Dein Partner bringt Kinder mit? 5 Tipps, damit es FÜR ALLE funktioniert!

Welke partner kind ten laste?

Gevraagd door: Mare van Wassenaar  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (1 stemmen)

Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

Welke personen kan je ten laste nemen?

Jullie moeten verwant zijn: je kan dus enkel je ouders, grootouders, overgrootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen ten laste nemen. Die personen moeten op 1 januari van het aanslagjaar (dus het jaar waarin je je belastingaangifte indient) deel uitmaken van je gezin.

Kan mijn vriend mij ten laste nemen?

Kan ik hem/haar ten laste nemen? U kunt uw wettelijk samenwonende partner nooit ten laste nemen. Als u of uw wettelijk samenwonende partner geen of heel weinig beroepsinkomsten (loon, werkloosheidsuitkering, pensioen, …) heeft, heeft u automatisch recht op het 'huwelijksquotiënt'.

Heb je personen ten laste bij het ziekenfonds?

Algemene voorwaarde

Om aan te kunnen sluiten als persoon ten laste mag je maximaal een inkomen hebben van 2534,53 euro bruto per kwartaal. Dat kan je bewijzen met loonfiches, een attest van het OCMW of een verklaring op eer. Deze voorwaarde geldt dus voor alle onderstaande categorieën.

Kan je elk 1 kind ten laste nemen?

Eenmaal je kinderen hebt, zijn ze ten laste. Ze geven recht op een verhoging van de belastingvrije sommen en dus op een belastingvoordeel.

42 gerelateerde vragen gevonden

Wie kan best het kind ten laste nemen?

Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

Wie kan best kind ten laste nemen?

Over het algemeen zijn kinderen fiscaal ten laste van hun ouders. Ouders met een kind ten laste hebben recht op een hogere belastingvrije som dan als ze geen kinderen zouden hebben. Je moet deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar.

Kan je je ouders ten laste nemen?

U kunt uw moeder, net zoals uw andere voorouders, broers en zussen, die 65 jaar zijn en een pensioen ontvangen, ten laste nemen als ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in de vraag 'Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?' .

Hoeveel krijg je aan de ziekenkas?

De werknemer blijft uitkeringen ontvangen van het ziekenfonds: 65% van het begrensde brutoloon voor een werknemer die ten minste één persoon ten laste heeft. 55% voor een alleenstaande werknemer. 40% voor een samenwonende werknemer.

Hoeveel mag je verdienen om nog ten laste te zijn?

Bent u getrouwd of wettelijk samenwonend, dan mag uw kind, om voor 2019 ten laste te zijn, dit jaar niet meer dan € 3.330 nettobestaansmiddelen hebben. Woont u alleen of woont u feitelijk samen, dan is het grensbedrag € 4.810 of, voor een kind met een handicap, € 6.110.

Heeft samenwonen invloed op mijn loon?

Door de toepassing van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de partner met laag beroepsinkomen, houdt de gehuwde of wettelijk samenwonende voornaamste kostwinner een hoger nettoloon over.

Wat zijn de nadelen van samenwonen?

Nadelen aan samenwonen
  • De wekker van een ander. Wanneer jullie niet op hetzelfde moment uit bed moeten zijn wekkers een regelrechte ramp. ...
  • Stil zijn. ...
  • Plannen. ...
  • Ruzie. ...
  • Alles moet samen worden besproken. ...
  • Spullen. ...
  • Samen eten. ...
  • Boodschappen delen.

Wat is feitelijk samenwonen?

Als u samenwoont, maar niet getrouwd bent en ook geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebt, vormen u en uw partner een feitelijk gezin. In dat geval wordt u ieder afzonderlijk belast op uw eigen inkomsten en moet u ieder afzonderlijk een aangifte indienen.