Missie en visie formuleren

Hoe beschrijf je je eigen visie?

Gevraagd door: Fay Rahajoe genaamd en geschreven ten Kate  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.5/5 (50 stemmen)

Een persoonlijke visie kun je baseren op hoe je ideale zelf eruitziet. Dus dan heb je niet een visie van een ideaal bedrijf, maar hoe jij er idealiter uitziet, voelt, doet en leeft. In een persoonlijke visie ga je in op het ideaalbeeld met betrekking tot wat je kunt en hoopt, je optimisme en je kernidentiteit.

Wat is jouw visie op de mens?

Voorbeeld mensvisie

- Er bestaat een fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. - Ieder mens is een unieke persoon (man, vrouw, jongen of meisje), met eigen behoeften, mogelijkheden en beperkingen. - Ieder mens heeft behoefte aan en recht op respect, acceptatie en erkenning van zijn waardigheid en mondigheid.

Hoe bepaal je je visie?

De visie van het bedrijf kan worden bepaald aan de hand van de volgende vragen:
 1. Hoe ziet de omgeving er voor ons bedrijf uit in de toekomst?
 2. Waar willen we staan?
 3. Wat willen we bereikt hebben?
 4. Hoe bereiken we onze gedroomde positie?

Wat beschrijf je in je visie?

Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie heeft van de toekomst. Visie komt van het Latijnse “videre” dat “zien, inzien, inzicht hebben” betekent. Het gaat bij het formuleren van een visie om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de organisatie daarin.

Hoe een visie vormen?

Dat wil zeggen dat iedereen de visie begrijpt, erachter staat en ernaar handelt.
 1. Stap 1: Een goede voorbereiding is het halve werk.
 2. Stap 2: De huidige situatie, gewenste situatie en succesformule.
 3. Stap 3: Leg dit vast in een eerste concept.
 4. Stap 4: Tweede groepsgesprek.
 5. Stap 5: Voorlopige visie.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe schrijf je een visie op leren?

Een visie op leren is zou je ook kunnen beschrijven als een 'mening over leren' of 'uitgangspunten voor leren'. Neem bijvoorbeeld deze uitspraak: “Je moet dat helemaal niet uitleggen joh. Je moet hem gewoon aan het werk zetten, dan leert hij het vanzelf.”

Wat is een persoonlijke missie en visie?

Een missie is waarom je doet wat je doet en een visie is waar je naartoe wil groeien / werken.

Wat is de visie van Nike?

Onze missie is: om iedere atleet* ter wereld inspiratie en innovatie te bieden. *Iedereen die een lichaam heeft, is een atleet.

Wat is jouw visie op de zorg?

Visie op zorg: zelfredzaam, welbevinden centraal

Vanuit de visie op zorg zetten de verpleegkundigen en verzorgenden zich in om de zelfredzaamheid van mensen versterken. Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving en Icare wil daaraan bijdragen.

Wat is mijn persoonlijke missie?

Een persoonlijke missie is een soort leidraad en levensdoel in jouw werk en leven. Het is een innerlijk kompas dat richting geeft aan je dagelijkse keuzes en handelingen. Een persoonlijke missie geeft uitdrukking aan wat voor jouw betekenisvol en belangrijk is.

Wat is eerst missie of visie?

De missie en de visie van je organisatie zijn in de eerste plaats een extern visitekaartje: ze maken in een klap duidelijk waar de organisatie voor staat en wat de meerwaarde van de organisatie is. Een scherpe missie en visie zijn een onmisbaar instrument voor jullie positionering als organisatie.

Wat is een goede missie voorbeeld?

Voorbeelden van missies van grote bedrijven

Nike: ''Inspiratie en innovatie brengen naar elke atleet, overal ter wereld'' LinkedIn: ''Professionals over de hele wereld verbinden met elkaar'' Microsoft: ''Om het voor elke persoon en organisatie op de planeet mogelijk te maken om meer en beter te presteren''

Wat is jouw visie en missie als ondernemer?

