deze 10 dagen verlof precies opneemt.

Hoe werkt ouderschapsverlof 2022?

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

Hoe bereken ik mijn verlof?

De eerste dag van je zwangerschapsverlof bereken je door vanaf de dag na je uitgerekende datum 4, 5 of 6 weken terug te tellen. De laatste dag van je verlof is dan 10, 11 of 12 weken na de dag van je bevalling. Valt je uitgerekende datum op een woensdag? Dan start je verlof op een donderdag.

Hoe ver van te voren zwangerschapsverlof aanvragen?

Uw zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof binnen deze periode laat ingaan. Vervolgens vraagt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag.