Paracetamol en ibuprofen bij kinderen, wat geef je en hoeveel?

Hoeveel tijd tussen paracetamol en ibuprofen kind?

Gevraagd door: dr. Yasmin van der Berg  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (51 stemmen)

Paracetamol wordt elke zes uur toegediend, ibuprofen elke acht uur en beide medicijnen alternerend om de vier uur.

Hoeveel uur moet er tussen paracetamol en ibuprofen?

Als je ze combineert, wissel je ze best af voor het meest optimale effect. Begin bijvoorbeeld met 500 mg paracetamol. Na drie uur kan je 400 mg ibuprofen innemen. Na 4 uur neem je dan weer 500 mg paracetamol en zo wissel je over een tijdsspanne van 24u verder af.

Hoe lang tussen paracetamol en ibuprofen kind?

Je kan ze verkrijgen in zowel siroop als zetpillen. Je mag deze middelen drie maal per dag toedienen en een pauze van minstens 6 tot 8 uur tussen de verschillende toedieningen. Belangrijk om te weten is dat Dafalgan®/Perdolan®/Paracetamol onafhankelijk mogen toegediend worden van Nurofen®.

Hoeveel uur tussen ibuprofen kind?

voor kinderen van 21–29 kg (7–9 jaar): 200 mg, zo nodig na minimaal 6–8 uur herhalen; max. 600 mg/dag; voor kinderen van 30–40 kg (10–12 jaar): 300 mg, zo nodig na minimaal 6–8 uur herhalen; max. 900 mg/dag.

Hoeveel uur moet er tussen paracetamol zitten kind?

Zorg er altijd voor dat er minstens 4 uur tussen twee innames zitten en hou rekening met de maximum dosering per dag. Als je kind langer dan 3 dagen koorts of pijn blijft houden, neem dan contact op met je huisarts.

25 gerelateerde vragen gevonden

Kun je paracetamol en ibuprofen tegelijk gebruiken?

Paracetamol en ibuprofen versterken elkaar, dus bij extreme klachten kan ibuprofen en paracetamol samen een uitstekende oplossing zijn. U kunt paracetamol en ibuprofen combineren, maar let daarbij wel op de dosering en overschrijd deze niet!

Waarom 4 uur tussen paracetamol?

Je lever breekt de pijnstiller af, maar bij een structurele te hoge hoeveelheid lukt dat niet meer goed." Ook is het volgens de apotheker verstandig om vier uur te wachten na een dosering. "Doe je dat niet en slik je in een keer een veel te hoge dosering, dan kan dat leiden tot acute vergiftiging."

Hoe lang wachten na ibuprofen?

Het pijnstillende effect begint na een 0.5 tot 1 uur. Deze werking houdt ongeveer 8 uur aan. De tabletten met vertraagde afgifte werken binnen 2 tot 3 uur. De werking houdt wel langer aan, namelijk ongeveer 12 uur.

Hoe koorts laten dalen kind?

Kies daarom dunne kleding die losjes om het lichaam zit. In bed is een lakentje vaak voldoende. Als uw kind het koud heeft of rilt, kunt u het tijdelijk extra toedekken. De huid met koud water afsponzen of een koude natte doek op de huid leggen om af te koelen (kompres) raden artsen niet aan.

Wat als koorts niet zakt na paracetamol?

Bij zeer hoge koorts (bijvoorbeeld een li- chaamstemperatuur hoger dan 39,5 °C) die niet zakt ondanks de toediening van parace- tamol, kan de arts een geneesmiddel op basis van ibuprofen voorschrijven. Dien dit genees- middel twee uur na de inname van paracetamol toe. Volg deze instructies goed op.

Waarom geen ibuprofen bij koorts?

Nu is ibuprofen (Nurofen®) hoe dan ook geen eerste keuze bij koorts want het is een ontstekingsremmer. In geval van koorts heb je een koortswerend middel nodig, namelijk paracetamol.

Hoe hoog mag de koorts zijn bij een kind?

Er is sprake van koorts wanneer de temperatuur boven de 38°C komt. Bij kinderen kan de temperatuur door inspanning of huilen al tot 38°C stijgen. Bij een infectie loopt de temperatuur al gauw op tot 40 à 41°C. Dat kan geen kwaad.

