Meer mensen dan ooit hebben in 2023 recht op toeslagen: dit moet u daarover weten

Welke toeslagen zijn er 2023?

Gevraagd door: Raf Kronenberg LLM  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (45 stemmen)

Het gaat om het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag. Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar.

Welke toeslagen gaan in 2023 omhoog?

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan 2023 extra omhoog. Ook komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag omdat de inkomensgrens is bijgesteld. Zorgtoeslag: in 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog en de inkomensgrens is hoger.

Welke toeslagen kun je allemaal krijgen?

Er zijn 4 toeslagen:
  • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
  • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
  • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Wat verandert er in 2023 huurtoeslag?

Daarnaast is op Prinsjesdag aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dit wordt vandaag voor de maand januari al uitbetaald. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van € 16,94 per maand. Dit komt door een verlaging van de eigen bijdrage.

Welke datum toeslagen 2023?

Wanneer is de uitbetaling van de zorgtoeslag? De uitbetaling van de zorgtoeslag voor 2023 vindt plaats op de 20e, 21e of 22 dag van de maand. De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag naar je over.

30 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel zorgtoeslag krijgen we in 2023?

Een flinke stijging dus. Daarnaast stijgt het maximale bedrag van de zorgtoeslag van 112 euro in 2022 naar 154 euro per maand in 2023.

Heb ik in 2023 recht op zorgtoeslag?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Wat is de maximale huurtoeslag voor 2023?

Iedere bewoner mag op 1 januari 2023 maximaal € 33.748 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 hebben.

Wat veranderd per 1 januari 2023?

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Een werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt bij een volledig dienstverband nu € 1934,40 per maand, tegenover € 1756,20 het jaar ervoor. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Hoe hoog mag de huur zijn voor huurtoeslag 2023?

Uw huur mag in 2023 maximaal € 808,06 zijn.

Heb ik recht op energietoeslag 2023?

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen - net als in 2022 - recht op een energietoeslag van €1.300. Waarschijnlijk kan de energietoeslag voor 2023 vanaf juni worden aangevraagd.

Heb ik recht op extra geld van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Welke toeslagen bij geen inkomen?

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Wat verandert in 2023 in je portemonnee?

Inkomsten uit arbeid, AOW en bijstand

Deze stijgen mee. Voor inkomsten uit arbeid betaal je dit jaar minder belasting: het tarief in de eerste schijf is gedaald van 37,07% naar 36,93%. De grens van de eerste tariefschijf gaat bovendien omhoog van 69.398 euro naar 73.031 euro. Daarboven betaal je 49,5% belasting.

Wat hou ik netto meer over in 2023?

Ook werkenden met een modaal inkomen, rond € 3.090 per maand in 2023, houden netto meer over. Daarbij gaat het om een stijging van 3,7%, of € 91,42. Voor Nederlanders met een inkomen van twee keer modaal is de percentuele stijging minder: 2,4%.

Wat verandert er in 2023 financieel?

Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting.

Wat krijgen we in januari 2023?

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand.

Hoeveel huurtoeslag krijg ik in 2024?

De maximale huurprijs waarmee je recht hebt op huurtoeslag gaat per 2024 verdwijnen. Daardoor kunnen lage inkomens met een huurprijs boven de 'huurtoeslaggrens' (die ligt dit jaar op €763,47 ) toch huurtoeslag aanvragen. Dat is goed nieuws voor huurders met een laag inkomen en torenhoge huur.

Hoe werkt de nieuwe huurtoeslag?

Het systeem van de huurtoeslag wordt wel versoberd. Vanaf 2024 krijgen huurders alleen nog huurtoeslag op basis van de kale huur. Servicekosten tellen dan niet meer mee voor de hoogte van de toeslag. Verder gaat het bedrag waarover je geen huurtoeslag krijgt voor alle huurders met 4 euro per maand omhoog.

Hoeveel spaargeld mag je hebben om huurtoeslag te krijgen?

In 2023 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan € 33.748. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van u samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 zijn.

Hoeveel spaargeld mag je hebben om zorgtoeslag te krijgen?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Waarom krijg ik 154 euro zorgtoeslag?

Je krijgt volgend jaar een stuk meer

Mensen die nu al zorgtoeslag ontvangen, krijgen volgend jaar een hoger bedrag op hun rekening gestort. Alleenstaanden met een minimuminkomen of bijstandsuitkering krijgen er maar liefst 43 euro per maand bij. Je ontvangt dan tot 154 euro maandelijks van de Belastingdienst.

Waar heeft een niet werkende vrouw recht op?

Wanneer je een niet werkende partner hebt en deze is geboren vóór 1963 dan heeft je partner recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting als niet werkende partner. Deze bedraagt voor 2023 € 3.070,- voor een partner jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Aan de uitbetaling zitten aantal voorwaarden.

Heb ik recht op geld als ik niet werk?

Voorwaarden algemene bijstand

u bent 18 jaar of ouder; u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien; u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien; u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Waar heb je recht op als je geen werk hebt?

Controleer of u recht heeft op een uitkering

Vraag uw gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Bent u uw baan verloren? Vraag dan eerst aan UWV of u recht heeft op een uitkering, zoals een WW-uitkering of WIA-uitkering.

Vorige artikel
Is geboortegewicht erfelijk?