Wie is Jezus in het christendom?

Gevraagd door: Ella Friehus  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.2/5 (67 stemmen)

Christenen geloven in één God maar spreken wel van de drie-eenheid God, Jezus en de Heilige Geest. God is de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest is de Geest van God (zowel de Vader als de Zoon) op aarde en in mensen.

Wat is de echte naam van Jezus?

Ze noemen hem 'Jezus van Nazareth' en 'uit Nazareth'.

Welke dag is Jezus geboren?

De bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus. Conclusie: onze jaartelling is 2 jaar te laat begonnen. En bovendien vieren we kerst in het verkeerde jaargetijde.

Waar is Jezus geboren volgens de Bijbel?

Matteüs en Lucas zijn het wel eens over de geboorteplaats: Bethlehem, een stad op de westelijke Jordaanoever, niet ver van Jeruzalem. Er is een reden om dit in twijfel te trekken. Het oudste evangelie, dat van Marcus, meldt alleen dat Jezus uit Nazareth kwam, in het noordelijker geleden Galilea.

Waar is de geboorteplaats van Jezus?

Geboorteplaats van Jezus: Geboortekerk en pelgrimsroute, Bethlehem. Deze plek ligt 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem op de locatie die door de christelijke traditie als de geboorteplaats van Jezus werd aangewezen sinds de 2e eeuw na Christus. In 339 werd er voor het eerst een kerk voltooid.

Wie is Jezus Christus? Overzicht in 60 seconden

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat droeg Jezus?

Jezus als orthodoxe jood

Als vrome jood droeg Jezus gebedskwasten aan zijn kleed. Mogelijk had hij voortdurend een klein talliet, een gebedskleed, onder zijn mantel. De geleerden van de synagoge in Jeruzalem hadden weinig op met de volksvroomheid uit Galilea.

Wat is de betekenis van Palmpasen?

De laatste zondag voor Pasen heet Palmpasen. Deze 'Palmzondag' is de eerste dag van de Goede Week. Zeven dagen lang herdenken christenen dan de laatste week uit het leven van Jezus en bereiden ze zich voor op Pasen.

Wat vieren we op 25 december?

Over de daadwerkelijke geboortedatum van Jezus is de bijbel niet duidelijk. In de vierde eeuw wordt 25 december door de christelijke Kerk echter uitgeroepen tot de officiële geboortedag van Jezus.

Wie kwam er als eerste op bezoek bij Jezus?

De groep mensen die op bezoek kwam was een aantal herders uit het veld (Lucas) of een aantal magiërs uit het oosten (Matteüs).

Hoe ziet God er in het echt uit?

God zag er dus uit als een mens. Omdat God een wijze man was die als een vader waakte over de mensen, kozen kunstenaars er in de Middeleeuwen al voor om hem te tonen als een grijze oude man. Vaak had hij wit/grijs haar en een baard.

Hoe noemt God Zichzelf?

In Nederlandse Bijbelvertalingen staan de letters JHWH voor de vier Hebreeuwse medeklinkers die tezamen de naam vormen van de God van Abraham, Isaak en Israël. Over de betekenis van JHWH wordt al eeuwenlang gediscussieerd. De Godsnaam is volgens joden zo heilig dat hij niet mag worden uitgesproken.

Wat deed Jezus in de 40 dagen?

Waarom wachtte hij zo lang? Volgens de Bijbel hadden de apostelen van Jezus na zijn dood met Pasen nog tot de 40e dag erna nodig om te begrijpen wat de betekenis van de zoon van god op aarde was geweest. Na 39 dagen hadden ze het door en op dat moment ging Jezus dus, zoals de feestdag al zegt, naar de hemel.

Wie stamt er van Jezus af?

Parallelteksten. De stamboom van Jezus volgens Lucas 3 gaat in 'opklimmende' lijn van Jezus over Jozef tot bij Adam, zoon van God. In tegenstelling tot Matteüs opent het evangelie niet met Jezus' stamboom, maar sluit deze stamboom het verhaal over Jezus' doop af, waarna het openbaar leven van Jezus kan beginnen.

Wat gebeurde er in het begin van jaar 1?

In het christendom is het jaar 1 het Anno Domini ("jaar van de Heer"), dat het begin vormt van de christelijke jaartelling. In 523 berekende de monnik Dionysius Exiguus namelijk dat Jezus in dit jaar zou zijn geboren.

Wie waren als eerste bij de stal?

Herders en engelen

"De herders kregen als eerste van de engelen te horen dat Jezus was geboren. Of zij er bij waren hangt dus af van in hoeverre je gelooft dat er engelen bestaan. De engelen symboliseren de goddelijke afkomst van Jezus." "De herders geven het pasgeboren kind cadeaus zoals een lam of een geit.

Wat wordt er gevierd op kerstavond?

Christenen houden op kerstavond vaak een kerstnachtdienst om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Het is dikwijls de drukst bezochte kerkdienst van het jaar.

Wat vieren we op 25 en 26 december?

Met kerst, dat elk jaar op 25 en 26 december plaatsvindt, vieren christenen de geboorte van Jezus. Het verhaal over de geboorte van Jezus staat ook beschreven in de Bijbel en kan dan ook ter sprake komen op school.

Welke landen vieren kerst op 24 december?

In Polen wordt Kerstmis gezien als het belangrijkste feest van het jaar, een echt familiefeest. In Polen begint kerst op de avond van 24 december, deze avond heet Wigilia. Op deze avond wil iedereen thuis zijn met familie.

Wat zit er op een palmpasenstok?

De palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. Het is een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven. Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.

Wat moet er op een palmpasenstok?

Palmpaasstok versieren

Omwikkel het kruis met crêpepapier of ander geel, groen en/of wit papier. Maak Paas- of lenteversiersels aan je stok en kleine verpakte koekjes, noten, fruit, theezakjes, zoutjes en chocolade eitjes.

Waar komt de naam Palmpasen vandaan?

De oorsprong van Palmpasen

De vele pelgrims die in Jeruzalem waren voor Pesach spreidden hun mantels uit op de grond voor de ezel, en trokken takken van palmbomen. Deze palmtakken stonden symbool voor de overwinning van de ''rechtvaardige koning''.

Wat predikte Jezus?

Hij leefde en predikte in Galilea, een grotendeels Joodse landstreek in Palestina (het huidige Israël). Jezus had daarom door en door Joodse ideeën. Een van die ideeën was heel opvallend, en bovendien politiek dynamiet: dat van het 'koninkrijk van God'.

Wat wil het verhaal van Jezus duidelijk maken?

Men mag in deze verhalen niet alleen maar een symbolische voorstelling zien, uitgedacht door de eerste christelijke gemeenschappen om duidelijk te maken dat met Jezus en in hem de Geest, die de Profeten bezielde, weer actief geworden is te midden van het volk van God.

Hoe lang zijn Jozef en Maria in Egypte?

De Ethiopische traditie vertelt dat Maria en het kind de reis naar Ethiopië op een zilveren wolk maakten. Over de duur van de reis in Egypte lopen de bronnen uiteen; sommige houden het op een driejarig verblijf, andere zeggen zeven.

Wat is de huidskleur van Jezus?

Hij was een joodse man, dus had hij korte haren en een donkere huidskleur. Misschien een baard, dat weten we niet zeker.