Hanneke Schaap-Jonker over wat psychische problemen eigenlijk zijn

Wat is een mentaal probleem?

Gevraagd door: Michael Postma  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (24 stemmen)

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

Welke mentale problemen bestaan er?

 • ADHD. Mensen met ADHD hebben levenslang problemen met de aandacht of concentratie, of ze zijn hyperactief en impulsief, of er is een combinatie van beide. ...
 • Angststoornis. Iedereen kent gevoelens van angst en gespannenheid. ...
 • Autisme Spectrum Stoornis. ...
 • Bipolaire stoornis. ...
 • Depressie. ...
 • Dwangstoornis. ...
 • Eetstoornissen.

Hoe weet je of je mentaal ziek bent?

U voelt u bijvoorbeeld somber, verward, angstig of gespannen. Door zulke psychische klachten heeft u minder plezier in het leven. Psychische klachten ontstaan vaak als er meer problemen zijn of heftigere dingen gebeuren dan u aankunt. De balans hiertussen is tijdelijk niet goed.

Wat is het verschil tussen psychisch en mentaal?

Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld gevoelens van stress, angst of somberheid. Bij psychische stoornissen is op basis van de aard en ernst van de psychische klachten een diagnose gesteld.

Hoe weet je dat het mentaal niet goed gaat?

Gedrag waar je op kan letten zijn: nieuwe/toegenomen concentratieproblemen, slaapproblemen, gejaagdheid of onrust, opvliegendheid, maar ook problemen met voeding of gebruik van alcohol of drugs. Reacties en emoties. Wanneer we (even) niet lekker in ons vel zitten, merk je dat aan de manier waarop we ons uiten.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wordt je mentaal beter?

Mentaal sterker worden

Gezond eten, voldoende slapen en regelmatig bewegen zijn belangrijke onderdelen. Een gezond lichaam is belangrijk. Er is nog iets anders wat belangrijk is maar wat we tegelijkertijd vaker over het hoofd zien: je mentale gezondheid. Veel mensen ervaren een vorm van mentale uitputting.

Wat heeft psyche met psychiatrisch ziek te maken?

Sommigen gebruiken deze termen vaak door elkaar, omdat er geen overduidelijk verschil is. Echter, de term psychisch is wat ruimer dan psychiatrisch. Wanneer we spreken over psychisch, dan kan het gaan over zaken die met de geest te maken hebben, maar niet noodzakelijk een psychiatrische stoornis zijn.

Wat zijn de 5 meest voorkomende stoornissen?

2. De meest voorkomende psychische aandoeningen
 • Angst en paniek stoornissen.
 • Depressie.
 • Persoonlijkheidsstoornis (o.a. borderline)
 • Psychotische stoornis.
 • Eetstoornis (anorexia nervosa en boulimie)
 • Autisme.

Wat valt er onder mentaal?

Mentale gezondheid gaat over cognitief (denken), emotioneel (voelen) en sociaal welzijn. Mentaal gezonde personen voelen zich over het geheel genomen tevreden, zijn in staat om te genieten, denken positief, kunnen omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties.

Hoeveel mentale stoornissen zijn er?

10 persoonlijkheidsstoornissen

Er bestaan verschillende soorten persoonlijkheden en dus ook verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. De DSM-5, het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen, spreekt van 10 persoonlijkheidsstoornissen die in 3 types zijn onderverdeeld.

Hoe omgaan met mentale problemen?

Als u met een psychologisch probleem kampt, neemt u best eerst contact op met de huisarts. Uw huisarts kent u immers het beste en heeft een goed zich op uw achtergrond en voorgeschiedenis. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Wat zijn zware psychische problemen?

Voorbeelden van ernstige psychische aandoeningen zijn: verslaving, ernstige depressie, psychose en bipolaire stoornis.

Wat zijn de top 3 psychische problemen?

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lijdt momenteel ongeveer 1 op de 5 Amerikanen aan een psychische aandoening. Daarvan zijn de drie meest voorkomende diagnoses angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) .

Waar komen mentale problemen vandaan?