Je missie en visie geven richting aan je onderneming

Het verwoorden ervan verheldert voor jezelf welke impact je wil maken. In je visie verwoord je wat je in de toekomst met je onderneming wilt bereiken. Je snapt vast dat een duidelijk doel ook richting aan jouw handelen geeft.

Wat is een goede visie?

Een aantal kenmerken van een goede visie: Relatief stabiel en consistent in de tijd. Biedt inspiratie en houvast bij verandering. Geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken.

Wat is een visie van iemand?

Visie, volgens Van Dale, betekent dat je kijk hebt op iets, een mening hebt over iets. Iemand met visie is iemand met kijk op de zaken. Iemand met een visie op HR heeft een idee van wat HR is en waar het naar toe gaat. Dat impliceert dat een visie niet alleen betreft hoe iets is, maar ook hoe het gaat worden.

Welke visies zijn er?

Emancipatie
 • fysieke / lichamelijke.
 • psychische / geestelijke.
 • sociale / relationele.
 • existentiële / zingevende.

Wat is je visie op het leven?

Wat is een visie? Je visie is je basis van alles wat je doet, drijft, laat. Je visie is als het ware een belofte aan jezelf: hoe jij wilt leven, wat je wel doet en niet doet, wat jij uit je leven wil halen en wat je wil brengen. Het is een plan voor je leven.

Waarom moet je een visie hebben?

Een visie formuleren

In de visie druk je uit wat je wilt bereiken met jouw organisatie. Waar de missie gebouwd is op het verleden is de visie juist gericht op de toekomst. De visie drukt uit wat jouw organisatie uniek maakt ten opzichte van de concurrentie en het geeft richting aan de toekomst.

Wat is de visie van een verpleegkundige?

Ondersteunt de patiënt bij de regie op zijn leven. Is een sterke teamspeler, voor wie interprofessioneel samenwerken en leren vanzelfsprekend is. Is erop gericht de zorg verder te verbeteren; vindt ontwikkelen en veranderen een normaal onderdeel van het werk en stuurt dit zelf aan.

Wat is de missie van Apple?

Missieverklaring van Apple

Appel missie is "om zijn klanten de beste gebruikerservaring te bieden door middel van innovatieve hardware, software en services." En in een manifest uit 2019 stelde Tim Cook de visie gespecificeerd als "We geloven dat we op aarde zijn om geweldige producten te maken en dat verandert niet."

Wat is de visie van een bedrijf?

Een visie schetst de toekomstige doelstellingen en de doelstellingen van het bedrijf. De verklaringen van de visie zijn bedoeld als een bron van motivatie en inspiratie. De visie beschrijft vaak ook de verandering in de samenleving of industrie die het bedrijf wil bewerkstelligen.

Hoe heet logo van Nike?

De swoosh is het merkteken van Nike. Het is volgens Mark Hughes, auteur van The Independent, een van de meest herkenbare logo's ter wereld.

Hoe weet je wat je levensmissie is?

Een levensmissie, levensdoel is wat vervulling, zin en betekenis aan jouw leven geeft. Als jij leeft volgens je levensmissie, dan leef je vanuit je ware zelf. Er bestaan geen twijfels, zelfs geen vragen over wat en hoe jij je leven leeft.

Hoe omschrijf je missie?

Je missie formuleren, doe je door de vragen te beantwoorden: waar staan we voor, welke kernwaarden zijn voor ons het belangrijkst, wat motiveert ons en wat is ons bestaansrecht? Concreet schrijf je op waarom je organisatie bestaat (je why), voor wie je bestaat en wat voor meerwaarde je levert als organisatie.

Wat is een sterke missie?

Een sterke missie en visie maakt dan voor werknemers duidelijk waar zij op de lange termijn naar toe werken en of hun activiteiten hierop zijn afgestemd. Doordat hun werkzaamheden een groter doel dienen, helpt het hen om de waarde van hun werk in te zien.