Getallen en cijfers (zo leren kinderen tellen)

Hoe kan ik mijn kind leren tellen?

Gevraagd door: Marijn Gepa van Bourgondië  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (50 stemmen)

Met educatief speelgoed wordt je kindje op een leuke wijze hierin gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan speelgoed met getallen erop. Door samen met hem op de verschillende knopjes te drukken, leert hij ook cijfers herkennen. Kijk, dat is de 1, dat is 4 en dat is 8!

Welke leeftijd leren tellen?

Vanaf ongeveer de leeftijd van 4 jaar gaan kinderen voorwerpen tellen. Wanneer bepaalde vaardigheden, zoals het motorisch aanwijzen van (kleine) voorwerpen, nog niet voldoende geautomatiseerd zijn, verlopen denken en handelen niet simultaan. Ze wijzen vaak meerdere voorwerpen aan of slaan een voorwerp over.

Welke leeftijd kan een kind tot 10 tellen?

Je kind van 4 jaar kan:

tellen tot 10. de cijfers 1 t/m 5 herkennen.

Hoe leer ik mijn kind de cijfers?

Ik geef je tips hoe je spelenderwijs met je kind de cijfers kunt oefenen.
 1. Spelletjes. De eerste aanraking met cijfers voor een kleuter is vaak door het spelen van een spelletje. ...
 2. Huisnummers. Overal vind je huisnummers. ...
 3. Boeken lezen. In veel boeken komen ook de cijfers terug. ...
 4. Cijferkaarten. ...
 5. Cijfer van de dag of week.

Hoe leren tellen tot 20?

"Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig." Jonge kinderen leren hoe ze moeten tellen, dit is de basis voor het verdere rekenen.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kan je het beste leren rekenen?

Het is dus mogelijk om beter te worden in rekenen door sommen te oefenen, bijvoorbeeld met brain training in de vorm van rekenspelletjes. Op deze manier kan je bijvoorbeeld dagelijks tien minuten op een leuke manier oefenen. Dit kan bijvoorbeeld met onze brain games Buble en Operator, of met een van onze tests.

Kan je rekenen leren?

Iedereen kan leren rekenen, maar het is vooral de wijze waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt of iedereen leert rekenen.

Hoe oud ben je als je in groep 1 zit?

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool als het 3 jaar is. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar moet uw kind verplicht naar school. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de wendagen.

Kan een kind van 2 jaar tot 10 tellen?

Elk kind is anders en heeft een andere ontwikkeling. Tellen is een vaardigheid die zich geleidelijk aan ontwikkelt, met vallen en opstaan. Gemiddeld leren kinderen tellen vanaf de leeftijd van 2 jaar, maar het is een proces dat duurt tot het kind 5 à 6 jaar is.

Wat is de moeilijkste leeftijd van een kind?

De moeilijkste leeftijd bij kinderen? Volgens Amerikaans onderzoek is dat 12 tot 14 jaar. Waar kleine kinderen vooral fysiek veel van hun ouders eisen, wordt het op die leeftijd eerder mentaal zwaar.

Wat moet een 4 jarige kunnen?

Je kind van 4 jaar:
 • kan tellen tot tien.
 • herkent de cijfers 1 t/m 5.
 • heeft besef van de begrippen meer-minder, veel-weinig, erbij-eraf, groter-kleiner, dikste-dunste, voor-naast-op.
 • herkent groepjes van twee en drie zonder te tellen.
 • kan een cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek benoemen.

Wat kan een kind van 3 jaar?

Motorische ontwikkeling

Een 3-jarig kind kan goed alternerend traplopen. Alternerend wil zeggen dat hij links en rechts afwisselt bij het traplopen. Hij kan op één been zijn evenwicht goed bewaren en kan enkele sprongen hinkelen. Ook kan hij met zijn benen tegen elkaar aan een paar sprongen maken.

Kan een kind van 2 tellen?

Rond de leeftijd van twee jaar kan je kind beginnen met 'tellen' door te wijzen en daar getallen bij te zeggen, om na te doen wat jij doet wanneer je telt. Je zult merken dat je kind nog niet het verband kan leggen tussen het daadwerkelijke aantal en het getal dat hij erbij zegt.

Wat moet een kind van 2 5 jaar kunnen?

