PTSD in Children

Wat is PTSS bij kinderen?

Gevraagd door: kand. Isabella Mohamed D  |  Laatste update: 3 november 2023
Score: 5/5 (42 stemmen)

Bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) houdt een kind lang last van klachten na traumatische gebeurtenissen. Soms houdt een kind langdurig last van klachten na traumatische gebeurtenissen. Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Hoe herken je PTSS bij kinderen?

Deze kinderen hebben last van herbelevingen in de vorm van flashbacks of nachtmerries, vermijden situaties die hen doen denken aan het trauma, rapporteren negatieve veranderingen in hun gedachten en stemmingen die gerelateerd zijn aan het trauma, en ze zijn waakzaam en schrikachtig.

Kan een kind PTSS hebben?

Een kind dat iets ergs meemaakt kan daar lang last van houden. Kinderen jonger dan 7 jaar kunnen minder goed vertellen wat ze voelen. Maar er zijn wel andere signalen dat ze problemen hebben. Als de klachten na 4 weken niet minder worden, kan het een posttraumatische stressstoornis zijn (PTSS).

Wat zijn de kenmerken van PTSS?

PTSS symptomen
 • Terugkerende, onvrijwillige en pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis;
 • Nachtmerries;
 • Flashbacks;
 • Last hebben van prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen (zonder goede reden);
 • Roekeloos of zelfdestructief gedrag;
 • Concentratieproblemen;
 • Overdreven schrikachtig zijn;
 • Altijd waakzaam zijn;

Wat merk je aan iemand met PTSS?

Een PTSS kenmerkt zich door vier groepen verschijnselen die ontstaan als u een psychotrauma heeft doorgemaakt. Dit soort gevoelens uiten zich via woede-uitbarstingen, agressie of prikkelbaarheid, slecht slapen, concentratieproblemen, heel wakker en alert zijn en heftig schrikken van onverwachte dingen.

30 gerelateerde vragen gevonden

Wat niet zeggen tegen iemand met PTSS?

Tips voor naasten

Laat iemand met een posttraumatische stress-stoornis zijn of haar verhaal doen. Luister aandachtig en oordeel niet. Het kost tijd om te herstellen van een trauma. Zeg dus niet “het gaat vast snel over” en schep geen valse verwachtingen.

Hoe herken je jeugdtrauma?

Een trauma herkennen

Je hebt last van sombere gevoelens en / of huilbuien en vaak ben je voortdurend gespannen. Een traumatische ervaring kan leiden tot het hebben van flashbacks van de gebeurtenis, herbelevingen van de gebeurtenis overdag of in je slaap.

Wat zijn triggers bij PTSS?

Bij PTSS gaat het in de meeste gevallen om onverwerkte trauma's die je zelf hebt meegemaakt. Het kan echter ook ontstaan nadat je getuige bent geweest van een trauma die een ander overkwam. Voorbeelden hiervan zijn: het zien gebeuren van een ernstig ongeval of een kind dat getuige is van huiselijk geweld.

Kun je herstellen van PTSS?

PTSS is goed te behandelen en de klachten kunnen daardoor helemaal verdwijnen.

Wat is een PTSS aanval?

Een posttraumatische stressstoornis is een angststoornis. Na een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen blijft de angst bestaan. Die angst kan korte of lange tijd grote impact hebben op je leven. Je hebt last van acute PTSS als je klachten ongeveer een maand aanhouden.

Is mijn kind getraumatiseerd?

Voorbeelden van voorkomende klachten bij kinderen en jongeren met een trauma zijn: nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en/of slaapproblemen. Mogelijk zijn zij ook extra aanhankelijk of vertonen lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

Wat zijn de gevolgen van jeugdtrauma?

Alle vormen van jeugdtrauma bleken een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van angst en/of depressieve stoornissen op volwassen leeftijd. Het sterkste verband werd gevonden voor de mensen met zowel een angst en een depressieve stoornis.

Is PTSS erfelijk?

Genen dragen zowel bij aan de erfelijkheid van PTSS, als aan persoonlijkheidskenmerken die de kans op blootstelling aan schokkende gebeurtenissen verhogen. Door genen beïnvloede persoonlijkheidsfactoren die een rol kunnen spelen in het risico op PTSS zijn bijvoorbeeld neuroticisme.

