Schoolverlaters: Inschrijving

Wat moet je doen als je schoolverlater?

Gevraagd door: kand. Tirza Hulskes MPhil  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (18 stemmen)

Pas afgestudeerd: wat nu? 5 to do's
 1. Schrijf je in als werkzoekende. Als je van de schoolbanken komt, is het logisch dat je zo snel mogelijk aan de slag gaat. ...
 2. Sluit je aan bij een ziekenfonds. ...
 3. Vergeet de familiale verzekering niet. ...
 4. Verwittig het kinderbijslagfonds. ...
 5. Vergeet je jeugdvakantie niet.

Wat te doen als je schoolverlater bent?

Schrijf u dan zo snel mogelijk als werkzoekende in bij de VDAB.
 1. Schrijf u in bij de VDAB. Zodra u ingeschreven bent bij de VDAB, krijgt u hulp bij het zoeken naar een baan. ...
 2. De VDAB helpt u werk te vinden. Meteen na uw inschrijving helpt de VDAB u in uw zoektocht naar werk. ...
 3. Na 12 maanden kunt u een uitkering krijgen.

Waar heb je recht op als schoolverlater?

Als schoolverlater kun je nog 12 maanden recht hebben op het Groeipakket. Een inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet meer nodig om recht te hebben op een Groeipakket als schoolverlater. Opgelet: die inschrijving blijft wel noodzakelijk om later recht te hebben op een wacht- of werkeloosheidsuitkering.

Wat moet je doen als je kind begint te werken?

Herinner je kind aan …

Door je in te schrijven, start de beroepsinschakelingstijd van 360 dagen. Als je kind na een jaar nog geen werk heeft, kan het zo een inschakelingsuitkering aanvragen. Beëindigt je kind z'n studies in juni of juli, dan schrijft het zich het best in voor 9 augustus.

Wat moet je regelen als je geslaagd bent?

Wat je moet regelen na je afstuderen
 • Schrijf je uit bij je opleiding. ...
 • Zet je studiefinanciering of tegemoetkoming stop. ...
 • Zet je studentenreisproduct stop. ...
 • Vraag college- of lesgeld terug. ...
 • Check je studieschuld. ...
 • Controleer je toeslagen. ...
 • Zet je Studenten Pakket om. ...
 • Blijf goed verzekerd.

32 gerelateerde vragen gevonden

Kan je meteen rijden als je geslaagd bent?

We begrijpen dat je meteen wilt rijden, maar dat mag pas als je je rijbewijs hebt opgehaald bij de gemeente. Rij je zonder rijbewijs? Dan kun je een boete krijgen. Ook ben je niet verzekerd.

Hoe lang is ov geldig na afstuderen?

In het hoger onderwijs geldt het reisproduct voor de officiële duur van de opleiding + 1 jaar. Studenten in het hoger onderwijs die een opleiding volgen van 4 jaar, kunnen in dat geval dus 5 jaar vrij of met korting in het openbaar vervoer reizen.

Hoeveel Dop krijg ik als schoolverlater?

jonger dan 18 jaar: 17,08 euro per dag en 444,08 euro per maand. van 18 tot 20 jaar: 26,84 euro per dag en 697,84 euro per maand. vanaf 21 jaar: 46,70 euro per dag en 1.214,20 euro per maand.

Heb je als schoolverlater recht op kinderbijslag?

Wanneer heb je recht op het Groeipakket als schoolverlater? Wanneer je de schoolbanken verlaat, heb je nog 12 maanden recht op gezinsbijslag (de vroegere kinderbijslag). Deze periode start op de volgende momenten: Op de eerste dag van de maand na je 18de verjaardag, als je op dat moment niet meer studeert.

Heb ik recht op een uitkering als schoolverlater?

Indien u afgestudeerd bent, hebt u niet onmiddellijk recht op uitkeringen. Eerst moet u een periode doorlopen, de beroepsinschakelingstijd , tijdens welke u geen recht hebt op uitkeringen. Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet u ingeschreven zijn als werkzoekende en moet u actief naar werk zoeken.

