Hoe zit het met erkenning en gezag over je kind?

Hoe kind erkennen voor de geboorte?

Gevraagd door: ing. Floor Nguyen  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (67 stemmen)

Voor de geboorte kunt u de ongeboren vrucht erkennen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder. Bij de geboorteaangifte: U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen bij de gemeente. Na de geboorteaangifte: Voor een kind tot 12 jaar heeft u toestemming nodig van de moeder.

Waarom kind erkennen voor de geboorte?

Gevolgen erkenning vóór de geboorte

Bij geboorte krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn. De ouder die het kind erkent krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind. Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner (man/vrouw) en het kind.

Hoe gaat erkenning?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Heeft een persoon het kind alleen erkend, dan heeft de ouder geen opvoed- en verzorgingsplicht jegens het kind. Bij ouderlijk gezag is dat wel het geval: samen met de moeder is hij de wettelijk vertegenwoordiger.

Wat kan een vader zonder erkenning?

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geeft een omschrijving van “family life”. Kort samengevat, heeft iedereen die in een nauwe, persoonlijke betrekking staat tot het kind, recht op omgang. Dit geldt dus ook voor de biologische vader, zelfs als erkenning niet heeft plaatsgevonden.

35 gerelateerde vragen gevonden

Wat als ik kind niet erken?

Moeders hebben in Nederland al automatisch het gezag. En dan nog dit: vaders die hun kind niet hebben erkend hebben niet alleen bepaalde rechten, maar ook plichten. Zo heeft u een onderhoudsplicht voor uw kind. De moeder kan u vragen om kinderalimentatie.

Kan moeder kind bij vader weghouden?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Heb je na erkenning ook gezag?

Rechten en plichten erkenning

Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag maar wel omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht.

Wat zijn de rechten van een vader bij erkenning?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Waarom is erkenning belangrijk?

Stimulerend en verzoenend. Erkenning kan ons enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert ons om ons best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan: na een compliment van de baas hebben we meteen meer zin in ons werk. Het werkt bovendien verzoenend en laat ons meer oog hebben voor een ander.

Hoe lang duurt een erkenning?

Hoe lang duurt het? De erkenning kan niet altijd direct tijdens de afspraak in orde worden gemaakt. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Heeft er vooraf aan de geboorte erkenning plaatsgevonden?

Voor de geboorte kunt u de ongeboren vrucht erkennen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder. Bij de geboorteaangifte: U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen bij de gemeente.

Wat heb je nodig voor erkenning?

Meenemen
  • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder.
  • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij het eerste kind van de moeder en erkenner samen.

Wat houdt erkenning van een kind in?

Niet alleen de biologische vader, maar ook een persoon die het kind niet verwekt heeft, kan een kind erkennen. Dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn: De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn. De moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Welke naam krijgt kind bij geboorte?

U kunt voor uw eerste kind samen de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

Kan vader erkenning eisen?

Om van de rechter toestemming te krijgen tot erkenning van een kind moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • de erkenner is de verwekker van het kind.
  • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn.
  • het kind heeft niet al twee juridische ouders.

Wat zijn je rechten als vader zonder gezag?

Omgang met uw kind (voor de ouder zonder gezag)

U hebt recht op en de plicht tot omgang met uw kinderen. Dat is wat anders dan de zorg hebben voor uw kinderen. Ouders die wel gezag hebben, moeten namelijk een zorgverdeling maken.

Wat zijn de rechten van een vader zonder gezag?

Plichten van de juridisch ouder zonder ouderlijk gezag
  • Plicht tot omgang met het kind (artikel 1:377a lid 1 BW).
  • Plicht om het recht op familieleven van het kind te respecteren (artikel 8 EVRM).
  • Plicht tot betalen van kinderalimentatie, naar draagkracht (artikel 1:392 lid 1 BW).

Welk recht erkenning?

Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Maar na de erkenning heeft de vader geen gezag over het kind. De moeder blijft dus ook na de erkenning volledig belast met het ouderlijk gezag.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Heeft mijn partner gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

Veelal zal dit ook worden toegekend. De hoofdregel is namelijk dat gezamenlijk gezag in het in het belang van het kind is. Conclusie is dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Is kind verplicht om naar vader te gaan?

De wet schrijft namelijk voor dat zowel de kinderen als de ouders recht hebben op omgang met elkaar. Ouders hebben zelfs de plicht om aan de omgang mee te werken. De rechter kan een ouder het recht op omgang met het kind slechts ontzeggen indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

Wat te doen als ex kind niet meegeeft?

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet nakomt kan een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag. Onttrekking aan het ouderlijk gezag is strafbaar op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Een aantal uitspraken van de Hoge Raad verduidelijken het begrip 'onttrekken'.

Vorige artikel
Wat in de broodtrommel kleuter?
Volgende artikel
Wat kopen baby 8 maanden?