Giving birth costs a lot. Hospitals won't tell you how much.

Wat kost een GeboorteHotel?

Gevraagd door: Sofia de Lange  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (47 stemmen)

De eigen bijdrage van een bevalling in het kraamhotel bedraagt voor 2023 €525,85. Kijk voor de actuele hoogte van de eigen bijdrage op de site van Lunavi. De eigen bijdrage kan, afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering, gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Informeer hiernaar bij je verzekeraar.

Wat kost geboortehotel?

De kosten voor een bevalling in het Bevalcentrum West zijn hetzelfde als bij een poliklinische bevalling. Het tarief wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Voor 2023 is het tarief € 761,85 (in 2022 €680,28). Hiervan wordt €236 (2022 € 230) vergoed vanuit de basisverzekering.

Welke verzekering vergoed kraamhotel?

Een vergoeding voor een kraamhotel in 2021 wordt verstrekt vanuit het basispakket, er geldt geen eigen risico. Voor deze vergoeding geldt wel een eigen bijdrage. Indien je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het kraamhotel, valt de vergoeding meestal lager uit.

Hoe lang in kraamhotel?

Na je bevalling kan je maximaal acht dagen in een kraamhotel blijven, waarbij je dan 24 uur per dag een team verzorgers tot je beschikking hebt voor alles wat je maar nodig hebt, dus ook 's nachts! Je verloskundige zal in de dagen na de bevalling ook nog komen checken of alles goed gaat met jou en baby.

Waarom geboortehotel?

Het kraamhotel heeft als voordeel dat je in een rustige, huiselijke sfeer bevalt, maar wel met de medische zorg van het ziekenhuis dichtbij. Je kunt ervoor kiezen om na de bevalling ook je kraamtijd in het kraamhotel door te brengen.

43 gerelateerde vragen gevonden

Wat neem je mee naar een kraamhotel?

Je hoeft zelf dus alleen zelf wat nachtgoed, kleding en toiletartikelen mee te nemen. Bij vertrek uit het geboortehotel of kraamzorghotel heb je voor je baby kleertjes, een dekentje en een reiswieg of autostoeltje nodig.

Hoeveel dagen na de geboorte mag de baby naar buiten?

Zodra je baby weer op of rond zijn geboortegewicht zit en een stabiele lichaamstemperatuur heeft, mag je voor de eerste keer naar buiten met je baby. Je kraamverzorgende houdt dit goed in de gaten en kan je hierover informeren. Meestal kan je tegen het einde van je kraamweek het eerste uitje ondernemen.

Wat kost bevallen in kraamhotel?

Eigen bijdrage voor een bevalling in het kraamhotel: €525,85

De eigen bijdrage kan, afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering, gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Informeer hiernaar bij je verzekeraar.

Hoe lang bedrust na bevalling?

Het eerste herstel van uw lichaam na de bevalling duurt zes tot acht weken. Volledig herstel duurt echter drie tot vier maanden. Veranderingen in uw lichaam en in uw omgeving vragen veel energie.

Hoe vaak eindigt thuisbevalling in ziekenhuis?

Thuisbevallingen, de cijfers

In het onderzoek van Eenvandaag in samenwerking met Ouders van Nu (2021) bevalt 21 procent van de vrouwen thuis, 21 procent bevalt in een geboortecentrum, geboortehotel of poliklinisch. 58 procent van de vrouwen bevalt met een medische noodzaak in het ziekenhuis.

Hoeveel kost bevallen zonder verzekering?

De gemiddelde prijs (eigen aandeel) voor een betaling

De gemiddelde prijs voor een gewone bevalling met een prijs in een éénpersoonskamer bedraagt in ons land 1.779 euro. Voor een bevalling met een keizersnede bedraagt dit 2.645 euro. Dit is je persoonlijk aandeel. De werkelijke prijs ligt veel hoger.

Wat kost kraamzorg 2023?

De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg bedraagt in 2023 € 4,80 per uur. Het is mogelijk om meer dan de geïndiceerde uren af te nemen. Deze extra uren kraamzorg worden niet vergoed en moet je zelf betalen. De kosten van een extra uur kraamzorg is tegen het afgesproken uurtarief van de zorgverzekeraar met ons.

Hoeveel zelf betalen bevalling?

