Niet elke student straks recht op basisbeurs: 'Ik ben een petitie gestart!'

Wie krijgt de basisbeurs 2023?

Gevraagd door: ing. Amber Koster  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.9/5 (8 stemmen)

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat vanaf schooljaar 2023-2024 gelden voor alle studenten, dus ook de studenten die al aan hun studie zijn begonnen. Wel is de voorwaarde dat de studenten nog recht hebben op studiefinanciering, oftewel ze zitten binnen het aantal jaar dat de studie officieel duurt.

Hoe werkt de basisbeurs vanaf 2023?

Voor uitwonende studenten is het bedrag van de basisbeurs voor studiejaar 2023-2024 vastgesteld op 274,90 euro per maand. Ook ontvang je het komende jaar 164,30 euro extra per maand in verband met de sterk gestegen kosten onder andere voor boodschappen en energie.

Wie heeft er recht op basisbeurs?

De basisbeurs geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2023/2024 ingeschreven staan bij een erkende studie én nog in de nominale duur van hun studie zitten. Universitaire studenten krijgen dus de basisbeurs voor de nominale duur van je bachelor (3 jaar) en master (1 of 2 jaar).

Is basisbeurs afhankelijk van inkomen ouders?

Studenten zullen een basisbeurs krijgen en daarbovenop een aanvullende beurs van maximaal 401 euro, die afhankelijk wordt van het inkomen van de ouders. Het achterliggende idee is dat ouders die veel verdienen ook meer financieel kunnen bijdragen aan de studie van hun kind.

Welke studenten krijgen geen basisbeurs?

Studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd (tussen 2015 en 2023), hebben geen basisbeurs gehad.

18 gerelateerde vragen gevonden

Hoe weet ik of ik recht heb op basisbeurs?

De basisbeurs geldt voor de studenten die vanaf september 2023: Een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en. Nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben en. Op 1 september 2023 niet langer studiefinanciering hebben gehad dan de officiële ('nominale') studieduur van hun opleiding.

Heeft iedere student recht op basisbeurs?

De basisbeurs in het kort:

Basisbeurs (uitwonend of thuiswonend) is voor iedereen gelijk, ongeacht inkomen van ouders.

Hoeveel mogen mijn ouders verdienen om een aanvullende beurs te krijgen?

Augustus tot en met december 2024

We kijken voor 2024 naar het inkomen van uw ouders in 2022. Verdienden uw ouders samen minder dan € 34.586,30 per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Hoeveel mag je verdienen voor basisbeurs?

Vanaf 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens.

Hoe controleert duo waar je woont?

Als u een beurs voor uitwonenden krijgt, controleren we of u inderdaad uitwonend bent. Onder andere door inschrijvingsgegevens van de gemeente en door huisbezoeken. Bent u student, ouder van een student of terugbetaler? Dan controleren we uw inkomen bij de Belastingdienst.

Welke studenten krijgen 1400 euro?

Je hebt recht op compensatie als je tijdens het leenstelstel minimaal 12 maanden hebt gestudeerd, recht had op studiefinanciering en binnen 10 jaar je diploma haalt.

Hoe werkt de basisbeurs?

Studenten die bij hun ouders wonen krijgen een basisbeurs (5) van €110,30 per maand. Studenten die op kamers wonen krijgen een basisbeurs (5) van €274,90 per maand. Omdat het leven zoveel duurder is geworden komt er nog eens €165,- per maand bij. Dat is samen bijna €439,90 per maand.

Kun je basisbeurs en aanvullende beurs krijgen?

Duo gaat ervan uit dat je die graag wilt hebben. Maar wil je geen aanvullende beurs, dan kun je dat aangeven als je de studiefinanciering aanvraagt. Je kunt ook in aanmerking komen voor de aanvullende beurs als je verder niet leent. Dat geldt ook voor de OV kaart en de basisbeurs.

Is de basisbeurs een gift?

Uw reisproduct, aanvullende beurs en basisbeurs inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma.

Is basisbeurs hetzelfde als studiefinanciering?

Wat is studiefinanciering? Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit). U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Wat krijgen studenten terug?

De compensatie bedraagt 29.92 per maand voor de officiële duur van je studie. Heb je vier jaar gestudeerd onder het leenstelsel? Dat betekent dat je maximaal 1.436 euro krijgt. Duurt je studie officieel langer (bijvoorbeeld bij een tweejarige master), dan is het bedrag hoger.

Hoeveel mag je verdienen als student in 2023?

€ 16.121,60 is het grensbedrag in 2023. Als de plannen van het kabinet worden goedgekeurd, mag je als mbo-student vanaf 2024 onbeperkt bijverdienen naast je studiefinanciering. Ook je bijverdiensten in 2022 en 2023 worden dan niet meer meegerekend.

Hoeveel jaar heb je recht op basisbeurs?

De basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de volledige 7 jaar. Hebt u 48 maanden of meer studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit?

Hoeveel mag je verdienen zonder belasting te betalen 2023?

Hoeveel inkomen belastingvrij in 2023? Als je in loondienst werkt, kun je in 2023 tot € 8520 verdienen zonder dat je belasting hoeft te betalen. Zzp'ers mogen tot ongeveer € 30.000 winst maken voordat ze belasting moeten betalen. Voor inkomsten uit overige werk gelden mogelijk speciale regels.

Is aanvullende beurs afhankelijk van inkomen ouders?

Voor het aanvragen van een aanvullende beurs moet je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn. Zij kijken in hoeverre je ouders in staat zijn om je financieel te ondersteunen. Hiervoor is het inkomen van je ouders leidend.

Heeft inkomen ouders invloed op studiefinanciering?

De hoogte van de aanvullende beurs en aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Heeft iedereen recht op een aanvullende beurs?

Vanaf 2024 kunnen meer studenten een aanvullende beurs krijgen. Studenten hbo en universiteit kunnen die vanaf 2024 krijgen als hun ouders tot ongeveer € 70.000,- verdienen. Dat was € 53.900,-. Je aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Is de basisbeurs ook voor mbo studenten?

Basisbeurs. Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. Ga voor informatie over de basisbeurs naar duo.nl.

Hoeveel basisbeurs krijgt een student?

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30.