Er zijn verschillende oorzaken van psychische aandoeningen. Wat je hebt meegemaakt kan veel invloed hebben. Maar ook hoe (on)gezond je leeft. Heftige gebeurtenissen, armoede, infectieziektes, drugsgebruik en alcohol kunnen mensen die er aanleg voor hebben, een duw geven in de richting van een psychische aandoening.

Wat zijn de 5 belangrijkste psychische aandoeningen?

Dergelijke stoornissen omvatten autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), bipolaire stoornis, ernstige depressie en schizofrenie . Symptomen kunnen elkaar overlappen en daarom kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen deze 5 grote psychiatrische syndromen.

Wat is slechte mentale gezondheid?

Bij mentale ongezondheid kan iemand last hebben van klachten zoals stress, angst of eenzaamheid. Het kunnen echter ook psychosomatische klachten zijn, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of buikpijn.

Hoe is iemand die mentaal sterk is?

Mentaal sterk zijn betekent dat je je gevoelens, gedachten en gedrag kunt managen. Je neemt de regie en doet wat nodig is om je doelen te bereiken.

Hoe voel je je mentaal?

9 tips om je mentaal fit te voelen
 1. Denk positief. Wat we denken heeft veel invloed op hoe we ons voelen en kan zo bijdragen aan je mentale gezondheid. ...
 2. Doe elke week iets nieuws. ...
 3. Doe leuke dingen. ...
 4. Stop met piekeren. ...
 5. Ga puzzlen. ...
 6. Maak een wandeling of ga sporten. ...
 7. Eet voldoende omega 3 vetzuren. ...
 8. Leer iets nieuws.

Wat zijn de 4 belangrijkste psychische stoornissen?

stemmingsstoornissen (zoals depressie of bipolaire stoornis) angststoornissen . persoonlijkheidsstoornissen . psychotische stoornissen (zoals schizofrenie)

Wie wordt het meest getroffen door psychische problemen?

Vrouwen hebben bijna twee keer zoveel kans op een ernstige depressie dan mannen . Mannen en vrouwen hebben echter evenveel kans op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis. Hoewel ernstige depressies zich op elke leeftijd kunnen ontwikkelen, is de gemiddelde leeftijd bij aanvang halverwege de twintig.

Hoe ontwikkelt een psychische stoornis zich eigenlijk?

Er is niet één duidelijke oorzaak te geven voor het ontstaan van een psychiatrische stoornis. De stoornis ontstaat door een combinatie van factoren. In de kern gaat het om aanleg en omgevingsfactoren. Deze werken op een ingewikkelde manier op elkaar in.

Wat is erger psycholoog of psychiater?

Hij of zij is bevoegd om medicatie voor te schrijven aan patiënten met bepaalde psychiatrische stoornissen. Een psycholoog mag dit niet. Bij een psychiater kun je terecht met de meer ernstigere psychische problemen. Denk daarbij aan schizofrenie, een bipolaire stoornis of dwangstoornis.

Kan je naar de huisarts voor mentale problemen?

Hulpverleners bij psychische klachten

De huisarts bekijkt welke psychische klachten of aandoening u heeft, en welke behandeling en begeleiding het beste past. Ook kan de huisarts u zelf behandelen. Een huisarts kan daarbij medicijnen voorschrijven.

Kan je genezen van psychische problemen?

Je moet er geen aandacht aan besteden

En omgekeerd: Als je het probleem negeert, zou het 'vanzelf' weer over gaan. Helaas werkt dat vaak averechts. Psychische problemen zijn echte ziektes, en vaak nog vrij ernstige ziektes ook. Het verwaarlozen van een ziekte leidt tot verergering, niet tot verbetering.

Hoe kan je jezelf mentaal trainen?

Je mentale weerbaarheid kun je trainen met deze zeven tips.
 1. Zeg 'stop' tegen gepieker. ...
 2. Geef jezelf een portie geluksvitaminen. ...
 3. Kom uit de slachtofferrol. ...
 4. Bedenk: het hoeft niet altijd zo te blijven. ...
 5. Kies wat je aandacht geeft. ...
 6. Stop je problemen in een la. ...
 7. Hou op met doemscrollen.