Inherited IRA Rules and Tax Strategy

Wie erft de en of rekening?

Gevraagd door: bacc. Jan Jansen  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.4/5 (25 stemmen)

En/of rekening na overlijden en de belasting Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen. Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap.

Wat gebeurt er na overlijden met een en of rekening?

Wanneer kan een En/of Betaalrekening worden geblokkeerd? Als overgeblevene van de En/of Betaalrekening blijft u, na overlijden van de mederekeninghouder, toegang houden tot de rekening. Bij hoge uitzondering kan een En/of Betaalrekening bij het overlijden van een van de rekeninghouders worden geblokkeerd.

Van wie is het geld van een en of rekening?

De juridische status van de en/of rekening

Een en/of rekening is een gezamenlijke rekening. Beide rekeninghouders kunnen geld storten en/of geld opnemen dan wel betalingen doen. Dat zegt echter nog niets over het feit wie de eigenaar is van het saldo dat op de bankrekening staat.

Wie erft bankrekening bij overlijden?

Het saldo op de rekening dat toebehoort aan de overleden rekeninghouder, behoort tot zijn/haar nalatenschap en wordt volgens het testament verdeeld. Mocht er geen testament bestaan, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie recht op het spaargeld heeft.

Wie betaald de rekeningen na overlijden?

Wie betaalt de rekeningen na overlijden? Na overlijden moeten de nabestaanden de rekeningen betalen. Dat kan natuurlijk wel met het geld van de overledene, als u de beschikking (weer) heeft over diens bankrekening. Indien dat niet zo is, dan kunt u het geld voorschieten.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kan je nog geld afhalen na overlijden?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: je bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.

Wie erft wat bij overlijden zonder testament?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Wat is het verschil tussen en en rekening en en of rekening?

Als je een bankrekening hebt die op één naam staat, ben jij als enige gerechtigd om betalingen te doen en je bent ook als enige gerechtigd tot het saldo. Een en/of-rekening is daarentegen een gezamenlijke rekening, waarbij beide rekeninghouders geld kunnen storten of opnemen of betalingen kunnen doen.

Wat gebeurt er met mijn geld als ik kom te overlijden?

Bij overlijden gaan het vermogen en de schulden over naar de erfgenamen. Een eigen woning met de daarop rustende hypotheek behoort samen met alle overige bezittingen tot de nalatenschap.

Wat zijn de nadelen van een gezamenlijke rekening?

De rekeninghouders moeten met elkaar afspreken waarvoor de rekening wordt gebruikt. De rekeninghouders zijn samen verantwoordelijk voor de rekening, dus ook bij roodstand. De rekeninghouders kunnen onenigheid krijgen over uitgaven en opnames die van de rekening zijn gedaan. Een rekeninghouder kan de rekening opzeggen.

Kan je een en of rekening op 1 naam zetten?

Hoe je een en/of-rekening op 1 naam zet, is afhankelijk van de reden. Bij een scheiding moeten bijvoorbeeld beide rekeninghouders tekenen. Bij sommige banken moet je hiervoor langskomen op kantoor, bij andere regel je dit via internetbankieren.

Kan een en of rekening op 3 namen?

Zo blijkt dat een rekening voor drie of meer personen bij de meeste banken niet mogelijk is. Je kunt vaak wel een gemachtigde toevoegen, maar dat is geen rekeninghouder. Een gemachtigde is dus geen eigenaar van een deel van het saldo.

Hebben erfgenamen recht op inzage bankrekening?

Zowel de erfgenaam als een onterfd kind heeft recht op informatie om het erfdeel of legitieme portie te kunnen berekenen. Inzage in de bankafschriften tot 7 jaar voor het overlijden is vaak de eerste stap. Een legitimaris heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn of haar legitieme portie te kunnen bereken.

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Deze instellingen blokkeren vervolgens de tegoeden van de overledene.

Kan een gemachtigde geld opnemen?

Als iemand voor een betaalrekening gemachtigd is, mag hij alleen handelingen doen voor de producten die bij die rekening horen. Bijvoorbeeld geld overmaken naar de bijbehorende spaarrekening, een rekening betalen en geld pinnen bij de geldautomaat. De gemachtigde mag geen producten wijzigen of nieuwe aanvragen.

Wie is eigenaar van gezamenlijke rekening?

De juridische status van de en/of rekening

Als een bankrekening op één naam staat is uitsluitend de rekeninghouder gerechtigd om betalingen vanaf die bankrekening te doen. Een en/of rekening is een gezamenlijke rekening. Beide rekeninghouders kunnen geld storten en/of geld opnemen dan wel betalingen doen.

Wat is het voordeel van een en of rekening?

Een en/of betaalrekening is gemakkelijk als je allebei betalingen wil doen vanaf dezelfde rekening. Vooral voor mensen die samenwonen is dit handig. Op een en/of spaarrekening kan je samen geld sparen. Dit zie je vaak bij partners, maar ook bij ouders die via een en/of rekening een gift willen doen aan hun kind.

Waar moet je op letten bij gezamenlijke rekening?

De onderstaande zaken zijn handig om op te letten:
  • Vergelijk de maandelijkse kosten die je betaalt voor de gezamenlijke rekening. ...
  • De meeste banken rekenen extra kosten voor het aantal bankpassen die je in bezit wil hebben. ...
  • Let ook op zaken zoals hoe lang je bijvoorbeeld rood mag staan bij de bank die je op het oog hebt.

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht.

Wat gebeurt er met geld na overlijden zonder testament?

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen. Komen jullie er niet uit, dan kan de kantonrechter een besluit nemen.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Wat wordt automatisch stopgezet na overlijden?

Dit wordt automatisch stopgezet

Na het overlijden van een naaste moet je contracten, abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen stopzetten.

Wat is een erven van rekening?

Een ervenrekening is vaak de rekening van de overledene. Na het overlijden blokkeert de bank de rekening van de overledene (bekijk het beleid per bank>>>). Na het overleggen van een verklaring van erfrecht wordt deze rekening op naam gezet van erven van de overledene.

Is er altijd een notaris nodig bij overlijden?

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Volgende artikel
Wie erft het eerst?