Jessica weet raad: wat moet ik doen als mijn laatste ouder overlijdt?

Wat als voogd overlijdt?

Gevraagd door: dr. Maryam de Koning D  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.3/5 (62 stemmen)

Als er 2 voogden zijn en 1 overlijdt, krijgt de andere voogd automatisch alleen de voogdij. Als beide voogden overlijden, benoemt de rechter een nieuwe voogd.

Wat gebeurt er als je geen voogd hebt?

Als de ouders geen voogd hebben aangewezen en het gezag over het kind (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen, wijst de rechter een voogd aan. Soms zijn er geen of juist meerdere geschikte voogden of is er ruzie over de voogdij. De rechter vraag dan advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe regel je voogdij bij overlijden?

Voogd aanwijzen via gezagsregister

U kunt een voogd aanwijzen door een aantekening in het gezagsregister. U kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl. Het aanwijzen van een voogd in het register is gratis.

Wie krijgt de voogdij bij overlijden ouders?

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft de voorkeur wanneer deze binnen 1 jaar een verzoek tot gezag doet.

Wat te doen als laatste ouder overlijdt?

Checklist: Wat te doen bij het overlijden van je ouders?
  1. Overlijden melden. ...
  2. Uitvaartverzekering. ...
  3. De uitvaart van je ouder(s) regelen. ...
  4. De erfenis. ...
  5. Nabestaandenpensioen. ...
  6. Voogdij. ...
  7. Wezenuitkering. ...
  8. Verzekeringen en abonnementen opzeggen.

29 gerelateerde vragen gevonden

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Deze instellingen blokkeren vervolgens de tegoeden van de overledene.

Wie moet het huis leeghalen bij overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het leeghalen van het huis en de bijkomende kosten. Wanneer er geen sprake is van een testament, staat in de wet beschreven dat alleen de echtgenoot, geregistreerd partner en bloedverwanten erven.

Kan je erven van je voogd?

Als kinderen erven als ze minderjarig zijn, moet iemand voor hen hun vermogen beheren. Als er geen speciale voorzieningen zijn, is dat de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen: de ouder(s) of de voogd.

Wat erven kinderen bij overlijden van een ouder?

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

Wat gebeurt er met kinderen als ouders sterven?

Na overlijden van de ouders van een minderjarig kind moet een rechter de voogdij over het kind aan een ander toewijzen. Als ouders hun wensen voor voogdij over hun kind niet hebben vastgelegd, wijst de familie meestal zelf een voogd aan.

Wat als een van de ouders sterft?

Langstlevende ouder overlijdt

Hetgeen wat overblijft is de erfenis van de langstlevende ouder. Deze wordt daarna verdeeld over de kinderen. Als de langstlevende de erfdelen al had vastgelegd is het eenvoudig om de vordering te berekenen. Over het erfdeel van de eerst overleden ouder is meestal al erfbelasting betaald.

Kan een oma voogd worden?

Met een voogdijregeling kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld oma de zorg voor je kind overneemt. Je kunt als ouder een voogd aanwijzen door dit in een testament vast te leggen of in het gezagsregister via een formulier. Is er een ander juridisch ouder in beeld, dan heb je zijn/haar toestemming nodig.

Hoeveel voogden mag je hebben?

2 voogden of voogdij delen met partner

Dan kunt u dat aan de rechter vragen. Ouders kunnen ook 2 personen aanwijzen als voogd.

Waar heb je als voogd recht op?

U mag als voogd officiële handelingen uitvoeren namens het kind. In plaats van de ouder(s) beheert u ook het vermogen van het kind.

Welke rechten heb je als je geen gezag hebt?

Heeft de vader geen gezag, dan heeft hij dezelfde rechten bij een omgangsregeling als een vader met gezag. In beide gevallen heeft hij er immers recht op om zijn kind te mogen zien.

Wat voor rechten heeft een voogd?

Als voogd heb je allerlei rechten en plichten. Zo ben je net als de ouders de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheer je zijn vermogen. Ook ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als jij alleen de voogd wordt van een kind, dan hoef je hem niet per se in huis te nemen.

Wie erft er als er geen testament is?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Wat gebeurt er na overlijden zonder testament?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen.

Kan ik mijn erfenis doorgeven aan mijn kinderen?

Het is niet mogelijk om een deel van de erfenis te houden en een ander deel over te laten aan de kinderen. Een erfenis weigeren is voor velen een brug te ver. Er bestaat echter een minder verregaande techniek om fiscaalvriendelijk een stukje erfenis door te schuiven naar de kinderen.

Kan bewindvoerder erfenis opeisen?

Onder bewind kun je niet zelf een erfenis ontvangen. Iemand die onder bewind staat is namelijk niet zelfstandig bevoegd om hier een beslissing over te nemen. De bewindvoerder beslist voor de erfgenaam. Om die erfgenaam te beschermen kan de bewindvoerder niet zuiver aanvaarden.

Kun je het ene kind meer schenken dan het andere?

Er is namelijk geen juridische of fiscale regel die je dwingt om al je kinderen hetzelfde bedrag of spullen van dezelfde waarde te schenken. Daarom mag je beslissen om je ene kind wel een schenking te geven en het andere kind niet. Zorg er dan wel voor dat je dit goed afstemt en schriftelijk vastlegt.

Heb je altijd recht op je legitieme portie?

Legitieme portie

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft.

Hoelang mag een huis leegstaan na overlijden?

Na het overlijden hebben de erfgenamen van het huis 8 maanden de tijd om het huis te verkopen. Na die 8 maanden ontvang je een belastingaanslag voor de woning. Die kan je eventueel met 1 jaar uitstellen als het bedrag laag genoeg is. Heb je meer tijd nodig om een beslissing te nemen?

Wat kost het om een huis leeg te laten halen na overlijden?

Een eengezinswoning met meerdere slaapkamers kost al iets meer om leeg te halen, rond de €600,- tot €1.500,-. Gaat het om echt een grote woning met meer dan 3 slaapkamers, dan stijgen de kosten tot ongeveer €750,- tot €2.000,-.

Hoe lang mag je een huis aanhouden na overlijden?

Volgens de wet eindigt de huur aan het eind van de tweede volle maand na het overlijden. Overlijd je bijvoorbeeld begin mei, dan moeten je nabestaanden tot eind juli huur betalen. Meestal gebeurt dat niet, want de erfgenamen kunnen de huur meteen na het overlijden opzeggen.

Vorige artikel
Welke week de meeste miskramen?
Volgende artikel
Welke dag meeste kans bevallen?