Wat gebeurd er als je je kind slaat?

Gevraagd door: Ian Wilson  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (63 stemmen)

Kinderen die geslagen worden zijn vaker verslaafd
Uit onderzoek van de University of Manitoba (Canada) blijkt dat kinderen die fysiek worden gestraft zich minder goed ontwikkelen. Kinderen die slaag krijgen, worden zelf vaak agressief en antisociaal.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Wat doen als kind je slaat?

Blijf bij je kind in de buurt en wacht tot de boosheid afneemt. Vertoont je kind ongewenst gedrag, grijp dan in. Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld met spullen gooien als ze driftig zijn of willen jou slaan of schoppen. Sla of schop niet terug en schreeuw ook niet tegen je kind.

Hoe reageren op kind dat slaat?

Corrigeer je kind op een korte, duidelijke, maar rustige manier. Dus zonder boos te worden. Ga naar je kind toe, maak contact door te knielen, oogcontact te maken of je kind aan te tikken en geef de grens aan: “Slaan doen we niet, dat doet pijn” of “Bijten mag niet, dat doet pijn”.

Is het erg als je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Moeder slaat kinderen en laat ze zeep eten

22 gerelateerde vragen gevonden

Wat als vader kind slaat?

Beide maatregelen hebben tot gevolg dat het ouderlijke gezag wordt ingeperkt, dat wil zeggen dat de ouders niet meer de totale vrijheid hebben om het doen en laten van hun kinderen te bepalen. Het betreft dus ingrijpende maatregelen. Het slaan van je kind kan niet meer als onderdeel van de opvoeding worden beschouwd.

Waarom slaat mijn kind op zijn hoofd?

Het is een onbewuste actie waarbij je baby zich van geen kwaad bewust is. Maar hoofdbonken kan ook komen doordat je kindje pijn heeft door bijvoorbeeld een oorontsteking of hoofdpijn, of dat je kindje boos is. Dat laatste is vooral het geval bij oudere kinderen.

Waarom slaat mijn peuter mij?

De een meer dan de ander, maar een ander slaan, dat doen ze allemaal wel eens. Het hoort er een beetje bij. Zoals je wel vaker hoort: het is een fase. Maar je peuter heeft wel jouw ondersteuning nodig om goed door deze fase heen te komen.

Hoe peuters afleren om te slaan?

Hoe ga je er het beste mee om?
  1. Reageer niet boos, maar wel afkeurend. ...
  2. Troost het andere kind (dat geslagen is) en maak aan je eigen kind duidelijk dat hij iemand pijn heeft gedaan en dat dat niet de bedoeling is.
  3. Leg ook aan je kind uit wat het effect is van zijn acties: 'Stop met slaan, want slaan doet pijn.

Wat moet je doen als je kind op school geslagen wordt?

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Hoe corrigeer je een dreumes?

Laat je kind soep uit zijn mond lopen of gooit hij zijn eten op de grond, doe dan net alsof je het niet ziet. Op deze leeftijd is aandacht een reden om het nog een keer te doen. Of je nou nee zegt of begint te lachen, dat maakt geen verschil. Afleiden is in zo'n geval vaak de beste oplossing.

Waarom slaat een dreumes zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.

Wat zijn normale gedragsproblemen voor een peuter van drie jaar?

3 ODD gaat vaak samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis, depressie of autisme. Kinderen met een antisociale gedragsstoornis (conduct disorder, CD) vertonen voor hun omgeving onacceptabel gedrag: ze liegen vaak, hebben de neiging om anderen of dieren pijn te doen, stelen soms en vechten snel.

Hoe weet ik of mijn kind gedragsproblemen heeft?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Waarom zijn peuters zo dwars?

Het kind is hier verstandelijk gewoon nog niet aan toe, het heeft nog geen inlevingsvermogen. Peuters ontdekken net zelf dat ze gevoelens en wensen hebben die los staan van die van hun ouders en anderen. Ze ontdekken een persoon te zijn en ontwikkelen een "ik"-gevoel hetgeen leidt tot egocentrisme.

Waarom doet mijn kind zichzelf pijn?

Het kan een manier zijn om met spanning, stress, heftige emoties, woede of psychische pijn om te gaan. Vaak is het om zichzelf te bestraffen omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. Het wordt ook gebruikt om meer controle te voelen over het eigen lichaam of de emoties.

Waarom slaan baby met armen?

Hoe groter de baby wordt, des te meer kunnen de handjes u iets vertellen. Armbewegingen zijn ook heel belangrijk. Heftig op en neer gaande armen bijvoorbeeld geven een bepaalde opwinding weer. Prettige opwinding is een aanwijzing dat de baby een spelletje wil beginnen.

Wat moet je doen als je vader je slaat?

Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren. De Kindertelefoon is gratis te bereiken via telefoonnummer 0800-0432.

Wat moet ik doen als mijn vader je slaat?

Wat je nodig hebt voor heling is herkenning van het hebben van een narcistische vader en erkenning voor wat jou is aangedaan als kind en dat het niet normaal was om in een dergelijke situatie zo liefdeloos te worden behandeld en op te groeien.

Wat voor straf krijg je als je je kind slaat?

Over het algemeen blijven de straffen bij eenvoudige mishandeling beperkt tot een geldboete of een werkstraf, maar bij recidive of ernstig letsel kan er soms ook een gevangenisstraf worden opgelegd. N.B.: Indien er sprake is van zwaar lichamelijk letsel, gelden de straffen voor zware mishandeling.

Wat is normaal gedrag peuter?

Vanwege het gedrag van je peuter in deze fase wordt deze periode nogal eens de 'peuterpuberteit' genoemd. Je peuter is bezig met de ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Hij is vaak dwars en koppig, maar kan ook ontzettend veel plezier hebben, of onzeker zijn. Hij valt van de ene emotie in de andere.

Wat is normaal gedrag kleuter?

De meeste kleuters zijn overdag zindelijk en zijn al helemaal gewend aan de grote wc. Ze trekken de hun kleren zelf aan en uit, vegen zichzelf af en wassen netjes hun handjes. Toch kan het voorkomen dat je kleuter een terugval krijgt. Dit gebeurt heel vaak bij kleuters die voor het eerst naar school gaan.

Wat voor soort gedragsproblemen zijn er?

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder). Een gedragsstoornis moet niet worden verward met een ontwikkelingsstoornis. Dan verschilt de ontwikkeling van een kind overduidelijk van die van andere kinderen én er zijn gedragsproblemen.

Wat te doen als je dreumes slaat?

Slaat hij iemand, dan verwijder je je dreumes van die persoon. Leg hem natuurlijk wel kort uit dat dat niet mag en waarom, maar ga geen eindeloze gesprekken aan. 'Je mag iemand niet slaan, dat doet pijn. Daarom ga jij maar even ergens anders staan, zodat dat kindje door kan spelen'.

Hoe straf je een kind van 1 jaar?

Zeg je kind kort en duidelijk wat hij niet mag en waarom hij dus een time-out krijgt, bijvoorbeeld “Je mag niet met je speelgoed gooien, daarom krijg je straf.” Breng dan je kind naar de time-out plek. Deze moet veilig zijn en zonder leuke afleidingen.

Volgende artikel
Welk brood mag baby?