Piaget's Theory of Cognitive Development

Wat is cognitieve ontwikkeling voorbeelden?

Gevraagd door: Jari van Dam  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.4/5 (9 stemmen)

De cognitieve ontwikkeling is een breed begrip. Leren, onthouden, het oplossen van problemen, intelligentie, taalbegrip en spraak vallen allemaal onder cognitieve ontwikkeling. Bij cognitieve ontwikkeling leert je peuter om informatie uit zijn omgeving te verwerken en op te slaan in zijn hersenen.

Wat valt er onder de cognitieve ontwikkeling?

Met verstandelijke of cognitieve ontwikkeling bedoelen we de ontwikkeling van het denken. Ons denken staat nooit stil en ook het denken van een kind ontwikkelt zich voortdurend. Het leert verbanden leggen , begrijpen en redeneren.

Wat is cognitieve ontwikkeling van een kind?

Cognitieve ontwikkeling is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. In principe is het dus het proces van het leren. Ieder kind wil vanaf zijn/haar geboorte niets liever dan ontdekken en leren, want alles is nieuw en álles is bijzonder.

Wat zijn cognitieve vaardigheden kinderen?

Met cognitieve ontwikkeling bedoelen we dat je peuter zich ontwikkelt in het denkvermogen. Dus begrijpen, onthouden, redeneren en denken. We noemen dit ook wel de ontwikkeling van de intellectuele vaardigheden. Als je kind wordt geboren heeft hij van nature al een aangeboren drang om te willen leren.

Welke cognitieve vaardigheden zijn er?

Voorbeelden van cognitieve vaardigheden
 • Logisch redeneren: het vermogen om verbanden te leggen, patronen te doorzien en conclusies te trekken.
 • Taalvaardigheid.
 • Rekenvaardigheid.
 • Ruimtelijk inzicht.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Creatief denken.
 • Analyseren: oorzaak en gevolg herkennen.

23 gerelateerde vragen gevonden

Wat is cognitie voorbeeld?

Cognitie refereert aan het vermogen te onderscheiden. Onder de cognitieve functies verstaan we onder andere bewustzijn, aandacht en oriëntatie, intellectuele functies zoals oordeelsvermogen, abstractievermogen, uitvoerende functies, intelligentie, taal en rekenen. Ook worden er inprenting en geheugen toe gerekend.

Wat zijn cognitieve problemen?

U kunt dan denken aan: vergeetachtigheid, vergeten welke dag het is of niet op woorden kunnen komen, problemen niet kunnen oplossen, verstoring van het dag- en nachtritme, verdwalen, zichzelf en het huishouden niet meer verzorgen en apathie.

Wat zijn cognitieve spelletjes?

Dit type spelmateriaal is speciaal ontworpen om de cognitieve vaardigheden van kinderen te ontwikkelen en te versterken. Dit betekent dat het kind zijn of haar denkvermogen, problemenoplossend vermogen en concentratie zal verbeteren door het spelen met dit materiaal.

Hoe stimuleer je de cognitieve ontwikkeling van een kind?

De cognitieve ontwikkeling van je baby stimuleren doe je op een speelse manier:
 1. Probeer nieuwe dingen uit en kijk goed naar je kleine. ...
 2. Vanaf de eerste dag tegen je baby praten helpt bij de ontwikkeling van zijn hersenen.
 3. Voorlezen kan je al vanaf jonge leeftijd doen.

Hoe kun je de cognitieve ontwikkeling stimuleren?

Dingen samen doen met jouw kind, sorteren van kleuren, vormen, plaatjes, samen zingen, muziek maken, dansen/ bewegingen maken, elkaar verhaaltjes vertellen, creatief bezig zijn (knutselen). Televisie kijken vinden kinderen vaak erg leuk en van kinderprogramma's kan veel geleerd worden.

Welke leeftijd cognitieve ontwikkeling?

Zesjarigen concentreren zich steeds beter waardoor ze leren lezen en rekenen. Vanaf een jaar of negen brengt je kind moeilijkere begrippen onder woorden en kan hij zich beter inleven in situaties van anderen. En hoe ouder je kind is des te minder hij gefocust is op volwassenen. Leeftijdsgenoten zijn dan belangrijker.

Wat is cognitieve ontwikkeling Piaget?

Volgens Jean Piaget is de cognitieve ontwikkeling van mensen een voortdurende reorganisatie van mentale processen van biologische rijping en hun ervaringen met de omgeving. Biologische rijping houdt verband met de ervaringen die mensen tijdens de levensfases opdoen.

