Doe het zelf: Toeslagen aanvragen

Hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

Gevraagd door: Demi Peters  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (60 stemmen)

Kinderbijslag aanvragen 1e kind
De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Hoe lang duurt het voordat je kinderbijslag krijgt?

De kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin uw kind is geboren. Is uw kind geboren in april, dan is het geboren in het 2e kwartaal. De kinderbijslag begint dan in het 3e kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit voorbeeld dus begin oktober.

Wie regelt de kinderbijslag?

Kinderbijslag | Kinderbijslag | SVB.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Welke ouder heeft recht op kinderbijslag?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

36 gerelateerde vragen gevonden

Heeft de vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Als uw kind uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een instelling, kunt u toch kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minstens € 416 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind, bijvoorbeeld door het betalen van een ouderbijdrage aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Waarvan hangt de toekenning van de kinderbijslag af?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar is. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal betaald. De hoogte van de uitkering hangt af van de leeftijd van het kind. Voor kinderen vanaf 3 jaar die thuis wonen en intensieve zorg nodig hebben, kan er soms dubbele kinderbijslag worden betaald.

Wie betaalt de kinderbijslag?

Ben je statutair ambtenaar bij de overheid, dan krijg je kinderbijslag via de overheid zelf. Contractuelen in overheidsdienst krijgen hun kinderbijslag van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Voor werklozen wordt de kinderbijslag door het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever betaald.

Hoeveel kinderbijslag bij 16 jaar?

0 t/m 5 jaar: 224,87 euro per kwartaal. 6 t/m 11 jaar: 273,05 euro per kwartaal. 12 t/m 17 jaar: 321,24 euro per kwartaal.

Hoeveel mag je verdienen als je 16 bent?

Bijverdienen als uw kind 16 of 17 jaar is. Een kind mag voor de kinderbijslag onbeperkt bijverdienen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. U hoeft niet aan ons door te geven als uw kind inkomen heeft of als het inkomen verandert.

Hoeveel mag een kind bijverdienen 2021?

De regels zijn als volgt: Als een thuiswonend kind jonger is dan 23 jaar, dan telt zijn of haar inkomen mee minus € 4.885 in 2019. In 2020 is dit € 4.964 en in 2021 € 5.044. Een inkomen van een kind van € 15.000 in 2021 wordt dus door de Belastingdienst voor € 9.956 bij uw inkomen opgeteld (in 2020 € 10.036).

Kan kinderbijslag gesplitst worden?

Kinderbijslag verdelen

Bij co-ouderschap wordt de kinderbijslag standaard verdeeld tussen jullie, tenzij jullie samen afspreken dat de kinderbijslag aan één van jullie toekomt. Als jullie de kinderbijslag willen verdelen, hoeven jullie dit niet aan te vragen bij de De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Kan een kind op twee adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Wie heeft er geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

Wanneer recht op kindgebonden budget

Je hebt alleen recht op kindgebonden budget als je aanvrager voor de kinderbijslag bent. Als je na scheiding uit elkaar gaat, krijgt voortaan de verzorgende ouder de kinderbijslag en wordt deze ouder automatisch de aanvrager.

Waar heb ik recht op als gescheiden vader?

Omgang. De vader heeft recht op omgang met zijn kind, ook als hij het kind niet heeft erkend en/of geen gezag heeft. Alleen de rechter kan de vader het recht op omgang ontzeggen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld door de omgang.

Wie is mijn Uitbetaler Groeipakket?

De naam van je uitbetaler van het Groeipakket vind je ook op je rekeninguittreksels, bij de uitbetaling van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand). Of je kunt ook bellen naar 1700 of mailen naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten.

Vorige artikel
Kan een kind van 1 5 praten?
Volgende artikel
Hoe hoog verwarming met baby?