Waar inschrijven als schoolverlater?

Hoe schrijf ik me in? Je kan je online inschrijven als werkzoekende of bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur). Kies voor de werksituatie 'Ik ben pas van school of pas afgestudeerd, en start mijn beroepsinschakelingstijd'.

Hoe lang krijgen ouders kindergeld?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de de maand waarin het 18 jaar wordt.

Heb ik recht op verlof als schoolverlater?

U hebt recht op jeugdvakantiedagen als u op 31 december van het jaar dat u afstudeerde: nog geen 25 jaar bent; en minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebt.

Hoe verlies je je kindergeld?

Je kinderbijslag wordt geschorst als je:
 • per maand meer dan € 759,28 bruto verdient;
 • zelfstandige bent in hoofdberoep of in bijberoep;
 • een werkloosheidsuitkering of tijdkrediet ontvangt tijdens de toekenningsperiode die per maand meer dan € 759,28 bruto bedraagt.

Hoe verlies je kindergeld?

Eens je 25 jaar of ouder bent heb je sowieso geen recht op een Groeipakket/kinderbijslag. Als je jonger dan 25 bent, eindigt je recht wanneer je een vaste job hebt (als werknemer of zelfstandige) of als je een sociale uitkering ontvangt.

Hoeveel uren moet je werken voor dop?

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen? ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Heb je recht op een uitkering als je 18 bent?

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm. Dit betreft de jongerennorm.

Kan ik terug gaan studeren na werken?

Het antwoord is negatief. Het volgen van een opleiding, zelfs als ze leidt naar een diploma voor een knelpuntberoep, is nooit een wettige reden voor werkverlating. Dus: als je je ontslag geeft om opnieuw te gaan studeren, kan je gedurende een welbepaalde periode je recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.

Hoeveel moet je terugbetalen studenten OV?

Nee: Lukt het je niet om binnen 10 jaar af te studeren, dan moet je de OV kaart terugbetalen, ook als je hem nooit hebt gebruikt om te reizen. En dat loopt flink in de papieren. Een OV kaart voor studenten kost bijna 100 euro per maand. En dat moet je dus allemaal terugbetalen als je niet op tijd afstudeert.

Hoeveel terugbetalen OV bij stoppen studie?

Reisproduct stopzetten

Doe dit vóór of op de 10e dag van de 1e maand waarin u er geen recht meer op hebt. Onterecht reizen met het studentenreisproduct kost de 1e maand € 81,40 per halve kalendermaand, daarna € 162,82 per halve kalendermaand.

Is het erg als je vergeet uit te checken studenten OV?

Vergeten uit te checken? Als je 12 keer niet uitgecheckt hebt, wordt je OV-chipkaart tijdelijk geblokkeerd. Je kunt deze blokkering laten verwijderen bij de balie van de vervoerder waar je voor het laatst hebt ingecheckt.

Kan de politie zien of je je rijbewijs hebt gehaald?

Controles. Ook het Rijbewijzenregister wordt verbeterd. In deze door de RDW beheerde databank kunnen politie, OM en CBR onder meer controleren of iemand beschikt over een rijbewijs, of sprake is van een geschorst of ongeldig rijbewijs, of het rijbewijs is ingeleverd en zo ja, waar het zich bevindt.

Hoe slaag je in een keer voor je rijbewijs?

Jezelf goed voorbereiden spreekt vrijwel voor zich. Wees gefocust en daadkrachtig. Neem zoveel mogelijk informatie op tijdens je autorijlessen. Als voorbeeld: door te leren van die bijzondere verkeerssituatie die je tijdens je laatste les hebt gezien, kan je nu beter anticiperen en inschattingen maken.

Hoe snel rijbewijs na slagen?

Na 5 werkdagen is uw rijbewijspasje klaar. U heeft maximaal 3 maanden de tijd om het pasje op te halen. Dit moet u persoonlijk doen. In een aantal gemeenten bestaat de mogelijkheid om het rijbewijs thuis te laten bezorgen.

Volgende artikel
Wat is een mentaal probleem?