Welke 3 soorten denken kenmerkt de cognitieve ontwikkeling van het schoolkind?

Cognitieve ontwikkeling

· Het sensori-motorische stadium (0 tot 2 jaar), waarin het kind vooral handelt op basis van zintuiglijke indrukken. · Het pre-operationele stadium (2 – 7 jaar), waarin imitatie een belangrijke rol speelt. · Het concreet-operationele stadium (7 tot 11 jaar).

Wat zijn de 5 ontwikkelingsgebieden?

Wat zijn de ontwikkelingsgebieden van een kind?
 1. Motorische ontwikkeling. Dit noemen we ook wel de lichamelijke ontwikkeling van het kind. ...
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 3. Zintuiglijke ontwikkeling. ...
 4. Cognitieve ontwikkeling. ...
 5. Creatieve ontwikkeling.

Wat zijn cognitieve componenten?

Vaak wordt je cognitief functioneren ook wel intelligentie genoemd. Er zijn verschillende cognitieve functies waardoor jij kan leren en ontwikkelen: plannen, aandacht en concentratie, geheugen, handelen, denken en problemen oplossen.

Wat is het cognitieve niveau?

Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen.

Wat te doen bij cognitieve problemen?

Wat kun je doen?
 1. Beweeg regelmatig. ...
 2. Blijf mentaal actief. ...
 3. Gebruik zo weinig mogelijk slaapmiddelen en alcohol. ...
 4. Leg spullen die je vaak kwijt bent op een vaste plaats.
 5. Houd een agenda bij voor afspraken en kijk er dagelijks in. ...
 6. Maak gebruik van boodschappenlijstjes.
 7. Vertel mensen in je omgeving over je geheugenproblemen.

Wat is cognitieve Strategietraining?

Cognitieve strategietraining is gericht op het verminderen van en leren omgaan met cognitieve beperkingen. In de eerste periode na het ontstaan van hersenletsel ligt de aandacht vaak op lichamelijk herstel. Pas later in de tijd kunt u mogelijk nog andere klachten opmerken.

Wat kan een kleuter cognitief?

Cognitieve ontwikkeling

Hij gaat de wereld steeds beter begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen over het 'waarom' van dingen. Probeer daar altijd zo goed mogelijk antwoord op te geven; je kind wil graag dat je hem en zijn vragen serieus neemt.

Wat zijn niet cognitieve vaardigheden?

Non-cognitieve vaardigheden gaan niet over kennis, maar over vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het zijn vaardigheden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een jongere overzicht heeft over taken, doorzettingsvermogen toont, gedisciplineerd werkt of een planning kan maken.

Welke spellen zijn goed voor je hersenen?

Welke spelletjes zijn goed voor je hersenen?
 • Woordpuzzels: Woordzoekers, kruiswoordpuzzels en Scrabble.
 • Logische puzzels: Sudoku, kubussen en andere logische puzzels.
 • Hersenkrakers: Denk aan Tetris, 2048, of bijvoorbeeld een Escape Room.
 • Geheugenspelletjes: Spelletjes zoals Memory.

Wat is cognitief sterk zijn?

Cognitief sterk functioneren is ruimer dan een (zeer) hoge totaalscore op een intelligentie- meting. Cognitief sterk functioneren omvat sterke brede cognitieve vaardigheden en/of sterke schoolse vaardigheden die al dan niet tot uiting komen onder invloed van leerling- en/of omgevingskenmerken.

Hoe train je cognitieve vaardigheden?

Regelmatig bewegen verbetert namelijk de cognitieve functies in je brein. Niet alleen wordt het motorische gedeelte in de hersenen geprikkeld, maar ook de gebieden die te maken hebben met geheugenprocessen. Hierdoor krijgen je geheugen, leervermogen en concentratie een boost!

Wat zijn de 6 verschillende cognitieve domeinen?

Denk aan:
 • Intelligentie.
 • Geheugen.
 • Aandacht en concentratie.
 • Snelheid van informatieverwerking.
 • Planningsvaardigheden.
 • Sociale cognitie.
 • Taal.
 • Probleemoplossend vermogen.

Wat zijn cognitieve activiteiten?

De cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling) omvat alles op het gebied van geheugen en leren, zoals:denken, verbanden leggen, logisch redeneren, waarnemen, geheugen en taalbegrip: het begrijpen van de taal enz…. Bijvoorbeeld: puzzelen, denkspelletjes zoals memorie en doolhoven en sorteerwerkjes.

Volgende artikel
Wat als baby melk teruggeeft?