Hoeveel graden koorts is gevaarlijk?

Koortspieken van 41°C en 42°C komen ook voor, bij koortspieken van 43°C is de situatie levensbedreigend. Erg hoge lichaamstemperaturen kunnen verschillende gevolgen hebben: Verstoring van de werking van enzymen.

Hoeveel tijd moet er tussen een pijnstiller zitten?

Paracetamol werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in. Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter.

Wat is beter paracetamol of ibuprofen?

Ibuprofen zit een stap hoger op de pijnladder. Maar of het je pijn beter stilt, ligt aan de klachten die je hebt. Bij hoofdpijn werkt paracetamol goed. Maar voor pijnklachten in de knie door een zwelling of ontsteking is ibuprofen beter.

Hoeveel uur tussen zetpil kind?

De zetpillen dienen rectaal (via de anus) te worden ingebracht. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u de zetpil vóór het inbrengen even in wat water dompelt en bij het inbrengen ontspannen op een zij gaat liggen met licht opgetrokken knieën. Er moet minimaal 6 uur voorbij zijn voor u een volgende zetpil inneemt.

Hoe lang mag kind 40 graden koorts hebben?

Hoelang de koorts duurt zegt niet veel over hoe erg je kind ziek is. Meestal gaat het vanzelf over. Blijf wel op andere klachten letten. Ook als je met je kind bij de huisarts bent geweest.

Hoeveel graden koorts naar ziekenhuis?

Als volwassene raadpleeg je best een arts als je koorts: boven de 39 °C oploopt (hoge koorts kan de hersenen en andere organen in de war sturen en beschadigen) gepaard gaat met specifieke symptomen zoals buikkrampen, branderig gevoel bij het plassen, suf en slaperig zijn, zware hoofdpijn of huiduitslag.

Hoeveel graden koorts dokter bellen?

Raadpleeg steeds een arts als de lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt.

Wat mag niet samen met ibuprofen?

Net daarom zijn ontstekingsremmers in combinatie met bloedverdunners af te raden. Wanneer je aspirine neemt als bloedverdunner zal die niet meer werken in combinatie met ibuprofen. Omdat prostaglandine ook de maag beschermt, kunnen onstekingsremmers maagklachten veroorzaken.

Waarom geen ibuprofen?

Regelmatig gebruik van ibuprofen kan maagklachten veroorzaken. Neem daarom het middel alleen op een volle maag in. Mensen die in het verleden last hebben gehad van een maag- of darmzweer hebben meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Ook bij ouderen is sprake van een verhoogd risico op bijwerkingen.

Wat kun je doen als ibuprofen niet werkt?

Als de gebruikte pijnstiller onvoldoende sterk werkt kan geadviseerd worden om paracetamol en een NSAID gelijktijdig in te nemen. Mochten de pijnklachten nog steeds onvoldoende bestreden worden, dan kan naar stap 3 gegaan worden. Dit betekent dat tramadol wordt toegevoegd aan de paracetamol en/of een NSAID.

Hoe snel mag je paracetamol achter elkaar?

Zo voorkomt u dat de pijn terugkomt. U mag 3 tot 4 keer per dag 1 tot 2 pillen van 500 milligram paracetamol gebruiken. Doe dit zo kort mogelijk, bijvoorbeeld een paar dagen. En nooit langer dan 1 maand achter elkaar.

Hoe bouw je een spiegel op met paracetamol?

Houdt de pijn aan, dan werkt het goed om de pijnstiller op vaste tijden te nemen, er wordt dan een spiegel opgebouwd in het bloed. Neem ze daarvoor bijvoorbeeld om 7 uur in de ochtend, om 3 uur in de middag en om 11 uur in de avond. Doe dit zo kort mogelijk, bijvoorbeeld een paar dagen.

Hoe vaak zetpil 120 mg?

1 zetpil (120 mg) per keer, maximaal 2-3 zetpillen (240-360 mg) per dag. De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.

Volgende artikel
Hoe beschrijf je je eigen visie?