Ontwikkeling peuter 2,5 jaar

Je peuter rent steeds evenwichtiger en klimt overal op. Hij kan met twee benen tegelijk van een verhoging springen. Zijn fijne motoriek wordt ook steeds beter. Hij leert nu kralen rijgen, bladzijden van boeken omslaan, gaatjes vullen met de juiste vorm, prikken, knippen en plakken.

Wat kan een kind van 2 tot 3 jaar?

Ze kruipen, lopen en rennen overal naartoe en willen steeds meer voorwerpen vastpakken. Tussen 2 en 3 jarige leeftijd ontwikkelen kinderen nog veel meer grove motorische vaardigheden. Zo leren ze tegen een bal aan te schoppen en op één been te staan.

Wat zegt een kind van 2?

Peuter van 2 jaar

Rond deze leeftijd kunnen de meeste kinderen ook 'zinnetjes' maken van twee woorden, zoals 'mama eet'. Dit kan betekenen dat jij aan het eten bent, maar ook dat je kindje eten wil. Hij kan daarnaast zinnetjes met drie woorden al goed begrijpen.

Wat begrijpt een kind van 2?

De woordenschat van een 2-jarige wordt steeds groter en je kunt al echte gesprekken met hem voeren. Een 2-jarig kind begint kleuren te herkennen en kan spulletjes van dezelfde kleur bij elkaar zoeken. Ook krijgt hij begrip van tijd, dat wil zeggen dat hij begrijpt dat morgen niet vandaag is.

Wat is beter vroege of late leerling?

Uit veel studies blijkt dat vroege leerlingen op latere leeftijd (ongeveer na 14 jaar) niet noodzakelijk slechter presteren dan de late klasgenoten. Maar in landen met vroege selectie, zoals Nederland, zijn ze dan meestal al geselecteerd voor vervolgonderwijs.

Wat moet een kind uit groep 1 kunnen?

In groep 1 leren de kinderen spelenderwijs al een hele hoop dingen! Je kind gaat letters en cijfers herkennen, soms al een beetje schrijven (natekenen) en tellen. Ook wordt er in het kringgesprek door iedereen iets verteld. Daar zijn flink wat mondelinge vaardigheden voor nodig!

Kan een kind eerder dan 4 jaar naar school?

Voor de 4e verjaardag mogen kinderen al een paar dagen wennen. Je kind moet naar school rond de 5e verjaardag. Dit staat in de leerplichtwet. Sommige kinderen gaan vanaf 2,5 jaar naar de voorschool of vroegschool.

Wat als je kind niet goed kan rekenen?

Als je kind moeite heeft met plus- en minsommen tot 20, getallen splitsen tot 10 (denk aan 9 = 5 + 4) en de tafels, is het goed om elke dag zo'n 5 à 10 minuten te oefenen. Als je dit soort sommen uit je hoofd kan uitrekenen, kun je ook sneller moeilijke sommen uitrekenen.

Hoe heet het als je niet kan rekenen?

Dyscalculie is, net als dyslexie, een leerstoornis. Mensen met dyscalculie hebben hardnekkige rekenproblemen. Hardnekkig betekent dat de rekenproblemen niet over gaan met wat extra instructie en oefenen.

Hoe kan je snel leren hoofdrekenen?

Strategieën bij hoofdrekenen. Check of je kind het verschil weet tussen de eenheden en tientallen. Benadruk dat in een som de eenheden of tientallen van het eerste getal bij de eenheden of tientallen van het tweede getal horen. Oefen regelmatig met je kind op snelheid.

Hoe word je slimmer?

Slecht in wiskunde? Met deze 8 tips word jij er beter in
 1. Ga naar ál je lessen en let ook op. ...
 2. Stel vragen aan de leraren. ...
 3. Sla je huiswerk niet over. ...
 4. Maak een lijst met dingen die je allemaal geleerd hebt en hoe je ze toepast. ...
 5. Leer ruim van te voren voor een toets. ...
 6. Kijk online. ...
 7. Maak wiskunde een deel van je leven.

Wat doe je bij handig rekenen?

Handig rekenen
 1. Bij handig rekenen gaat het om hoofdrekenen waarbij gebruik gemaakt wordt van eigenschappen van getallen en bewerkingen.
 2. Voorbeelden van handig rekenen zijn: ...
 3. één keer meer of één keer minder: 9 x 79 = 10 x 79 – 1 x 79 = 790 – 79 = 711.

Vorige artikel
Kun je testen op autisme?