Wilco en de leugendetector | Alles Kids | Afl. 3

Welke nationaliteit krijgt mijn kind?

Gevraagd door: Arie Kurt  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (63 stemmen)

Automatisch Nederlandse nationaliteit
Een kind krijgt in de volgende gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit: De moeder heeft de Nederlandse nationaliteit. De ouders hebben allebei de Nederlandse nationaliteit. De vader heeft de Nederlandse nationaliteit en is getrouwd met de moeder.

Kan mijn kind 2 nationaliteiten hebben?

Dubbele nationaliteit bij geboorte

In sommige gevallen heeft u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit. Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren. Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaat. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben.

Hoe bepaal je iemands nationaliteit?

Hoofdregel. In Nederland wordt het staatsburgerschap in de regel verkregen door geboorte. Hoofdregel van de Rijkswet op het Nederlanderschap is dat iemand Nederlander is, als op het moment van geboorte één der ouders Nederlander is. De rijkswet trad in 1984 in werking.

Kan ik Nederlander worden door mijn kind?

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Wat is je nationaliteit als je in Nederland geboren bent?

U bent van rechtswege Nederlander als uw vader Nederlander was op het moment van uw geboorte. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren. Als u uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader bent geboren dan bent u niet van rechtswege Nederlander.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wat betekent de nationaliteit?

Nationaliteit is de juridische band tussen een individu en een staat die recht geeft op erkenning als lid van die staat. In de Universele verklaring staat dat ieder mens recht heeft op een nationaliteit. Ook mag er veranderd worden van nationaliteit.

Hoeveel nationaliteiten mag een Nederlander hebben?

En wilt u Nederlander worden? Dan geldt als hoofdregel dat u na naturalisatie geen dubbele nationaliteit mag hebben. U mag dus naast de Nederlandse nationaliteit geen andere nationaliteit(en) houden. Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van uw andere nationaliteit(en).

Wat is Ranov?

De afkorting RANOV betekent Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet. Deze regeling is ook wel bekend onder de term pardonregeling. Vreemdelingen die vallen onder deze regeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen onder de reguliere voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen.

Hoe lang moet je in Nederland wonen om Nederlander te worden?

U bent 18 jaar of ouder. U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag soms korter dan 5 jaar zijn, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander. U heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Welke landen mag je dubbele nationaliteit hebben?

Een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten). Een bijzonder geval is de republiek Ierland, dat het staatsburgerschap toekent als men op het eiland Ierland geboren is, dus inclusief Noord-Ierland.

Hoe weet ik of ik een dubbele nationaliteit heb?

Sinds 6 januari 2014 wordt als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een of meer andere nationaliteit(en) niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich inschrijft.

Wat voor nationaliteit heb ik?

Bent u de vader en heeft u de Nederlandse nationaliteit op het moment dat uw kind geboren wordt? Dan krijgt uw kind alleen de Nederlandse nationaliteit als: u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de niet-Nederlandse moeder van het kind, of. u het kind voor de geboorte heeft erkend.

Hoe krijg ik een dubbele nationaliteit?

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland. U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat.

Waarom hebben Marokkanen een dubbel paspoort?

Het hebben van twee paspoorten kan een voordeel zijn. Voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het gemakkelijker om bijvoorbeeld familie te bezoeken, een bedrijf te beginnen of een huis te kopen. Daar komt bij dat veel immigranten emotionele waarde hechten aan het paspoort van hun land van herkomst.

Hoe word je Canadees?

Je moet 18 jaar of ouder zijn, over de vaardigheid van minimaal één van de officiële talen (Frans of Engels) beschikken, en een algemene kennis hebben van de Canadese samenleving. Je moet ook goed op de hoogte zijn van je rechten en plichten als Canadese staatsburger.

Hoe kan ik de Spaanse nationaliteit krijgen?

Als je tien jaar in Spanje hebt gewoond, met ten minste vijf jaar hiervan geregistreerd als 'permanente bewoner', kun je een aanvraag indienen om Spaanse staatsburger te worden.

Wat heb ik nodig om Nederlandse nationaliteit aan te vragen?

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
  • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.

Kan iedereen Nederlander worden?

U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste 1 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet- tijdelijk verblijfsdoel (zie de aparte publicatie voor oud-Nederlanders).

Hoeveel kost een Nederlandse nationaliteit?

Naturalisatie kost: voor u alleen: € 945,00. voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1206,00. voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 139,00.

Wie zijn pardonners?

De 'pardonners' zijn een groep van 27.000 vluchtelingen die in 2007 na een generaal pardon alsnog een verblijfsvergunning kregen.

Kan je in Nederland wonen zonder Nederlands paspoort?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat voor verblijfsvergunning heb ik?

V: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

De houder van een 'EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene' (type V)mag voor onbepaalde tijd in Nederland wonen (verblijven). Met deze verblijfsvergunning kan de houder daarnaast makkelijker gaan wonen (verblijven) in een ander EU land.

Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit behouden?

Nederlandse nationaliteit behouden

Volgens de huidige wetgeving behoudt u de Nederlandse nationaliteit, als u steeds op tijd het Nederlandse paspoort verlengt of een verklaring van bezit van Nederlanderschap aanvraagt. Op tijd wil zeggen: voordat de periode van 13 jaar verstrijkt dat een paspoort geldig is.

Kun je Duitse en Nederlandse nationaliteit hebben?

Vroeger eiste Duitsland dat men zijn paspoort moest inleveren als men een andere nationaliteit had aangenomen. Dit is inmiddels gewijzigd in verband met het Europees verdrag over staatsburgerschap en daardoor is het in Duitsland toegestaan ook een ander Europees staatsburgerschap en paspoort te hebben.

Hoeveel nationaliteiten mag je hebben in België?

In principe kan het parlement een wet goedkeuren die het verbiedt om twee nationaliteiten te bezitten. Mensen met een internationale achtergrond zouden dan sowieso een keuze moeten maken. Wie bijvoorbeeld een buitenlands paspoort heeft en Belg wil worden, zou dan zijn oud buitenlands paspoort moeten opgeven.

Vorige artikel
Hoe halen ze een miskraam weg?