Wat doet mishandeling met een kinderbrein?

Wat voor soort kindermishandeling zijn er?

Gevraagd door: Jasmijn Koning  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (58 stemmen)

Kindermishandeling kent zes vormen: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige van partnergeweld. Soms zijn kinderen slachtoffer van één van deze vormen, vaker komen vormen tegelijkertijd voor.

Welke 5 vormen van kindermishandeling zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Wat is strafbare kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Welke soort kindermishandeling komt het meest voor?

In Dordrecht wordt per 100 kinderen tien keer zoveel mishandeling geregistreerd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als in Amsterdam. Friesland en Zuid-Holland steken als provincie boven de rest van Nederland uit.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

35 gerelateerde vragen gevonden

Wat doet schreeuwen met een kind?

Dat geldt ook voor regelmatig schreeuwen tegen kinderen, blijkt uit diverse wetenschappelijke studies. Het kan bijvoorbeeld tot op latere leeftijd leiden tot gedragsproblemen als agressief en defensief reageren, stemmingsproblemen als depressie en cognitieve problemen zoals concentratiestoornissen.

Wat is ernstige kindermishandeling?

Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, (emotionele) verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Hoeveel kinderen worden er gemiddeld mishandeld?

Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas! Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring.

Hoeveel procent van kinderen wordt mishandeld?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel kinderen gaan dood door kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Hoe bewijs je kindermishandeling?

kenmerken ouders/gezin
 • ouder troost kind niet bij huilen.
 • ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling.
 • ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind.
 • ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen.
 • ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen ('shopping')

Wat zijn de symptomen van kindermishandeling?

Hoe gedraagt het kind zich?
 • Is snel afgeleid.
 • Is overdreven druk of juist overdreven rustig.
 • Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in.
 • Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school.
 • Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.
 • Speelt gewelddadige of seksuele situaties na.

Wat is fysieke kindermishandeling?

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke of fysieke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan met de vlakke hand of een voorwerp, schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen.

Is je kind uitschelden kindermishandeling?

Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen. Ook het opsluiten of (sociaal) isoleren van een kind valt hieronder.

Wat is de Week tegen kindermishandeling?

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Hoeveel kinderen groeien onveilig op?

Aantal gevallen van kindermishandeling

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland.

Hoeveel kinderen hebben last van huiselijk geweld?

Naar schatting zijn er in 2017 tussen de 90.000 en 127.000 kinderen die met één of meerdere vormen van mishandeling te maken hebben gehad.

Hoeveel kinderen ervaren huiselijk geweld?

Op basis van een andere bron, de informantenstudie onder professionals van Universiteit Leiden/TNO Child Health, hebben naar schatting tussen de 89 duizend en 127 duizend kinderen van 0 tot en met 17 jaar in 2017 te maken gehad met kindermishandeling. Dit komt neer op ongeveer 3 procent van alle minderjarigen.

Hoeveel seksueel misbruik?

Volgens het CBS zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van aanranding, verkrachting en/of misbruik. Hiervan is 90% vrouw en 10% man. Wordt fysieke seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen meegeteld, dan ligt het aantal slachtoffers nog veel hoger.

Wat is kindermishandeling veilig thuis?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind.

Waarom gillen en schreeuwen kinderen?

Kinderen gillen en schreeuwen vaak wanneer ze in een groep samen zijn. Dit doen ze om aandacht te vragen. Een kind denkt: als ik zo hard mogelijk praat of gil dan word ik gehoord. En omdat kinderstemmen vaak hoger zijn dan die van volwassenen, lijkt het alsof ze meer lawaai maken.

Hoe voorkom je schreeuwen tegen kind?

5 tips om te stoppen met schreeuwen
 • Niet dreigen. Geef waarschuwingen en herinneringen, maar laat bedreigingen achterwegen.
 • Maak contact. Als je kind de eerste keer dat je iets zegt niet luistert, loop dan naar hem toe. ...
 • Tot tien tellen. ...
 • Ken de regels. ...
 • Wees consequent.

Hoe stop ik met schreeuwen tegen kind?

10 Tips: Schreeuwen doen we niet meer!
 • Voorkom stressvolle situaties.
 • Waarschuw op tijd.
 • Weet wanneer je sneller getriggerd bent.
 • Lach samen met je kinderen.
 • Maak een lijst met uitspraken, die je wel kan zeggen.
 • Neem een time out om schreeuwen tegen je kind te voorkomen.
 • Preken helpt niet.

Vorige artikel
Hoeveel cc baby 8 kilo?