Mijn ex houdt mijn kind bij mij vandaan. Wat kan ik doen?| Het Juridisch Loket

Wat is de meest voorkomende omgangsregeling kind?

Gevraagd door: Niek Erdoğan  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (24 stemmen)

Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen gedurende een weekend om de veertien dagen bij de 'niet-inwonende' ouder verblijven. Vaak zijn de kinderen dan ook gedurende de helft van de schoolvakanties bij deze ouder en worden de feestdagen eerlijk verdeeld.

Wat is de beste omgangsregeling voor een kind?

Uit onderzoek van Sarah Westphal blijkt dat kinderen het gelukkigste zijn, als ze afwisselend bij beide ouders wonen. Kinderen die afwisselend bij beide ouders wonen, hebben een hoger sociaal en psychisch welzijn dan kinderen die bij één van beide ouders wonen.

Wat is een standaard omgangsregeling?

Je kunt ook kiezen voor een 'standaard' omgangsregeling. Vaak heeft de niet-verzorgende ouder één keer per twee weken omgang. Deze ziet de kinderen meestal ook voor de helft van alle vakanties en feestdagen.

Hoe vaak mag een vader zijn kind zien?

Wanneer er geen bijzonderheden zijn, dan wordt een regeling van om-de-week een weekend (vrijdag-zondag) en (2)wekelijks een vaste dag doordeweeks doorgaans als minimum gezien. Je bent als ouder verplicht om het contact met de andere ouder te bevorderen. Dit geldt natuurlijk ook als de vader geen gezag heeft.

Hoe bepaalt een rechter een omgangsregeling?

Een kinderrechter behandelt het verzoek om omgang met uw kind tijdens de rechtszitting. Hij spreekt dan met u, de tegenpartij, de advocaten en eventuele andere betrokkenen of adviseurs. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw verzoek of verweer uit te leggen.

17 gerelateerde vragen gevonden

Heeft de vader net zoveel rechten als de moeder?

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Kan vader kind afnemen van moeder?

De ene ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Als een ouder negatief gedrag vertoont dat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan kan de rechter hem of haar het recht op omgang ontnemen.

Wat is de minimale omgangsregeling?

Anders dan eens wordt gedacht, bestaat er in de praktijk in principe geen 'minimale omgangsregeling'. Dit komt omdat de omvang van de omgang afhangt van alle omstandigheden van het geval.

Kan een vader co-ouderschap eisen?

Co-ouderschap kan alleen worden overeengekomen en niet worden geëist. De regeling die u afspreekt moet zoveel mogelijk in het belang van de beiden kinderen zijn. Hierbij gaat het dan om regelmaat, zonder teveel wisselingen.

Kan een rechter omgang verplichten?

In principe heeft elke (gescheiden) ouder recht op omgang met zijn kind. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een rechter in het belang van het kind bepalen dat een van de ouders geen omgang met zijn kinderen mag hebben.

Kan co-ouderschap gewijzigd worden?

Je kunt de omgangsregeling niet zomaar laten wijzigen. Er zijn goede redenen voor nodig om dit langs de rechter te krijgen. De reden die wij het meeste zien, zijn de volgende. Een van de partners houdt zich niet aan de afspraken of verhuisd naar een locatie op grote afstand.

Wat zijn de plichten van een vader?

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind.
...
Officiële handelingen namens kind
  • uw kind inschrijven op een school;
  • een paspoort aanvragen voor uw kind;
  • toestemming geven voor een medische behandeling.

Hoe kun je een vader uit de ouderlijke macht?

Gezamenlijk ouderlijk gezag stoppen

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is.

Hoe krijg ik volledig gezag over mijn kind?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wat is een 9 5 regeling?

9-5 verblijfsregeling

Dit is een uitbreiding van de 12-2 regeling, waarbij de kinderen bij 1 ouder verblijven en waarbij ze om de twee weken niet een weekend, maar een uitgebreid weekend van 5 dagen (bijvoorbeeld van woensdag tot zondag) bij de andere ouder verblijven.

Is een kind verplicht om naar zijn vader te gaan?

De wet schrijft namelijk voor dat zowel de kinderen als de ouders recht hebben op omgang met elkaar. Ouders hebben zelfs de plicht om aan de omgang mee te werken. De rechter kan een ouder het recht op omgang met het kind slechts ontzeggen indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

Hoeveel rechten heeft een vader?

Rechten van vader bij een omgangsregeling

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd.

Hoe krijg je eenhoofdig gezag?

U kunt niet zelf een verzoek tot eenhoofdig gezag doen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor u doen. Wordt het verzoek tot eenhoofdig gezag toegewezen? Dan geeft de rechtbank het gezag aan 1 van beide ouders.

Wie is belangrijker moeder of vader?

Waar moeders zorgen voor veiligheid, stimuleren vaders hun kroost tot het nemen van risico's. Dat maakt kinderen moediger en veerkrachtiger. De liefde van de vader is voor later belangrijker dan die van de moeder.

Wat vraagt de rechter aan een kind?

De kinderrechter vraagt bijvoorbeeld over waar en bij wie je de meeste tijd wilt wonen. Of hoe en hoe vaak je de andere ouder dan zou willen zien. Of wil je juist bij allebei wonen en wil je ze allebei evenveel zien. Allemaal onderwerpen die de kinderrechter bespreekt met het kind.

Kan de rechter co-ouderschap opleggen?

Co-ouderschap staat niet in de wet

Een co-ouderschap heeft geen wettelijke basis. In ons wetboek kom je deze term dus niet tegen. Dat betekent, dat je bij een rechter in beginsel niet kunt verzoeken een co-ouderschap vast te leggen. Van een verplichting tot een co-ouderschap is dus evenmin sprake.

Wat moeten gescheiden ouders betalen?

Na een scheiding zijn jullie als ouders verplicht de kosten te betalen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij een co-ouderschap verdelen de ouders de zorg voor de kinderen, praktisch en financieel. De kinderen zijn afwisselend bij de ene en de andere ouder en de kosten worden door beide ouders betaald.

Wie heeft meer recht op kind bij scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met hun kind. En zij hebben de plicht tot omgang met hun kind. Ook het kind houdt recht op omgang met beide ouders. Een ouder met gezag zorgt ervoor dat het kind een goede band heeft met de andere ouder.

Hoe co-ouderschap aanvechten?

Co-ouderschap aanvechten of weigeren

Als een ouder zijn/haar slag wil slaan, dan moet die voor een strijd op de rechtbank zijn en niet in een bemiddeling-setting. Van een gelijkmatig verdeeld verblijf en huisvesting aanvechten of weigeren, is dus geen sprake in een bemiddelingscontext.

Vorige artikel
Wat is een parentale burnout?
Volgende artikel
Hoe tomaat geven aan baby?