Het landelijke maximumtarief voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie of een bevalling in een geboortecentrum is € 761,85. Dat betekent dat u na de vergoeding uit de basisverzekering van € 236,- bij een gecontracteerde zorgaanbieder nog maximaal € 525,85 eigen bijdrage betaalt voor de bevalling zelf.

Hoeveel kost 1 baby?

Een kind kost tussen de 15 en 23 procent van het besteedbaar inkomen. Hoeveel een kind kost hangt af van de gezinssituatie. Kosten voor de verloskundige, kraamzorg en een ziekenhuisbevalling krijg je soms vergoed. Bereken met de WerkZorgberekenaar wat er verandert in jouw financiële situatie als je minder gaat werken.

Wat kost een baby gemiddeld per maand?

Als het bruto-inkomen van dit gezin samen gemiddeld € 4.933 per maand is en zij hebben één kind, dan bedragen de kosten voor dat kind 15% van € 4.933 = € 740 per maand. Volgt er een tweede kind, dan zijn de kosten voor deze twee kinderen samen 25% van € 4.933 = € 1.233 per maand.

Wat kost een bevalling in het ziekenhuis per dag?

Je betaalt voor een thuisbevalling geen eigen risico of eigen bijdrage. Een poliklinische bevalling in het ziekenhuis wordt vergoed uit je basisverzekering. In 2023 krijg je € 236 per dag (voor jou en je baby samen). Je betaalt voor een poliklinische bevalling géén eigen risico, maar wel een eigen bijdrage.

Waarom niet lopen na bevalling?

In de eerste drie maanden na de bevalling moet je bekkenbodem nog herstellen, vandaar dat je dan beter low-impact oefeningen kunt doen. Begin je te vroeg met springen en rennen, dan loop je het risico dat de bekkenbodem niet goed herstelt, waardoor (blijvende) klachten zoals bijvoorbeeld incontinentie kan optreden.

Waarom zo vooral bevalling s nachts?

Ze komen vooral 's nachts omdat de baarmoeder dan het meest actief is. Het kenmerkende van voorweeën is dat ze niet in kracht en frequentie toenemen en na een paar uur weer afzwakken.

Waarom niet traplopen na bevalling?

Probeer met name het traplopen zoveel mogelijk te vermijden, dit is een asymmetrische beweging en zeer belastend voor een herstellend bekken. Onvoldoende rust kan leiden tot onvoldoende herstel en bekkenklachten ook langere tijd na de bevalling.

Is bevallen gratis?

Eigen bijdrage bij de bevalling

Voor een bevalling thuis hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald. Voor een bevalling in het ziekenhuis is een verwijzing van de verloskundige of van uw huisarts nodig.

Wat kost een ziekenhuisbevalling 2023?

Een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak wordt volledig vergoed door je basisverzekering. Als je in het ziekenhuis of geboortehuis wil bevallen zonder medische noodzaak moet je een eigen bijdrage betalen. Deze bedraagt in 2023 maximaal €525,85.

Hoeveel betaal je voor kraamzorg?

Hoeveel je betaalt voor kraamhulp hangt af van je netto-inkomen. Meestal is dat maximaal 11 euro per uur. Veel ziekenfondsen betalen kraamhulp voor een groot stuk terug. CM, bijvoorbeeld, betaalt 5 euro per uur terug met een maximum van 150 euro (of 30 uur) per jaar.

Waarom ben je 6 weken kraamvrouw?

De kraamweek mag er dan opzitten maar de eerste 6 weken na de bevalling ben je kraamvrouw. Wij zijn gedurende deze weken nog verantwoordelijk voor jou (lichamelijk) herstel van de zwangerschap en bevalling.

Wat te doen in de kraamweek?

In deze periode ondersteunen en begeleiden de verloskundige en de kraamverzorgende jou en de rest van je gezin om jullie een goede start te geven. De kraamverzorgende doet controles bij jou en houdt de temperatuur, kleur, het plassen, poepen en gewicht van de baby in de gaten.

Hoeveel val je af in Kraamweek?

Na de bevalling ben je direct zo'n vijf kilo kwijt. Naast je baby ben je ook het vruchtwater en de placenta kwijt. Tijdens de kraamweek verlies je nog eens vier kilo. De kilo's die dan overblijven, is een laagje extra vet.