Aanvraag familie & gezin; in Nederland geboren kind | Online aanvraag

Hoe kan ik geboorteakte aanvragen van mijn kind?

Gevraagd door: bacc. Arthur Vermeulen M  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (10 stemmen)

U vraagt de geboorteakte aan in de gemeente waar u geboren bent. U kunt een afschrift, uittreksel of meertalig internationaal uittreksel aanvragen.

Kan ik de geboorteakte van iemand anders opvragen?

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte ook voor iemand anders opvragen.

Wat kost een geboorte akte?

Kosten. Een internationaal uittreksel kost € 15,70 (tarief 2023).

Hoe lang duurt het aanvragen van een geboorteakte?

Aanvraag online: u ontvangt de akte binnen 10 werkdagen. Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Wat heb je nodig voor een geboorteakte?

Op een geboorteakte kunnen de volgende gegevens staan:
  • De voor- en achternamen, soms is dit een namenreeks.
  • De geboortedatum.
  • De geboortetijd, als deze bekend is.
  • De geboorteplaats.
  • Het geslacht.
  • Wie de ouders zijn.

19 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen een akte en een uittreksel?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'.

Waar kan ik mijn geboorteakte zien?

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien

Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.

Hoe lang is een geboorteakte geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Hoe krijg ik een uittreksel uit het geboorteregister?

Een afschrift of uittreksel van deze akten vraagt u aan bij de gemeente die de akte opmaakte. Ook als u inmiddels niet meer in die gemeente woont. Voor het aanvragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Is geboorteakte hetzelfde als uittreksel?

Het afschrift burgerlijke stand is niet hetzelfde als een uittreksel Basis Registratie Personen.

Wie heeft de originele geboorteakte?

Een akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.

Wat kost uittreksel geboorteakte?

Kosten. Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 15,70 (tarief 2023).

Wat is uittreksel geboorteakte?

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u bent geboren.

Wat moet je doen als je geen geboorteakte hebt?

Een verklaring van uw autoriteiten waarin staat dat u geen paspoort en/of geboorteakte kan laten zien. In de verklaring staat ook waarom dit niet kan. U kunt hiervoor contact opnemen met uw ambassade. U kunt ook contact opnemen met de autoriteiten in het land van herkomst.

Wat kan je allemaal doen met geboorte akte?

De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Met dit bewijs heeft je kindje een identificatie en kun je je kindje bijvoorbeeld verzekeren, krijg je kinderbijslag en kun je je kindje inschrijven bij scholen.

Welke documenten ontvang je van de gemeente bij geboorte?

Aangifte bij de gemeente. Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Met dit attest geeft één of beide ouders de geboorte binnen de 15 dagen na de geboorte aan bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Is geboorteregister openbaar?

Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon. Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon. Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen.

Wat is een integrale geboorteakte?

De integrale kopie van de geboorteakte wordt afgegeven aan de houder, zijn verwanten , zijn nakomelingen, zijn echtgenote/echtgenoot, de testamentaire of datieve voogd of aan een hiervoor gemachtigd persoon.

Hoe krijg ik een BRP uittreksel?

U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bij de gemeente waar u woont. U vraagt uw uittreksel aan via de knop 'Uittreksel aanvragen'. U logt in met uw DigiD en betaalt met iDeal.

Kan ik online uittreksel aanvragen?

U vraagt een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) online aan via uw DigiD. Bij de aanvraag wordt u meteen verzocht om vooraf via iDEAL € 5,- te betalen. De gemeente stuurt het uittreksel Basisregistratie Personen binnen 2 werkdagen per post naar u op. Houd rekening met de termijnen van postbezorging.

Wat kost een uittreksel?

Kosten. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 22,40 (tarief 2023). Dit zijn de betalingsmogelijkheden: online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Kan je een BRP online aanvragen?

Vanaf nu is het mogelijk om een aangevraagd uittreksel basisregistratie personen (BRP) digitaal te ontvangen in MijnOverheid. Via de website is het mogelijk om veel producten digitaal aan te vragen. Zo ook een uittreksel voor de basisregistratie personen (BRP), ook wel uittreksel bevolkingsregister genoemd.

Kan je je geboorteakte veranderen?

Het kan zijn dat er een fout staat in de naam op de geboorteakte. Dan kunt u die laten verbeteren door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt. U neemt dan eerst contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand met uw verzoek.

Wat moet je meenemen om je kind aan te geven?

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet u de akte daarvan meenemen als u geboorteaangifte doet. De gegevens van die akte komen in de geboorteakte.

Waar moet je de geboorte van je kind doorgeven?

Binnen de 15 na de geboorte moet een van ouders of iemand die aanwezig was bij de geboorte het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar het kindje geboren werd. Je kan dan meteen ook de familienaam kiezen die je spruit zal dragen.

Volgende artikel
Wat betekent een stijve?