Wat ben ik geestelijk gehandicapt?

Wat valt onder geestelijk gehandicapt?

Gevraagd door: Ties van der Laan MA  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (34 stemmen)

Verstandelijke beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Wat valt er onder geestelijk handicap?

Verstandelijke beperking: betekenis

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Mensen die dit hebben, ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten. De gevolgen zijn vooral merkbaar op school, in de omgang met anderen en in hoeverre ze zichzelf kunnen redden in het dagelijks leven.

Hoe noem je een geestelijk gehandicapte?

Een verstandelijke beperking of een verstandelijke ontwikkelingsstoornis, ook wel een verstandelijke handicap, intellectuele stoornis of mentale retardatie en in het verleden geestelijke handicap mentale handicap en zwakzinnigheid, is een ontwikkelingsstoornis waarbij iemands verstandelijke vermogens zich niet met de ...

Welke 5 niveaus van verstandelijke beperking zijn er?

Een aantal van deze groepen zijn uitgelicht:
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB)
 • Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
 • Matige tot ernstige verstandelijke beperking (MEVB/EVB)
 • Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Wat is een geestelijke achterstand?

Term uit de psychiatrie voor een verstandelijke handicap; begrip dat staat voor de problematiek van mensen met beperkte intellectuele vermogens (IQ minder dan 70).

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe herken je iemand met een laag IQ?

Bij (jong)volwassenen kunnen bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau, een klein sociaal netwerk, een gebrek aan concrete vaardigheden als klokkijken en het hebben van wat meer kinderlijke hobby's en voorkeuren tekenen zijn dat er sprake is van een lvb of zwakbegaafdheid.

Welk IQ is verstandelijk beperkt?

ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-34 / ontwikkelingsleeftijd tussen de 3 en 5 jaar); matige verstandelijke beperking (IQ 35-49 / ontwikkelingsleeftijd 6-9 jaar; milde verstandelijke beperking (IQ 50-70 / ontwikkelingsleeftijd 9-12 jaar).

Wat is het verschil tussen een handicap en een beperking?

'Stoornissen' betreffen afwijkingen op orgaanniveau, 'beperkingen' worden door een persoon ondervonden bij het uitvoeren van activiteiten, en 'handicaps' hebben betrekking op de sociale nadelen die een persoon ondervindt als gevolg van gezondheidsproblemen.

Hoe herken ik mensen met een licht verstandelijke beperking?

Zaken waaraan u een persoon met een LVB kunt herkennen, zijn:
 1. Buitenproportioneel boos worden.
 2. Heel teruggetrokken reageren.
 3. Slecht de aandacht bij een gesprek kunnen houden.
 4. Afspraken niet goed nakomen.
 5. Moeite met meekomen op school.
 6. Afwezigheid van een sociaal netwerk.

Wat is de meest voorkomende handicap?

Het meest gerapporteerd worden beperkingen in bewegen, gevolgd door beperkingen in horen en zien. Beperkingen nemen logischerwijs toe met leeftijd.

Hoe oud wordt een geestelijk gehandicapte?

Mensen met een verstandelijke beperking sterven gemiddeld zestien jaar eerder dan mensen zonder beperking. En dat ligt lang niet alleen aan hun beperking, maar ook aan het feit dat ze vaak niet de juiste medische zorg krijgen. "Hun vroegtijdige dood is vaak onnodig." Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Welk IQ is zwakbegaafd?

Iemand met zwakbegaafdheid heeft een IQ tussen de 70 en 85. Iemand met een lichte verstandelijke beperking heeft een IQ tussen 50-70 en beperkingen in het aanpassingsvermogen die zijn ontstaan gedurende de ontwikkelingsperiode.

Is ADHD een handicap?

Als er sprake is van de stoornis ADHD, moet de impact op het participeren in het maatschappelijk leven aangetoond worden volgens de basisdefinitie van een handicap (langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie). Die impact kan zeer wisselend zijn.

Wat is een psychiatrische beperking?

Wanneer we spreken van psychiatrische problematiek, dan bedoelen we zaken die het dagelijkse leven van mensen verstoren en waarbij het nodig kan zijn om behandelingen te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Denk hierbij aan stoornissen als persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en depressies.

Wat betekent een IQ van 50?

Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70. In Nederland kunnen mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 die eigenlijk zwakbegaafd zijn en (ernstige) bijkomende problematiek hebben, eveneens gebruik maken van de zorg voor mensen met een LVB.

Wat voor soorten beperkingen zijn er?

Welke soorten ontwikkelingsbeperkingen zijn er?
 • Persoonlijkheidsstoornissen & verstandelijke beperkingen.
 • Leerstoornissen (waaronder dyslexie en dyscalculie)
 • Motorische stoornissen (dyspraxie)
 • Communicatiestoornissen (waaronder stotteren)
 • Pervasieve ontwikkelingsbeperkingen (Autisme verwante stoornissen)

Wat kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking niet?

Mensen met een LVB kunnen zich moeilijk inleven in een ander

Ze kunnen anderen moeilijk lezen, niet goed begrijpen wat iemand bedoelt en zich ook minder goed verplaatsen in een ander.

Wat is een lage intelligentie?

De gemiddelde Nederlander heeft een intelligentie (IQ) van 100. Als je IQ onder de 80 is, noemen we dit een lichte verstandelijke beperking.

Is laag IQ erfelijk?

Een licht verstandelijke beperking is deels erfelijk. ​​​​​​​Het komt ook voor dat er een spontane mutatie is in de genen van het baby. Dat leidt uiteindelijk tot een afwijking. Die afwijking komt dus niet voor in beide kanten van de familie.

Wat is een erkende handicap?

Attest erkenning van de handicap

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op sociale voordelen bij de DG Personen met een handicap en/of bij andere instanties.

Wat zijn de kenmerken van een verstandelijke beperking?

Algemene kenmerken
 • Een IQ onder de 75.
 • (Blijvende) achterstand in de ontwikkeling, zowel verstandelijk als lichamelijk zoals moeite met leren of bewegen.
 • Psychische problemen zoals moeite met communicatie en aangaan van (vriendschaps)relaties.
 • Moeite met praktische zaken zoals aankleden, eten, omgaan met geld.

Hoe noem je een persoon met een beperking?

Invalide, mindervalide of miva

Je zegt er echter nog steeds mee dat een gehandicapte persoon minder waardevol is. Alternatief: gehandicapte persoon of persoon met een beperking.

Kun je hoogbegaafd zijn zonder hoog IQ?

Over het algemeen wordt uitgegaan van hoogbegaafdheid bij een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen (cognitieve) intelligentie. Het gaat om een wezenlijk andere manier van denken en doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol.

Hoe weet je of je zwakbegaafd bent?

Zwakbegaafd en intelligentie

In een IQ-test waar een normaal begaafd persoon een gemiddelde IQ-score van 100 haalt, heeft een zwakbegaafde een IQ-score tussen de 70 en 85.

Wat is het gemiddelde IQ van een Nederlander?

Het gemiddelde IQ in Nederland is 100, volgens de zogeheten normaalverdeling. Iemand met een score van 130 of hoger geldt als hoogbegaafd. Dit geldt voor ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders. Circa 68 procent heeft een IQ tussen de 85 en 115.

Volgende artikel
Kan school Jeugdzorg inschakelen?