ELBERT HELPT BIJ EEN BEVALLING - TOPDOKS EXTRA

Wat gebeurt er als je een baby laat vallen?

Gevraagd door: mr. Tristan Yildiz BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (9 stemmen)

Een val op het hoofd is bij kinderen vaak onschuldig en zorgt meestal niet voor blijvende schade. Wanneer er wel letsel ontstaat gaat het regelmatig om een (lichte) hersenschudding, ook wel licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (LTH) genoemd.

Is het erg als een baby valt?

Is er sprake van het verliezen van bewustzijn, herhaaldelijk braken, zich niets meer herinneren van het voorval, forse hoofdpijn, vreemd gedrag of een misvorming van de schedel na het stoten van het hoofd, dan ga je uiteraard gelijk naar het ziekenhuis met je baby.

Wat moet ik doen als mijn baby gevallen is?

Adviezen voor de dagen tot 2 weken na de val of klap
 1. Zorg dat uw kind de eerste dagen rustig doet als het nog klachten heeft. ...
 2. Op bed liggen hoeft niet. ...
 3. Let wat meer op uw kind. ...
 4. Laat uw kind de eerste dagen niet te veel naar een beeldscherm kijken, zoals televisie of computer.

Hoe herken je hersenschade bij baby?

Met behulp van een scan van de hersenen kan soms zichtbaar gemaakt worden waar in de hersenen de beschadiging aanwezig is. Niet alle hersenschade is zichtbaar op een MRI scan. Hersenschade moet een paar millimeter groot zijn om zichtbaar te zijn op de MRI scan.

Waar op letten na val baby?

− Overgeven: Uw kind mag maximaal 3 keer braken in de eerste 2 uur na de val. − Slaperigheid: Meteen na de val kan uw kind slaperig zijn. Hij mag gewoon gaan slapen, maar wek hem de eerste zes uur om het uur en daarna om de twee uur (tot 24 uur na het trauma).

32 gerelateerde vragen gevonden

Welke symptomen zijn alarmerend na een val op het hoofd?

Spoed: Bel direct de huisarts of huisartsenpost (of laat iemand bellen) als u 1 of meer van deze klachten krijgt:
 • U bent suf of bewusteloos.
 • U bent in de war of doet anders dan anders.
 • U heeft ineens moeite met praten.
 • U kunt een arm of been ineens niet goed bewegen.
 • U ziet niet goed.

Hoe weet ik of mijn baby een hersenschudding heeft?

Klachten over duizeligheid of wazig of dubbel zien. Moeite om wakker te blijven, verwarring en onsamenhangend praten bij het ontwaken. Zweterig en bleek blijven. Onregelmatige of rare ademhaling.

Waardoor kan hersenbeschadiging tijdens en na de geboorte ontstaan?

Bij aangeboren hersenletsel is er vóór of rond de geboorte schade ontstaan in de hersenen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een niet goed verlopen ontwikkeling van de foetus of door zuurstoftekort bij de bevalling. De ontwikkeling van het kindje verloopt daarna vaker moeizaam. Dit kan zo zijn op allerlei gebieden.

Hoe ontwikkelen de hersenen van een baby?

De hersenen van je baby zijn continu in ontwikkeling. In het eerste levensjaar verdrievoudigen ze zelfs, in grootte én gewicht. De eerste drie jaar maakt je baby iedere dag zo'n 700 nieuwe hersenverbindingen per seconde aan. Zijn hersenactiviteit is dan ook 2x zo hoog als die van jou.

Hoe herken je hersenvliesontsteking baby?

Hoofdpijn (vaak zo hevig dat je kindje niet meer wil spelen en erg rustig is.) Nekstijfheid of nekkramp: kin op de borst leggen gaat niet of is erg pijnlijk, doordat er dan rek op de ontstoken hersenvliezen komt te staan. Kindjes met hersenvliesontsteking houden het hoofd daarom vaak achterover.

Wat te doen bij hersenschudding baby?

− Laat uw kind in beperkte mate televisie kijken, de computer gebruiken of videospelletjes spelen. − Geef uw kind geen aspirine. − U kunt in de eerste dagen uw kind paracetamol geven tegen de pijn: Door de pijn voldoende te onderdrukken kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en 's nachts goed slapen.

Is het erg als baby op hoofd valt?

Een val op het hoofd is bij kinderen vaak onschuldig en zorgt meestal niet voor blijvende schade. Wanneer er wel letsel ontstaat gaat het regelmatig om een (lichte) hersenschudding, ook wel licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (LTH) genoemd.

