PiratenHits - M'n zus van 21 heeft verkering

Wat is de vriend van mijn zus voor mij?

Gevraagd door: ing. Samuel Demir  |  Laatste update: 26 februari 2024
Score: 4.3/5 (62 stemmen)

Een zwager is dan 'de man van je eigen zus' of 'de man van je eigen broer'. Een schoonbroer is dan 'de broer van je man' of 'de broer van je vrouw', of 'de man van de zus of broer van je man of vrouw'.

Hoe noem je de vriend van mijn zus?

Zowel schoonbroer als zwager is correct. Schoonbroer wordt hoofdzakelijk in België gebruikt, zwager vooral in Nederland. De woorden hebben allebei dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'.

Wat is een zwageres?

1. de echtgenote van iemands broer of zus, of de zus van iemands echtgenoot of echtgenote.

Wat is de broer van je zwager?

Gangbaarheid. Het woord schoonbroer staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Waarom heet het schoonzus?

Snaar of snaartje is een oud inheems woord voor 'de echtgenote van je broer': in ouder Nederlands en ook in de dialecten bestonden verschillende woorden voor 'de zus van je man of vrouw' (schoonzus) en 'de vrouw van je broer' (snaar of zwagerin). De familie van die laatste is geen familie van jou.

18 gerelateerde vragen gevonden

Hoe heet de zus van mijn oma?

Dat is je oudtante. Ik denk dat gewoon tante en dan haar naam best wel een nette manier is van je oudtante aanspreken… gewoon effe vragen. Groottante.

Wat is de dochter van mijn schoonzus?

I de nicht zelfst.

Hoe noem je de broer van de vriend van je zus?

Toelichting. Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'. (1) De zwager van de beste vriendin van mijn zus is ook op vakantie in Benidorm.

Hoe heet de zus van je broer?

Schoonzus. > > En de vrouw van je eigen broer?

Wat is de man van mijn schoonzus?

Is je zus met een leuke vrouw getrouwd? Dan heb je er een schoonzus bij. Maar als je zus met een man trouwt, dan noem je hem een zwager.

Hoe heet de partner van je zwager?

Het kan de vrouwelijke partner zijn van iemands broer of zus. (De vrouwelijke partner van mijn broer/zus is mijn schoonzus.)

Is een zwager familie?

Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Hoe heet de partner van je schoonbroer?

(De mannelijke partner van mijn broer/zus is mijn zwager.)

Hoe heet een dochter van je zus?

Neef (m.) en nicht (v.) zijn twee verschillende familierelaties: Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/zus, ook wel oomzegger of tantezegger.

Hoe noem ik de man van mijn tante?

De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd. Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Hoe noemt men de zoon van mijn zus?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor 'de zoon van iemands oom of tante' als voor 'de zoon van iemands broer of zus'.

Kan je verliefd worden op je broer of zus?

Wanneer broers en zussen daarentegen gescheiden van elkaar opgroeien is het mogelijk dat ze zich seksueel zeer sterk tot elkaar aangetrokken voelen, een verschijnsel dat bekendstaat als genetische seksuele aantrekking.

Heb je hetzelfde DNA als je broer of zus?

Als je dezelfde vader of moeder hebt, zijn je broers en zussen je biologische familie. Een groot deel van het DNA is bij iedereen hetzelfde. Maar sommige stukken DNA verschillen per persoon. Iedereen heeft zijn of haar eigen varianten in het DNA en daardoor een eigen 'DNA-profiel'.

Hoe noem je familieleden?

Je familie bestaat meestal uit: opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten, papa, mama, broers en zussen. Bij je familie hoort ook een achternaam of familienaam, maar die is niet altijd hetzelfde. Deze volgt meestal de mannelijke lijn. Dus van opa op vader en vervolgens op de zoon.

Wat is een broer en zus relatie?

De broer-zus-relatie is een unieke relatie, vanwege de hoeveelheid tijd die broers en zussen samen doorbrengen en de levenslange duur van deze relatie. Bovendien is een broer of zus de enige die dezelfde ouderlijke scheiding meemaakt als jijzelf, al kan deze natuurlijk anders worden ervaren.

Wat is een half zus of broer?

Een halfzus of -zuster is een vrouwelijk familielid met wie men één ouder gemeen heeft. Bij een mannelijk familielid spreekt men van halfbroer. Dus halfzusters en/of -broers hebben ofwel dezelfde vader ofwel dezelfde moeder.

Kan je trouwen met je broer of zus?

U mag bijvoorbeeld niet met uw broer of zus trouwen. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie.

Kun je met je achterneef trouwen?

Het verbod kwam er niet. Maar sinds 2015 mogen huwelijken tussen nichten en neven in Nederland alleen als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil willen trouwen.

Hoe noem je het kind van de nicht van je moeder?

De nicht van haar moeder? Een achtertante? Of heet dat gewoon ook een achternicht, net zoals dat mijn nichtje voor mijn moeder ook een nichtje is.

Wat zijn schoonouders van elkaar?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.