Toeslagenaffaire. De ellende uitgelegd.

Wat is kindertoeslagen?

Gevraagd door: Xavi Verbeek  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (14 stemmen)

Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor kinderopvang. De toeslag wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders en de levenssituatie. Ook het aantal kinderen dat naar een opvang gaat heeft invloed op de hoogte van de toeslag.

Wat ging er fout bij de Toeslagenaffaire?

Zij hadden – vaak kleine – fouten gemaakt of waren misleid door gastouderbureaus, en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen. Veel gedupeerde ouders raakten hierdoor in de schulden, die in sommige gevallen opliepen tot tienduizenden en zelfs honderdduizenden euro's.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Waar vul je kinderopvang in bij belastingaangifte?

Bij het invullen van de aangifte moet de belastingplichtige de beperking tot 11,20 euro per oppasdag zelf toepassen. In Vak X, Rubriek B, code 1384-71 mag u dus maximum 11,20 euro vermenigvuldigd met het aantal opvangdagen invullen.

Wie vraagt kinderopvangtoeslag aan vader of moeder?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

26 gerelateerde vragen gevonden

Welke ouder moet kinderopvangtoeslag aanvragen?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je verzamelinkomen. Je komt in aanmerking voor deze toeslag als de ouder(s) werken. Als je een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Is kinderopvang fiscaal aftrekbaar?

De kinderopvangkosten zijn niet meer aftrekbaar. De kinderopvangtoeslag is hiervoor in de plaats gekomen. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, ontvang je dit van de Belastingdienst als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Hoe fiscaal attest kinderopvang invullen?

Ofwel met het fiscaal attest van je opvang

De organisator vult de gegevens aan met: de identificatiegegevens van jou en je kind. gegevens over het tarief, het aantal opvangdagen en het betaalde bedrag.

Welke posten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

  • Aftrekposten en kortingen. Eigen woning. Box 3 (vermogensrendementsheffing) Buitenland.
  • Zorgtoeslag. Huurtoeslag. Kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag.
  • Belasting terugvragen of toeslag aanvragen voor jongeren. Betalen en ontvangen. Box 3 (vermogensrendementsheffing) Brexit en uw douanezaken. Btw (omzetbelasting) Buitenland.

Waarom krijg ik minder kinderopvangtoeslag?

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Hoe snel krijg je kinderopvangtoeslag terug?

Nadat de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen staat, krijgt u de eerste betaling. U krijgt uw toeslag rond de 20e van de maand uitbetaald. Is het al de 20e geweest? Dan moet u wachten tot de volgende betaaldag.

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Wat ging er mis bij de kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden.

Hoe weet je of je gedupeerde bent van toeslagenaffaire?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Welke toeslagen vallen onder de toeslagenaffaire?

Op dit moment krijgen álle ouders van De Appelbloesem bij wie meer dan 1.500 euro kinderopvangtoeslag is teruggevorderd 30.000 euro, kwijtschelding van publieke en private schulden, 2.000 tot 10.000 euro per kind, 10.000 euro voor de (ex-)partner en meer.

Wat is een fiscaal attest kinderopvang?

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen. De kinderopvang zal je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen.

Waar fiscaal attest aanvragen?

De VMSW stuurt u jaarlijks een fiscaal attest 281.61 voor uw belastingaangifte. U kunt het ook digitaal terugvinden via MyMinFin (aanmelden bovenaan, met e-ID of token). Bewaar dit document zorgvuldig, misschien heeft u het attest nodig voor de fiscus.

Wat moet je doen met jaaropgave kinderopvang?

De Belastingdienst garandeert dat je inkomen op 1 juli is vastgesteld indien je je aangifte voor 1 april doet. Er bestaat een kans dat de Belastingdienst nog aanvullende informatie (zoals een kopie van de jaaropgave) bij je opvraagt voordat de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2021 wordt vastgesteld.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

Kan een kind bij beide ouders ingeschreven staan?

Vroeger kon een kind waarvan de ouders gescheiden zijn op het adres van één ouder een “hoofdverblijf” hebben. Nu kan je een kind ook inschrijven op het adres van de andere ouder, waar het kind zijn hoofdverblijf dus niet heeft. Hierdoor is het kind op het adres van beide ouders ingeschreven.

Kan een kind op twee adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.