Wat als kind van bed valt?

Neem in de volgende gevallen opnieuw contact op met de huisarts: Je kind wordt niet wakker tijdens het wekken. Je kind is verward of suf of reageert niet zoals gewoonlijk. Je kind heeft erge hoofdpijn.

Hoe kun je het babybrein het beste stimuleren?

De 5 manieren waarop je baby leert
 1. Leren door ervaren. Na de geboorte komt er veel op je baby af. ...
 2. Leren via alle zintuigen. Je baby doet al deze ervaringen op met zijn zintuigen. ...
 3. Leren door herhaling. ...
 4. Leren door imiteren. ...
 5. Leren door te spelen.

Hoe ontwikkelen de hersenen zich?

Tussen de 20 en 25 jaar zijn de hersenen biologisch gezien volgroeid. Hoewel de hersenen niet meer groeien, betekent dit niet dat je hersenen daarna niet meer veranderen. Dit gebeurt namelijk je hele leven lang. Wanneer je nieuwe dingen leert of traint, worden verbindingen gemaakt of versterkt.

Hoe wordt de ontwikkeling van de hersenen ook wel genoemd baby?

De foetale ontwikkelingsfase. De foetale ontwikkelingsfase bestrijkt de periode tussen het begin van de negende week en de geboorte van de baby. In deze fase ontwikkelen de hersenen en de daarmee verwante structuren zich verder. De neonatale ontwikkelingsfase.

Hoe vaak komt Schouderdystocie voor?

Hoe vaak schouderdystocie voorkomt wordt zeer verschillend gerapporteerd. De cijfers variëren van 0,2% tot 3%.

Welk deel van de hersenen wordt als eerste beschadigd bij een kind perinatale asfyxie?

Kinderen met een asfyxie hebben een grotere kans om problemen met het zien te krijgen. De hersenschors aan de achterkant van de hersenen is betrokken bij het zien. Dit deel van de hersenschors is een van de kwetsbaarste delen van de hersenschors om beschadigd te raken.

Wat is een hersenbeschadiging?

Hersenletsel of hersenschade is een beschadiging aan de hersenen. De meest voorkomende oorzaken ervan zijn: Een hersenschudding wordt veroorzaakt door een plotseling snelheidsverschil tussen de hersenen en de schedel, bijvoorbeeld door een klap of val op het hoofd.

Wat is whiplash klachten?

Door een whiplash krijg je pijn aan je nek, je schouders en soms ook je armen. Dit maakt het lastig om deze delen van je lichaam te bewegen. Vaak zijn er ook andere klachten. Zoals hoofdpijn, moeheid of duizeligheid.

Wat moet je doen bij een hoofdwond?

Een ernstige hoofdwonde spoel je niet met water of een ontsmettingsmiddel. Laat een losse huidflap liggen op het hoofd. Als de wonde ernstig bloedt, stelp je de bloeding door gedurende 10 minuten op de wonde te drukken. Leg na 10 minuten een drukverband aan.

Hoe kun je zien of je baby pijn heeft?

Vaak direct, maar soms ook na enkele weken kan de baby verschillende symptomen laten zien zoals: een voorkeurshouding, overstrekken, veelvuldig huilen/krijsen, buikkrampjes/koliek, onrustig, de vuistjes frequent ballen, niet goed kunnen ontspannen, moeite met slikken, veel spugen, etc.

Hoe test je hersenvliesontsteking?

De diagnose hersenvliesontsteking stellen we pas met zekerheid nadat we het vocht dat tussen de vliezen ligt hebben onderzocht. Dit hersenvocht is verbonden met het ruggenmergvocht. Als het hersenvocht ontstoken is, kunnen we dat dus ook zien aan het ruggenmergvocht. De arts onderzoekt dit met een ruggenprik.

Wat is het enterovirus baby?

Enterovirus is een virus wat met name bij kleine kinderen symptomatische infectie geeft met koorts en huiduitslag. Sommige typen enterovirus kunnen een ziektebeeld veroorzaken wat lijkt op (bacteriële) meningitis. Feces: minimaal ter grootte van een walnoot of 5 mL dunne feces.

Hoe lang is enterovirus besmettelijk?

Incubatietijd: Meestal 3-6 dagen. Besmettelijke periode: Begin 3-7 dagen vóór acute ziekte tot maanden erna. Maatregelen: Meldingsplicht art. 26 bij 2 of meer gevallen in een instelling.

Vorige artikel
Kan baby stikken in hoest?