Why Prosecutors Are the Most Powerful People in the Courtroom | Opinions | NowThis

Welke 3 beslissingen kan de officier van justitie nemen?

Gevraagd door: dr.h.c. Morris Evers  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.3/5 (24 stemmen)

Wat is de taak van de officier van justitie?
 • Opsporing. De officier van justitie vertegenwoordigt het OM. ...
 • Vervolging. De officier van justitie kan voor lichte strafbare feiten zelf een straf opleggen. ...
 • Seponeren. De officier van justitie kan ook besluiten om een zaak niet in behandeling te nemen (seponeren). ...
 • Strafzaak.

Welke beslissingen kan de officier van justitie nemen?

Welke straffen kan de officier van justitie geven?
 • Een schadevergoeding aan jou of andere slachtoffers.
 • Een geldboete.
 • Een taakstraf van maximaal 180 uur. ...
 • Een verbod van maximaal 6 maanden om auto te rijden.
 • Een verbod, bijvoorbeeld een stadionverbod of straatverbod.
 • Een inbeslagname van goederen.

Welke drie keuzes heeft een officier van justitie als hij of zij een zaak krijgt voorgelegd?

De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek in strafzaken. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal hij besluiten de zaak voor de rechter te brengen (te dagvaarden), een schikking aan te bieden of de zaak te seponeren (bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs).

Welke 3 rechten zijn verplicht te vertellen bij een aanhouding?

Wat zijn mijn rechten bij aanhouding?
 • U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht.
 • U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht).
 • U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten.

Welke 3 mogelijkheden zijn er na het in verzekering stellen?

Verlenging inverzekeringstelling

Er zijn 3 mogelijkheden: de politie houdt u nog maximaal 3 dagen langer vast op het politiebureau; de politie laat u vrij; u wordt voorgeleid aan de officier van justitie.

39 gerelateerde vragen gevonden

Wat mag de politie wel en niet doen?

Agenten mogen het volgende doen:
 • identiteitscontrole;
 • tassencontrole;
 • aanhouden en staandehouden;
 • harder rijden in het verkeer;
 • met signaallicht en sirene rijden;
 • geweld gebruiken;
 • onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel;
 • telefoon tappen;

Welke strafbare feiten voorlopige hechtenis?

Gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan

Dat zijn in ieder geval alle misdrijven waarvoor 4 jaar of meer kan worden opgelegd. In de wet staan ook nog enkele andere misdrijven specifiek opgenoemd, zoals bedreiging, verduistering, afdreiging en oplichting.

Kan je als burger iemand aanhouden?

Burgers die een persoon die een strafbaar feit (dwz een misdrijf of een overtreding) begaat op heterdaad betrappen, mogen deze persoon aanhouden en onverwijld overdragen aan de politie zonder daarbij onnodig geweld of wapens te gebruiken.

Kan je aangehouden worden bij verhoor?

Voorafgaande aan het verhoor wordt uw identiteit door de politie vastgesteld en zal de politie uw vingerafdrukken nemen. Ook wordt er een foto van u gemaakt. In sommige gevallen staat in de brief vermeld dat u voorafgaande aan het verhoor zult worden aangehouden als verdachte.

Wat zegt de politie als je bent aangehouden?

Als u door de politie wordt aangehouden, wordt aan u verteld waarvan u wordt verdacht en u gewezen op uw rechten. Aan u wordt medegedeeld dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Dit is de cautie. Er wordt een folder met uw rechten uitgereikt en u mag contact opnemen met een advocaat.

Wat is de belangrijkste taak van de officier van justitie?

In de rechtszaal treedt de officier van justitie op als aanklager. Hij vertelt aan het begin van de zitting waarvoor de verdachte terecht staat (tenlastelegging) . De rechter stelt hierna vragen aan de verdachte en eventueel aan getuigen.

Welke macht is officier van justitie?

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.

Welke straffen kan een officier van justitie opleggen?

In de strafbeschikking kan het OM verschillende soorten straffen opleggen, zoals een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding. Het opleggen van gevangenisstraf is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is, moeten aan de rechter worden voorgelegd.

Welke soorten sepot zijn er?

Welke soorten sepot zijn er? Een officier kan verschillende redenen hebben om een zaak te seponeren. Dit kan in de vorm van een technisch sepot of een beleidssepot. Daarnaast kan een zaak voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden geseponeerd.

Welke vragen stelt de officier van justitie?

De officier van justitie geeft informatie over spreekrecht en de mogelijkheden om een schadevergoeding te eisen van de verdachte. Je kunt ook zelf vragen stellen aan de officier van justitie. Bijvoorbeeld over het onderzoek van de politie en het dossier van je strafzaak.

Wat zijn de 8 stappen in een rechtszaak?

 • Verzoekschrift / dagvaarding. In deze eerste stap wordt er een dagvaarding gestuurd naar de gedaagde. ...
 • Comparitie. ...
 • Vonnis van de rechter. ...
 • Hoger in beroep gaan. ...
 • Opsporingsonderzoek door de officier van justitie. ...
 • Dagvaarding door deurwaarder. ...
 • Zitting en vonnis van de rechter. ...
 • In hoger beroep gaan.

Hoe word je uitgenodigd voor een verhoor?

U krijgt meestal een uitnodiging voor een verhoor bij de politie. De politie vraagt u vriendelijk of u op het in de brief vermelde tijdstip op het politiebureau wilt verschijnen om te worden gehoord. Soms is de uitnodigingsbrief van dwingender opgesteld en gaat het om een ontbieding voor verhoor.

Wat is een goed verhoor?

U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit.

Wat is een verhoor categorie 3?

Een verhoor categorie 3 heeft specifiek betrekking op verdachten die momenteel niet van hun vrijheid zijn beroofd maar wel worden verhoord voor misdrijven die mogelijks tot een gevangenisstraf kunnen leiden.

Wat is artikel 53?

Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden. De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.

Wat is het verschil tussen aanhouden en arresteren?

Als je wordt aangehouden, moet je je ook identificeren maar dan wordt je door de politie meegenomen naar een politiebureau. Dit noemen mensen ook wel een arrestatie. Op het politiebureau wordt je dan voorgeleid en verhoord. Stilhouden betekent dat de politie je aanspreekt, zonder dat je ergens van verdacht wordt.

Welk artikel staande houden?

De staande houding heeft als enig doel om de identiteit van de verdachte te achterhalen. De bevoegdheid van een opsporingsambtenaar om een verdachte staande te houden om zijn identiteit vast te stellen is vastgelegd in artikel 52 van het wetboek van strafvordering.

Hoe lang mag iemand in voorlopige hechtenis zitten?

Het voorarrest kan dus in totaal uiterlijk 110 dagen duren: maximaal 2 keer 3 dagen inverzekeringstelling; maximaal 14 dagen bewaring; maximaal 90 dagen gevangenhouding.

Wie bepaalt voorlopige hechtenis?

Een rechter beslist over de voorlopige hechtenis. Een rechter beslist over bewaring of gevangenhouding/gevangenneming. Lees hieronder welke de rechter de beslissing neemt en hoe.

Hoe lang kun je vastgehouden worden?

Wanneer u bent aangehouden in verband met een verdenking van een strafbaar feit, mag de politie u 9 uur vasthouden voor nader onderzoek. Deze periode wordt vaak gebruikt om u als verdachte te horen. De nachtelijke uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur tellen daarbij niet mee.

Volgende artikel
Kan je sondevoeding thuis krijgen?