Kinderrechten: welke zijn er allemaal? - Mr. Chadd Academy

Welke kinderrechten worden er geschonden?

Gevraagd door: Anouk de Leeuw  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (52 stemmen)

Kinderrechten kunnen op allerlei manieren worden geschonden. Individueel: bijvoorbeeld wanneer het kind mishandeld of misbruikt wordt. Maar ook collectief: bijvoorbeeld wanneer kinderen op basis van hun geslacht, nationaliteit, afkomst of een handicap worden uitgesloten van bepaalde rechten.

Welke landen worden kinderrechten niet nageleefd?

Landen waar de rechten van het kind zeer onvoldoende worden beschermd zijn Afghanistan (181), Sierra Leone (180), Tsjaad (179), Equatoriaal-Guinea (178) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (177).

Welke kinderrechten zijn het belangrijkst?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Welke kinderrechten worden er niet nageleefd in Colombia?

Sommige kinderen weten goed hoe je een wapen moet gebruiken, maar hebben niet leren lezen en schrijven. De stem en rechten van kinderen worden nauwelijks meegenomen in het vredesproces, dat is een gemiste kans."

38 gerelateerde vragen gevonden

Welke kinderrechten worden er geschonden in Bangladesh?

Kinderrechten in Bangladesh

Wettelijk gezien is kinderarbeid in Bangladesh tot op zekere hoogte verboden. Bengaalse kinderen moeten verplicht naar school tot hun 10e levensjaar en mogen als ze van school gaan niet voor hun 14e levensjaar gaan werken.

Wie heeft de kinderrechten bedacht?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Waar heeft ieder kind recht op?

Ieder kind heeft recht op vrije tijd om te luieren, sporten of spelen. Ook moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om aan culturele activiteiten mee te doen. Als je iets doet wat volgens de wet verboden is, kun je met de politie in aanraking komen. En als het ernstig is, kun je zelfs een straf krijgen van de rechter.

Welke rechten hebben de kinderen?

Rechten voor het kind
 • Recht op provisie (onderhoud) Kinderen hebben recht op voeding en gezondheidszorg. Kinderen hebben recht op onderwijs. ...
 • Recht op protectie (bescherming) Kinderen mogen niet mishandeld of verwaarloosd worden. ...
 • Recht op participatie (inspraak) Kinderen hebben recht om gehoord te worden.

Welke landen hebben de rechten van het kind niet ondertekend?

Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Wat zijn de rechten van een 15 jarige?

 • Je bent meerderjarig en volwassen voor de wet.
 • Je mag stemmen bij verkiezingen.
 • Je kunt een proces aanspannen.
 • Iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen.
 • Je mag 's nachts werken.
 • Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders.
 • Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt.

Wie controleert kinderrechten?

Sinds 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is onafhankelijk houdt de overheid scherp door te controleren of kinderrechten in Nederland worden nagekomen. Niet alleen controleert de Kinderombudsman de overheid, maar bijvoorbeeld ook private organisaties, jeugdhulp en gezondheidszorg.

Wat met kinderrechten in andere landen?

Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden. Een land moet er dan voor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Waar hebben mensen recht op?

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (korte versie)
 • Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 • De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 • Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 • Slavernij is verboden.
 • Martelen is verboden.
 • Je hebt het recht op erkenning voor de wet.

Welke rechten heeft een kind van 12 jaar?

Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders. Je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kun je je voor- of achternaam laten veranderen. Je mag, als je je rijbewijs hebt gehaald, nu ook zonder begeleider in een auto rijden.

Wie heeft het Kinderrechtenverdrag geschreven?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Is er kinderarbeid in Bangladesh?

Er werken nog steeds meer dan 3,5 miljoen kinderen van 5 tot 17 jaar in Bangladesh. De hoogste concentratie werkende kinderen is te vinden in Dhaka Division waar naar schatting 690.000 kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid.

Welke organisaties zetten zich in voor kinderrechten in Bangladesh?

Bangladesh is een van de landen waar UNICEF actief is om de situatie en rechten van kinderen te verbeteren. Met het BB4C-programma werken we samen met 40 fabrieken in Bangladesh en vaak ook de kleding- en textielbedrijven die hier kleding laten produceren.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Wie controleert de landen of het Kinderrechtenverdrag goed uitgevoerd wordt?

Controle door het VN-Kinderrechtencomité De internationale controle op de naleving van het IVRK (art. 43) gebeurt door het Comité voor de Rechten van het Kind. Dit Comité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen en zetelt in Genève.

Welk kinderrecht werd er niet gerespecteerd?

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

Wat kun je doen als je 15 bent?

Als je 15 jaar bent, mag je licht, niet-industrieel werk doen:
 • Je mag lichte werkzaamheden in een winkel doen. ...
 • Je mag lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. ...
 • Je mag avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. ...
 • Je mag lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen.

Is 15 en 18 legaal?

Er is wettelijk gezien niets dat je verbiedt een relatie te hebben met iemand die jonger of ouder is dan jij. Het is aan je partner en jou om zelf te bepalen wat jullie oké vinden, waar jullie je fijn bij voelen. Op vlak van seks heeft de wet wel wat te zeggen.

Vorige artikel
Wat is een Zwangerschapskussen?
Volgende artikel
Wat doe je een baby s nachts aan?