Aanvraag Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Wat is een uittreksel uit het geboorteregister?

Gevraagd door: dr.h.c. Bibi Ismail  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.9/5 (38 stemmen)

Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit.

Hoe krijg ik een uittreksel uit het geboorteregister?

De burgerlijke stand maakt akten (officiële documenten) op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. U vraagt een afschrift of uittreksel van deze akten aan bij de gemeente die de akte opmaakte.

Wat is een uittreksel geboorteregister?

Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs dat laat zien waar u geboren bent, wie uw ouders zijn of wanneer u getrouwd bent. U kunt het uittreksel burgerlijke stand alleen ophalen bij de gemeente waar het plaatsvond.

Wat kost een uittreksel geboorteregister?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 15,70 (tarief 2023). U ontvangt géén geld terug als blijkt, dat het feit niet in gemeente De Bilt heeft plaatsgevonden. Binnen vijf werkdagen wordt het uittreksel opgestuurd.

Waar vraag je uittreksel geboorteakte aan?

Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u bent geboren.

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen een afschrift en uittreksel van een geboorteakte?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Waarom uittreksel geboorteakte?

Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen.

Hoe lang duurt uittreksel geboorteregister?

Hoelang duurt het? Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel naar u op. Het hangt van de postbezorging af wanneer u het ontvangt.

Is geboorteregister openbaar?

Goed om te weten. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensakten komen na 50 jaar vrij, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar. Bovendien stellen sommige archieven hun akten in blokken van vijf of tien jaar beschikbaar te inzage.

Kan je een uittreksel online aanvragen?

Online. U vraagt een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) online aan via uw DigiD. Bij de aanvraag wordt u meteen verzocht om vooraf via iDEAL € 5,- te betalen. De gemeente stuurt het uittreksel Basisregistratie Personen binnen 2 werkdagen per post naar u op.

Waar haal ik een uittreksel?

De burgerlijke stand maakt akten (officiële documenten) op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. U vraagt een afschrift of uittreksel van deze akten aan bij de gemeente die de akte opmaakte.

Wat kost een uittreksel?

Kosten. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 22,40 (tarief 2023). Dit zijn de betalingsmogelijkheden: online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Waar heb je een geboorteakte voor nodig?

Waarvoor heb ik een geboorteakte nodig? U heeft onder andere een geboorteakte nodig wanneer u een Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart aanvraagt voor uw kind.

Welke soorten uittreksels zijn er?

Er zijn 2 soorten uittreksels:
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP): hierop staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en uw adres. ...
  • een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand: dit is een bewijs van een belangrijke gebeurtenis in uw leven.

Hoe maak je een uittreksel?

Richtlijnen voor een goed uittreksel:
  1. Lees de stof goed door.
  2. Neem de titels van het hoofdstuk(ken), de paragrafen en de tussenkopjes over. ...
  3. Vertaal de inhoud in eigen woorden.
  4. Lukt dat niet? ...
  5. Vertaal de stof alsnog in eigen woorden, zonder voorbeelden en uitweidingen.
  6. Nu heb je een uittreksel ipv een uitreksel!

Wat is geboorteregister?

een boek waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorten optekent.

Hoe lang is een geboorte akte geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Hoe lang is een internationale geboorteakte geldig?

Hoe lang is een afschrift van een buitenlandse akte geldig? De geldigheidsduur van een buitenlandse akte (geboorte, huwelijk, overlijden) is voor de meeste landen 6 maanden.

Waar staat wie je ouders zijn?

Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs dat laat zien waar u geboren bent, wie uw ouders zijn of wanneer u getrouwd bent. U kunt het uittreksel burgerlijke stand alleen ophalen bij de gemeente waar het plaatsvond.

Hoe ziet een geboorteakte uit?

geboortetijd. geboorteplaats. gegevens van de persoon die de aangifte heeft gedaan (meestal is dat de vader, maar soms is dat de moeder of iemand die bij de geboorte aanwezig was) de datum van aangifte en de naam van de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt.

Kan iemand anders uittreksel aanvragen?

Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen? Ja, u mag voor iemand anders een uittreksel aanvragen en ophalen. Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan voor een ander: Maak een afspraak bij de gemeente waarin u ingeschreven staat.

Welke gegevens staan vermeld op je geboorteakte?

Voorwaarden. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon: de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind. in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders.

Wat is een uittreksel?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Hoe lang is een uittreksel geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Wat is het verschil tussen een uittreksel en een afschrift?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Volgende artikel
Wie krijgt de basisbeurs 2023?