Kinderopvangtoeslag: hoe wijzigingen doorgeven

Hoe lang duurt de aanvraag van kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Pieter van der Berg MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (45 stemmen)

Van aanvraag tot uitbetaling is er dus een doorlooptijd van maximaal 8 weken. De Belastingdienst controleert de gegevens van de aanvragen en het kan zijn dat zij aanvullende vragen stellen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een eerste uitbetaling ontvangt.

Hoe snel na aanvraag kinderopvangtoeslag?

U krijgt meestal binnen 5 weken een brief in Mijn toeslagen. Daarin staat de hoogte van uw toeslag. De brief heet 'Voorschotbeschikking' en zetten we onder 'Mijn beschikkingen' voor u klaar. U ontvangt de brief - meestal een paar dagen later - ook in uw Berichtenbox op MijnOverheid.

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Hoe ver van te voren toeslag aanvragen?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2021 aanvragen tot en met 1 september 2022. Toeslag voor 2020 kunt u niet meer aanvragen. Hebt u nog vóór 1 september 2021 toeslag over 2020 aangevraagd?

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

42 gerelateerde vragen gevonden

Hoe controleert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag?

van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Waarom krijg ik minder kinderopvangtoeslag?

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Hoe lang van tevoren zorgtoeslag aanvragen?

Je moet zorgtoeslag zélf op tijd aanvragen

Doe dat uiterlijk op de 1e van de maand waarin je 18 wordt, zodat je op tijd je geld krijgt. Vraag je je zorgtoeslag later aan? Ook geen probleem. Je moet alleen langer op je geld wachten.

Wat is ToeslagenPortal?

ToeslagenPortal.nl is een intermediair/tussenpersoon voor het aanvragen van zorgtoeslag. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om uw zorgtoeslag rechtstreeks bij de Belastingdienst aan te vragen op www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig en vervallen de voordelen die u hebt bij ons.

Hoe kan ik zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen?

Is het nu ná 1 september? Dan is het niet meer mogelijk om zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen voor het vorige jaar. Ook zorgtoeslag van meer dan een jaar geleden kunt u niet meer aanvragen. Zorgtoeslag 2021 aanvragen met terugwerkende kracht: tot 1 september 2022.

Hoeveel opvanguren heb ik recht op?

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Welke ouder moet kinderopvangtoeslag aanvragen?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt. In een aantal situaties krijg je ook een tegemoetkoming zonder te werken, namelijk: Je volgt een reïntegratietraject.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Hoe lang duurt wijziging kinderopvangtoeslag?

Meestal krijgt u binnen 5 weken een nieuwe beschikking met de berekening in Mijn toeslagen en in uw Berichtenbox. Maar het kán zijn dat u een ander bedrag krijgt dan in de berekening staat. Meestal omdat u al te veel toeslag hebt gekregen. Als u toeslag moet terugbetalen, krijgt u daarover een brief van ons.

Hoe vaak wordt kinderopvangtoeslag uitbetaald?

We betalen uw toeslag iedere maand uit.

Is Toeslagenportal NL betrouwbaar?

Dit is een louche website die wel even de toeslagen regelt. NIET doen!!!! Brengen voor hun diensten €45,- in rekening terwijl gewoon dit via de website van de belastingdienst geregeld moet / kan worden.

Wat kost het aanvragen van zorgtoeslag?

Het aanvragen van zorgtoeslag of huurtoeslag kost € 39,00. Voor het aanvragen van beide toeslagen bedragen deze kosten éénmalig € 48,95.

Hoe kan ik mijn zorgtoeslag stoppen?

Ik wil mijn zorgtoeslag stopzetten – hoe doe ik dat?
  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Klik onder 'Wijziging doorgeven' op 'Toeslag stoppen'.
  3. Kies: 'Ik wil mijn toeslag stopzetten'.
  4. Vul een datum in.
  5. Kies voor 'Zorgtoeslag'.
  6. Beantwoord de vragen.

Heb ik nog recht op zorgtoeslag 2022?

U kunt in 2022 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 31.998 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen maximaal € 40.944 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan 18 jaar?

Zorgtoeslag kun je aanvragen via de website van de Belastingdienst en in te loggen met je DigiD. Je vult hier een formulier in met vragen over je inkomen en of over het inkomen van je partner als je samenwoont. Je kunt toeslagpartner zijn als je samenwoont met iemand anders dan je ouders.

Wat krijgt een 18 jarige aan zorgtoeslag?

Ze is single. Dan heeft ze recht op de maximale zorgtoeslag van € 107 per maand (2021). Als ze kiest voor een basisverzekering met dit bedrag als premie, dan hoeft ze dus niet zelf bij te betalen. Als ze zorgkosten maakt, moet ze wel nog het eigen risico betalen.

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Waarom krijg ik zoveel kinderopvangtoeslag?

Oók als je alleenstaand bent en werkt, krijg je deze toeslag. Op hoeveel geld je recht hebt, hangt af van het aantal uur dat jij en je partner werken, het soort opvang, het uurtarief, het aantal kinderen en het inkomen.

Waarom minder belastingteruggave?

Door de aflossingen wordt jouw schuld lager. Dit betekent dat je minder rente hoeft te betalen. Als je minder rente hoeft te betalen, wordt jouw hypotheekrenteaftrek ook lager. Zorg er daarom voor dat je ieder jaar de voorlopige aanslag hierop aanpast.