Kan PTSS verdwijnen?

PTSS kan goed behandeld worden. Kern van de behandeling is dat u de confrontatie met de traumatische gebeurtenis aangaat in plaats van dat u deze probeert te vermijden. Dankzij de behandeling worden de emoties die u hierbij beleeft minder sterk en kunt u de ervaring verwerken.

Hoe ernstig is een PTSS?

PTSS brengt verschillende grote gevolgen met zich mee. Zo ervaar je een slechtere kwaliteit van leven doordat je op verschillende manieren en momenten herinnerd wordt aan die nare gebeurtenis. Hierdoor kun je je verlamd gaan voelen, waardoor je met heel veel moeite je dagelijkse leven kunt leiden.

Is PTSS heftig?

De symptomen van PTSS kunnen erg heftig zijn en veel impact hebben op je dagelijkse leven. Zo kan het zijn dat je niet meer kan werken, je moeite hebt met het onderhouden van relaties en je dagelijkse taken niet meer kan uitvoeren.

Wat gebeurt er in je hersenen als je PTSS hebt?

Patiënten met PTSS hebben verhoogde levels van noradrenaline in hun hersenen. Deze chemische boodschapper is betrokken bij onrust en stress. Dit kan verklaren waarom het voor mensen met PTSS moeilijk is om zich weer veilig te voelen na het meemaken van het trauma.

Is PTSS een depressie?

Een posttraumatische stressstoornis heeft veel invloed op iemands leven. Veel mensen voelen zich daardoor somber. Bij sommige mensen is de somberheid zo groot dat er naast de posttraumatische stressstoornis ook sprake is van een ernstige depressie. Dit komt gelukkig niet heel vaak voor.

Is PTSS een hersenletsel?

Ongeveer 10-25% van de mensen met hersenletsel hebben (ook) een stoornis in de verwerking van de schok van het hersenletsel. De schrik en het gevoel van machteloosheid van het hersenletsel, of daarmee gepaard gaande gebeurtenissen, gaan dan niet vanzelf over. Dat noemen we een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Is PTSS een psychische ziekte?

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan ontstaan nadat iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld een oorlog, natuurramp, ongeluk of mishandeling en (seksueel) geweld. Als je PTSS hebt, blijft je angst de hele tijd bestaan.

Wat doet een psycholoog bij PTSS?

Behandeling voor PTSS

Een psycholoog kan je helpen om de schokkende gebeurtenis te verwerken. Als posttraumatische stress behandeling of PTSS therapie maken wij bewezen succesvol gebruik van EMDR therapie of imaginaire exposure. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization And Reprocessing.

Welke behandelingen zijn er voor PTSS?

Soorten therapie bij PTSS
 • Er zijn verschillende vormen van psychotherapie die goed kunnen helpen bij PTSS. Ze helpen om de nare ervaringen te verwerken. ...
 • Anders leren denken. ...
 • EMDR. ...
 • Vertellen over de gebeurtenissen. ...
 • Een levenslijn maken. ...
 • Schrijftherapie. ...
 • De gebeurtenis 'herschrijven'

Wat is het verschil tussen trauma en PTSS?

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een overval, oorlogsgeweld, een verkeersongeluk, mishandeling of een verkrachting zijn traumatisch en kunnen (langdurig) psychische klachten tot gevolg hebben. Deze psychische klachten kunnen leiden tot een posttraumatische stress-stoornis, oftewel PTSS.

Hoe omgaan met kinderen met trauma?

HOE TE REAGEREN ALS JE KIND IETS TRAUMATISCH HEEFT MEEGEMAAKT; 5...
 1. Over traumatische gebeurtenissen en trauma. ...
 2. Tip 1: Draag je ongerustheid niet over. ...
 3. Tip 2: Ga je kind niet 'anders' behandelen. ...
 4. Tip 3: Push je kind niet om te praten over de gebeurtenis. ...
 5. Tip 4: Stel je kind gerust.

Wat is traumatisch gedrag?

In de psychiatrie en psychologie wordt de term trauma gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.